อำเภอนาวัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอนาวัง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Na Wang
วัดถ้ำเอราวัณ
วัดถ้ำเอราวัณ
คำขวัญ: 
สวยสุดล้ำถ้ำผาเวียง ลำพะเนียง
น้ำใส ประเพณีขึ้นเขาไหว้พระ
แดนธรรมะถ้ำเอราวัณ
แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู เน้นอำเภอนาวัง
แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู เน้นอำเภอนาวัง
พิกัด: 17°19′22″N 102°4′21″E / 17.32278°N 102.07250°E / 17.32278; 102.07250
ประเทศ ไทย
จังหวัดหนองบัวลำภู
พื้นที่
 • ทั้งหมด322.500 ตร.กม. (124.518 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด37,277 คน
 • ความหนาแน่น115.59 คน/ตร.กม. (299.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 39170
รหัสภูมิศาสตร์3906
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอนาวัง เลขที่ 5 หมู่ที่ 13 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

นาวัง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนองบัวลำภู

ถ้ำเอราวัณ หรือ ถ้ำช้าง ตั้งอยู่ในตำบลวังทอง หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของหนองบัวลำภู เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเขาชาวบ้านเรียกเขานี้ว่า “ผาถ้ำช้าง”  เนื่องจากลักษณะเหมือนกับช้างหมอบ
รถสองแถว (บริเวณอำเภอนาวัง)

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอนาวังมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอนาวังเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอนากลาง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนาวัง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน[1] และต่อมาในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2540 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอนาวัง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

 • วันที่ 25 เมษายน 2510 ตั้งตำบลนาแก แยกออกจากตำบลนากลาง[3]
 • วันที่ 5 สิงหาคม 2512 ตั้งตำบลนาเหล่า แยกออกจากตำบลนาแก[4]
 • วันที่ 14 ตุลาคม 2512 เปลี่ยนแปลงเขตตำบลนาเหล่า[5] โดยเปลี่ยนแปลงแนวเขตระหว่างตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กับเขตตำบลนาเหล่า อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยใช้กึ่งกลางลำห้วยมะนาว เป็นแนวแบ่งเขต
 • วันที่ 23 ตุลาคม 2527 ตั้งตำบลวังทอง แยกออกจากตำบลนาเหล่า[6]
 • วันที่ 15 กันยายน 2532 ตั้งตำบลวังปลาป้อม แยกจากตำบลนาแก[7]
 • วันที่ 22 เมษายน 2535 จัดตั้งสุขาภิบาลนาเหล่า ในท้องที่หมู่ 1-2,5,7 ตำบลนาเหล่า และหมู่ 1,6,13 ตำบลนาแก[8]
 • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2535 ตั้งตำบลเทพคีรี แยกจากตำบลนาแก ตำบลด่านช้าง และตำบลนาเหล่า[9]
 • วันที่ 2 กันยายน 2536 แยกพื้นที่อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี มาตั้งเป็น จังหวัดหนองบัวลำภู และเปลี่ยนชื่ออำเภอหนองบัวลำภู เป็นอำเภอเมืองหนองบัวลำภู[10][11]
 • วันที่ 30 เมษายน 2537 แยกพื้นที่ตำบลนาเหล่า ตำบลนาแก ตำบลวังทอง ตำบลวังปลาป้อม และตำบลเทพคีรี จากอำเภอนากลาง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนาวัง[1] และให้ขึ้นกับการปกครองกับอำเภอนากลาง
 • วันที่ 26 กันยายน 2540 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอนาวัง อำเภอนากลาง เป็น อำเภอนาวัง[2]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลนาเหล่า เป็นเทศบาลตำบลนาเหล่า[12] ด้วยผลของกฎหมาย

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอนาวังแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาเหล่า (Na Lao) 13 หมู่บ้าน
2. นาแก (Na Kae) 10 หมู่บ้าน
3. วังทอง (Wang Thong) 12 หมู่บ้าน
4. วังปลาป้อม (Wang Pla Pom) 08 หมู่บ้าน
5. เทพคีรี (Thep Khiri) 08 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอนาวังประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลนาเหล่า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาเหล่าและตำบลเทพคีรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหล่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเหล่า (นอกเขตเทศบาลตำบลนาเหล่า)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังปลาป้อมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเทพคีรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเทพคีรี (นอกเขตเทศบาลตำบลนาเหล่า)

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาวัง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (42 ง): 15. May 26, 1994.
 2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (50 ก): 24–27. September 26, 1997.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอหนองหาร อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอเพ็ญ อำเภอบ้านดุง กิ่งอำเภอนากลาง และกิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 84 (36 ง): 1293. April 25, 1967.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอบ้านผือ และอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (73 ง): 2401. August 5, 1969.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แก้ไขประกาศตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอกุมภวาปี อำเภอบ้านผือ และอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (89 ง): 3073. October 14, 1969.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอนากลาง อำเภอหนองวัวซอ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (150 ง): 3913. October 23, 1984.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอนากลาง อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอกุมภวาปี และอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (154 ง): 153. September 15, 1989.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาเหล่า อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (53 ง): 58. April 22, 1992.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (145 ง): 158. November 13, 1992.
 10. "พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๓๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (139 ก): (ฉบับพิเศษ) 7-9. September 2, 1993.
 11. "แก้คำผิด พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม๑๑๐ ตอนที่ ๑๒๕ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (139 ง): (ฉบับพิเศษ) 59. September 17, 1993.
 12. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999.