อำเภอลำลูกกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอลำลูกกา
แผนที่จังหวัดปทุมธานี เน้นอำเภอลำลูกกา
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอลำลูกกา
อักษรโรมัน Amphoe Lam Luk Ka
จังหวัด ปทุมธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 297.71 ตร.กม.
ประชากร 273,438 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 918.47 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 1306
รหัสไปรษณีย์ 12150, 12130 (เฉพาะตำบลคูคต)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา หมู่ที่ 21 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
พิกัด 13°55′57″N 100°44′58″E / 13.93250°N 100.74944°E / 13.93250; 100.74944
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2859 1959-61
หมายเลขโทรสาร 0 2569 1765

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ลำลูกกา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอลำลูกกาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

อำเภอลำลูกกาสมัยก่อนเป็นที่ราบลุ่มเต็มไปด้วยป่าพงป่าอ้อ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทั่วไป สภาพของพื้นที่เป็นที่รกร้างกว้างใหญ่ มีชื่อเรียกว่า "ทุ่งหลวง" ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ประมาณปี พ.ศ. 2433 พระองค์ทรงเห็นว่าทุ่งหลวงกว้างใหญ่ไพศาลมาก ควรให้ประชาชนเข้ามาอยู่เป็นที่พักอาศัยทำมาหากิน ประกอบกับมีพระราชดำริว่า กรุงสยาม คลองเป็นสำคัญ สมควรต้องขุดทุกปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ดำเนินการขุดคลองหกวา เริ่มจากคลองซอยที่ 2 ไปจนถึงอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นระยะทาง 900 เส้นเศษ และขุดคลองซอยที่เป็นระยะห่างกัน 60 เส้น จำนวน 16 คลอง ผลจากการขุดคลองนี้ทำให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นกันดารต่างอพยพหลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่และทำการปลูกมากยิ่งขึ้น

สำหรับชื่ออำเภอลำลูกกานี้ตามประวัติบอกว่า แต่เดิมนั้นในท้องที่อำเภอนี้มีลำธารไหลผ่านมาบรรจบเป็นรูปตีนกา และปรากฏว่ามีนกมาอาศัยทำรังอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะที่รวมของลำธารนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้ง ปลา อาหารของสัตว์นานาชนิด ประชาชนจึงเรียนบึงนี้ว่า "บึงลำลูกกา" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อทางราชการได้ตั้งอำเภอขึ้นใกล้กับบึงนี้เมื่อประมาณ พ.ศ. 2447 จึงขนานนามว่า อำเภอลำลูกกา สันนิษฐานว่าเป็นเพราะนิยมใช้คำสั้น ๆ

ส่วนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ถึง ปัจจุบัน

 • วันที่ 18 กรกฎาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลลำลูกกา ในท้องที่บางส่วนของตำบลลำลูกกา และ ตำบลบึงคำพร้อย [1]
 • วันที่ 12 ธันวาคม 2504 จัดตั้งสุขาภิบาลลำไทร ในท้องที่บางส่วนของตำบลลำไทร [2]
 • วันที่ 14 ตุลาคม 2507 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลลำลูกกา โดยครอบคลุมขยายออกไปในบางหมู่บ้านของตำบลลำลูกกา และ ตำบลบึงคำพร้อย [3]
 • วันที่ 28 เมษายน 2526 จัดตั้งสุขาภิบาลคูคต ในท้องที่บางส่วนของตำบลคูคต [4]
 • วันที่ 10 สิงหาคม 2532 ตั้งตำบลพืชอุดม แยกออกจากตำบลลำไทร [5]
 • วันที่ 5 พฤษภาคม 2539 ยกฐานะจากสุขาภิบาลคูคต เป็น เทศบาลเมืองคูคต [6]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลลำลูกกา และ สุขาภิบาลลำไทร เป็น เทศบาลตำบลลำลูกกา และ เทศบาลตำบลลำไทร

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

พื้นที่อำเภอลำลูกกาแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 8 ตำบล (tambon)

ลำดับที่ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2560) [7]
ประชากรในเขตเทศบาล
(พ.ศ. 2560) [7]
1. คูคต
(Khu Khot)
n/a 110,607 45,170
65,437
(ทม. คูคต)
(ทม. ลำสามแก้ว)
2. ลาดสวาย
(Lat Sawai)
n/a 62,845 62,845 (ทม. ลาดสวาย)
3. บึงคำพร้อย
(Bueng Kham Phroi)
n/a 40,731 10,493
30,238
(ทต. ลำลูกกา)
(อบต. บึงคำพร้อย)
4. ลำลูกกา
(Lam Luk Ka)
n/a 28,487 6,613
21,874
(ทต. ลำลูกกา)
(อบต. ลำลูกกา)
5. บึงทองหลาง
(Bueng Thonglang)
n/a 10,651 10,651 (อบต. บึงทองหลาง)
6. ลำไทร
(Lam Sai)
n/a 8,639 2,697
5,942
(ทต. ลำไทร)
(อบต. ลำไทร)
7. บึงคอไห
(Bueng Kho Hai)
n/a 7,551 7,551 (อบต. บึงคอไห)
8. พืชอุดม
(Phuet Udom)
n/a 3,927 3,927 (อบต. พืชอุดม)
รวม n/a 273,438 273,438

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

อำเภอลำลูกกาประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

การคมนาคม[แก้]

เส้นทางสายหลักของอำเภอลำลูกกา ได้แก่

เส้นทางสายรองของอำเภอลำลูกกา ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี". ราชกิจจานุเบกษา 73 (60 ง): (ฉบับพิเศษ) 9–10. 3 สิงหาคม 2499. 
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลลำไทร จังหวัดปทุมธานี". ราชกิจจานุเบกษา 78 (106 ง): 2472–2473. 19 ธันวาคม 2504. 
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี". ราชกิจจานุเบกษา 81 (107 ง): 2706–2707. 3 พฤศจิกายน 2507. 
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี". ราชกิจจานุเบกษา 100 (97 ง): 1910–1912. 14 มิถุนายน 2526. 
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี". ราชกิจจานุเบกษา 106 (154 ง): (ฉบับพิเศษ) 72–76. 15 กันยายน 2532. 
 6. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๓๙". ราชกิจจานุเบกษา 113 (5 ก): 4–7. 6 มีนาคม 2539. 
 7. 7.0 7.1 รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบลรายอายุ ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน้า 2-4 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย