อำเภอไทยเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอไทยเจริญ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Thai Charoen
คำขวัญ: 
ถิ่นภูกอย รอยพระพุทธบาท ผ้าสีธรรมชาติทอมือ เลื่องลือโบสถ์ไม้ใหญ่ ลำเซบายไหลผ่าน ลานหินซ้อนภูฮัง
แผนที่จังหวัดยโสธร เน้นอำเภอไทยเจริญ
แผนที่จังหวัดยโสธร เน้นอำเภอไทยเจริญ
พิกัด: 16°3′47″N 104°26′50″E / 16.06306°N 104.44722°E / 16.06306; 104.44722
ประเทศ ไทย
จังหวัดยโสธร
พื้นที่
 • ทั้งหมด272.2 ตร.กม. (105.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด30,477 คน
 • ความหนาแน่น111.97 คน/ตร.กม. (290.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 35120
รหัสภูมิศาสตร์3509
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ หมู่ที่ 1 ถนนคำเตย-นาคำ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 35120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ
ประเพณีบุญคุณลานอำเภอไทยเจริญ 2561
การเล่นดนตรีพื้นเมืองอีสาน (พิณและแคน) ประกอบการฟ้อนรำของประชาชนในอำเภอที่มาร่วมงานบุญในคืนนั้น

ไทยเจริญ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดยโสธร จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอลำดับที่ 9 ของจังหวัดยโสธร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอไทยเจริญตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอไทยเจริญเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเลิงนกทา ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองตำบลไทยเจริญ ตำบลน้ำคำ ตำบลคำไผ่ ตำบลคำเตย และตำบลส่มผ่อ ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอไทยเจริญ[1] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ปีเดียวกัน

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2540 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอไทยเจริญ[2] โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ปีเดียวกัน กลายเป็นอำเภอลำดับที่ 9 ของจังหวัดยโสธร และเป็นลำดับที่ 774 ของประเทศไทย

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอไทยเจริญแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ไทยเจริญ Thai Charoen 6 หมู่บ้าน
2. น้ำคำ Nam Kham 12 หมู่บ้าน
3. ส้มผ่อ Som Pho 8 หมู่บ้าน
4. คำเตย Kham Toei 13 หมู่บ้าน
5. คำไผ่ Kham Phai 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอไทยเจริญประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลคำเตย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำเตยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทยเจริญทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำคำทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลส้มผ่อทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำไผ่ทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

  • โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ หรือวัดอัครเทวดามิคาแอล เป็นศาสนสถานที่สามารถบรรจุคนได้มากกว่า 500 คน โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างขึ้นด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย[3]
  • วัดไทยเจริญ (ภูกลอย) เป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอไทยเจริญ

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอไทยเจริญ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (53 ง): (ฉบับพิเศษ) 9. April 22, 1992.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (50 ก): 24–27. September 26, 1997.
  3. โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้