เทศบาลตำบลหนองบัวโคก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก
คำขวัญ: 
หนองบัวโคก ดอกบัวบานชูช่อ ลูกเจ้าพ่อขุนศรี ของดีไก่ย่าง ส้มตำดองปู สี่แยกสวยหรู ประตูสู่เมืองชัยภูมิ
ทต.หนองบัวโคกตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ
ทต.หนองบัวโคก
ทต.หนองบัวโคก
ที่ตั้งเทศบาลตำบลหนองบัวโคกในจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด: 15°24′54.4″N 101°49′59.8″E / 15.415111°N 101.833278°E / 15.415111; 101.833278
ประเทศ ไทย
จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอจัตุรัส
ตำบลหนองบัวโคก
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์
พื้นที่
 • ทั้งหมด2.51 ตร.กม. (0.97 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด1,999 คน
รหัส อปท.05360602
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 230 หมู่ 9 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์044-851 340
โทรสาร044 -851 340
เว็บไซต์nongbuokhok.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

หนองบัวโคก เป็นเทศบาลตำบลในตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็นหนึ่งในเทศบาลตำบลทั้งสามแห่งของอำเภอจัตุรัส อันประกอบไปด้วย เทศบาลตำบลจัตุรัส เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ และเทศบาลตำบลหนองบัวโคก โดยที่ตั้งของเทศบาลตำบลหนองบัวโคกเป็นประตูสู่อำเภอจัตุรัส และจังหวัดชัยภูมิ

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตำบลหนองบัวโคก จัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2536 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2536) พื้นที่เป็นแนวยาวตามทางหลวงหมายเลข 205 (บ้านหมี่ – นครราชสีมา) ช่วงตัดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 (สีคิ้ว – เชียงคาน) ต่อมาให้เปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก อยู่ในเขตการปกครองอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากที่ว่าการอำเภอจัตุรัสไปทางทิศตะวันใต้ ประมาณ  17  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ  55  กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   201   มีพื้นที่ทั้งหมด 2.51 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 บางส่วนของตำบลหนองบัวโคก

อาณาเขตติดต่อ

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง จำนวน 3 แห่ง คือ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 3.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


แหล่งน้ำธรรมชาติ

- สระบัว พื้นที่ 17 ไร่ เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลตำบลหนองบัวโคก และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ราษฎรอาศัยน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

- สระโคกเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลตำบหลนองบัวโคก และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ[แก้]

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ

ลักษณะภูมิอากาศ

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก อยูในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี อากาศค่อนข้างแห้งแล้งร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาวตามฤดูกาล ดังนี้ ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม ฤดูฝน ประมาณเดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลหนองบัวโคกมีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 (ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน) และ หมู่ 9 (ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน) เมื่อปี พ.ศ.2546 จัดตั้งชุมชนย่อย 2 ชุมชน โดยใช้ถนนสาย 201 เป็นเส้นแบ่งเขตชุมชน

ชุมชนที่ 1 ชื่อชุมชนหมู่ 1 ร่วมใจพัฒนา ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของถนน (ครอบคลุมหมู่ 1 บางส่วน)

ชุมชนที่ 2 ชื่อชุมชนขุนศรีปทุมทองพัฒนา ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของถนน (ครอบคลุมหมู่ 9 บางส่วน)

การคมนาคม[แก้]

เทศบาลตำบลหนองบัวโคกมีทางหลวงสายหลักตัดผ่าน 2 สาย คือ - ทางหลวงหมายเลข 201 สีคิ้ว - เชียงคาน - ทางหลวงหมายเลข 205 บ้านหมี่ - นครราชสีมา - มีสี่แยกไฟแดง 1 แห่ง(สี่แยกหนองบัวโคก)

การศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนระดับประถมศึกษา(ขยายโอกาส) 1 แห่ง คือ
  • โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง คือ
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม[แก้]

การนับถือศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99 ศาสนาอื่นประมาณ ร้อยละ 1

- วัด 1 แห่ง - ศาลเจ้า 1 แห่ง - ศาลตาปู่ 1 แห่ง

ประเพณีและงานประจำปี

งานบุญประเพณีต่างๆ จะจัดกันตามความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปีและตามจารีตประเพณี เช่นประเพณีสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ทำบุญกลางบ้าน เลี้ยงศาลตาปู่ของแต่ละหมู่บ้านงานประเพณีศาลเจ้าพ่อขุนศรีเป็นต้น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น เขตเทศบาลมีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น รำโทนงาม ในกลุ่มผู้สูงอายุภาษาถิ่น ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยโคราช และมีบางส่วนใช้ภาษาอิสาน

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • สถานีตำรวจภูธรหนองบัวโคก
 • สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวโคก
 • สำนักงานหมวดทางหลวงหนองบัวโคก
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
 • หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองบัวโคก
 • ไปรษณีย์หนองบัวโคก
 • ศาลเจ้าพ่อขุนศรี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

https://nongbuokhok.go.th