เทศบาลตำบลปลายบาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลปลายบาง
Plai Bang Subdistrict Municipality
เทศบาล
ประเทศ ธงชาติของไทย ไทย
ที่ตั้ง เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
เนื้อที่
 • ทั้งหมด 15.68[1] ตร.กม. (Formatting error: invalid input when rounding ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 36,614[2] คน
ISO 3166 1294
โทรศัพท์ 0 2449 4360, 0 2449 4994
เว็บไซต์ www.plaibang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลปลายบาง เป็นเทศบาลตำบลที่อยู่ในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนี้มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร แต่ยังคงรักษาความเป็นท้องถิ่นไว้ได้ดี เทศบาลนี้เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รองรับประชากรจากกรุงเทพมหานครที่จะย้ายเข้ามาอยู่อาศัยย่านชานเมือง

ประวัติ[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลปลายบางตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนนทบุรีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 21 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอบางกรวยประมาณ 7 กิโลเมตร[3] มีพื้นที่ทั้งหมด 15.68 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางคูเวียง 7 หมู่บ้าน, ตำบลปลายบาง 5 หมู่บ้าน และตำบลมหาสวัสดิ์ 5 หมู่บ้าน (เฉพาะหมู่ 1, 2, 6, 7 และบางส่วนของหมู่ที่ 5)[3] โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้

ภูมิประเทศ[แก้]

ประชากร[แก้]

เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 เทศบาลตำบลปลายบางมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 36,614 คน เป็นชาย 16,880 คน เป็นหญิง 19,734 คน และมีจำนวนบ้าน 18,550 หลังคาเรือน[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. "ศูนย์ข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://info.thailocaladmin.go.th/search_general [ม.ป.ป.]. สืบค้น 12 มกราคม 2552.
  2. 2.0 2.1 กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/p5512_03.html 2556. สืบค้น 1 เมษายน 2556.
  3. 3.0 3.1 3.2 เทศบาลตำบลปลายบาง. "สภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.plaibang.go.th/main.php?menu=1&maintypeid=2 2552. สืบค้น 16 เมษายน 2553.
  4. 4.0 4.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘". ราชกิจจานุเบกษา 122 (พิเศษ 22 ง): 15–17. 17 มีนาคม 2548. 
  5. 5.0 5.1 5.2 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี". ราชกิจจานุเบกษา 115 (พิเศษ 34 ง): 104–127. 6 พฤษภาคม 2541. 
  6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี". ราชกิจจานุเบกษา 111 (82 ง): 21–23. 13 ตุลาคม 2537. 

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°48′47″N 100°24′55″E / 13.81315°N 100.41514°E / 13.81315; 100.41514