อำเภอลำลูกกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอลำลูกกา
แผนที่จังหวัดปทุมธานี เน้นอำเภอลำลูกกา
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอลำลูกกา
อักษรโรมันAmphoe Lam Luk Ka
จังหวัดปทุมธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่297.71 ตร.กม.
ประชากร277,869 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น933.35 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์1306
รหัสไปรษณีย์12150, 12130 (เฉพาะตำบลคูคต)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอลำลูกกา หมู่ที่ 21 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
พิกัด13°55′57″N 100°44′58″E / 13.93250°N 100.74944°E / 13.93250; 100.74944
โทรศัพท์0 2859 1959-61
โทรสาร0 2569 1765
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ลำลูกกา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอลำลูกกาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

อำเภอลำลูกกาสมัยก่อนเป็นที่ราบลุ่มเต็มไปด้วยป่าพงป่าอ้อ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทั่วไป สภาพของพื้นที่เป็นที่รกร้างกว้างใหญ่ มีชื่อเรียกว่า "ทุ่งหลวง" ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ประมาณปี พ.ศ. 2433 พระองค์ทรงเห็นว่าทุ่งหลวงกว้างใหญ่ไพศาลมาก ควรให้ประชาชนเข้ามาอยู่เป็นที่พักอาศัยทำมาหากิน ประกอบกับมีพระราชดำริว่า กรุงสยาม คลองเป็นสำคัญ สมควรต้องขุดทุกปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ดำเนินการขุดคลองหกวา เริ่มจากคลองซอยที่ 2 ไปจนถึงอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นระยะทาง 900 เส้นเศษ และขุดคลองซอยที่เป็นระยะห่างกัน 60 เส้น จำนวน 16 คลอง ผลจากการขุดคลองนี้ทำให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นกันดารต่างอพยพหลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่และทำการปลูกมากยิ่งขึ้น

สำหรับชื่ออำเภอลำลูกกานี้ตามประวัติบอกว่า แต่เดิมนั้นในท้องที่อำเภอนี้มีลำธารไหลผ่านมาบรรจบเป็นรูปตีนกา และปรากฏว่ามีนกมาอาศัยทำรังอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะที่รวมของลำธารนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้ง ปลา อาหารของสัตว์นานาชนิด ประชาชนจึงเรียนบึงนี้ว่า "บึงลำลูกกา" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อทางราชการได้ตั้งอำเภอขึ้นใกล้กับบึงนี้เมื่อประมาณ พ.ศ. 2447 จึงขนานนามว่า อำเภอลำลูกกา สันนิษฐานว่าเป็นเพราะนิยมใช้คำสั้น ๆ

ส่วนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ถึง ปัจจุบัน

 • วันที่ 18 กรกฎาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลลำลูกกา ในท้องที่บางส่วนของตำบลลำลูกกา และ ตำบลบึงคำพร้อย [1]
 • วันที่ 12 ธันวาคม 2504 จัดตั้งสุขาภิบาลลำไทร ในท้องที่บางส่วนของตำบลลำไทร [2]
 • วันที่ 14 ตุลาคม 2507 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลลำลูกกา โดยครอบคลุมขยายออกไปในบางหมู่บ้านของตำบลลำลูกกา และ ตำบลบึงคำพร้อย [3]
 • วันที่ 28 เมษายน 2526 จัดตั้งสุขาภิบาลคูคต ในท้องที่บางส่วนของตำบลคูคต [4]
 • วันที่ 10 สิงหาคม 2532 ตั้งตำบลพืชอุดม แยกออกจากตำบลลำไทร [5]
 • วันที่ 5 พฤษภาคม 2539 ยกฐานะจากสุขาภิบาลคูคต เป็น เทศบาลเมืองคูคต [6]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลลำลูกกา และ สุขาภิบาลลำไทร เป็น เทศบาลตำบลลำลูกกา และ เทศบาลตำบลลำไทร

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

พื้นที่อำเภอลำลูกกาแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 8 ตำบล (tambon)

ลำดับที่ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2561) [7]
ประชากรในเขตเทศบาล
(พ.ศ. 2561) [7]
1. คูคต
(Khu Khot)
18 110,750 45,009
65,741
(ทม. คูคต)
(ทม. ลำสามแก้ว)
2. ลาดสวาย
(Lat Sawai)
11 64,484 64,484 (ทม. ลาดสวาย)
3. บึงคำพร้อย
(Bueng Kham Phroi)
19 42,559 10,961
30,238
(ทต. ลำลูกกา)
(อบต. บึงคำพร้อย)
4. ลำลูกกา
(Lam Luk Ka)
21 29,024 6,731
22,293
(ทต. ลำลูกกา)
(อบต. ลำลูกกา)
5. บึงทองหลาง
(Bueng Thonglang)
22 10,756 10,756 (อบต. บึงทองหลาง)
6. ลำไทร
(Lam Sai)
14 8,702 2,696
6,006
(ทต. ลำไทร)
(อบต. ลำไทร)
7. บึงคอไห
(Bueng Kho Hai)
12 7,637 7,637 (อบต. บึงคอไห)
8. พืชอุดม
(Phuet Udom)
9 3,957 3,957 (อบต. พืชอุดม)
รวม 126 277,869 277,869

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

อำเภอลำลูกกาประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

การคมนาคม[แก้]

เส้นทางสายหลักของอำเภอลำลูกกา ได้แก่

เส้นทางสายรองของอำเภอลำลูกกา ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (60 ง): (ฉบับพิเศษ) 9-10. 3 สิงหาคม 2499.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลลำไทร จังหวัดปทุมธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 78 (106 ง): 2472–2473. 19 ธันวาคม 2504.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (107 ง): 2706–2707. 3 พฤศจิกายน 2507.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (97 ง): 1910–1912. 14 มิถุนายน 2526.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (154 ง): (ฉบับพิเศษ) 72-76. 15 กันยายน 2532.
 6. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๓๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (5 ก): 4–7. 6 มีนาคม 2539.
 7. 7.0 7.1 รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบลรายอายุ ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้า 2-4 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย