อำเภอดงเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอดงเจริญ
แผนที่จังหวัดพิจิตร เน้นอำเภอดงเจริญ
ผลิตภัณฑ์ล้อเกวียนงาม เที่ยวฟาร์มนกกระจอกเทศ
สวนเกษตรไร่องุ่น กราบพุทธคุณหลวงพ่อเขียน
แวะเวียนแหล่งไวน์รสดี แร่ยิปซัมมีมากมาย
อำเภอสุดท้ายของจังหวัด เชิญสัมผัสดงเจริญ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอดงเจริญ
อักษรโรมัน Amphoe Dong Charoen
จังหวัด พิจิตร
รหัสทางภูมิศาสตร์ 6611
รหัสไปรษณีย์ 66210
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 220.30 ตร.กม.
ประชากร 20,168 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 91.54 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอดงเจริญ เลขที่ 1
หมู่ที่ 2 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210
พิกัด 16°1′42″N 100°37′36″E / 16.02833°N 100.62667°E / 16.02833; 100.62667
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5663 3198
หมายเลขโทรสาร 0 5663 3198

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอดงเจริญ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอดงเจริญตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอดงเจริญเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางมูลนาก ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอดงเจริญ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1]

ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ให้ยกฐานะกิ่งอำเภอทั้งหมดในขณะนั้นจำนวน 81 กิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอ[2] จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอดงเจริญขึ้นเป็น อำเภอดงเจริญ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[3]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอดงเจริญแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน ได้แก่

1. วังงิ้วใต้ (Wang Ngio Tai) 10 หมู่บ้าน
2. วังงิ้ว (Wang Ngio) 11 หมู่บ้าน
3. ห้วยร่วม (Huai Ruam) 12 หมู่บ้าน
4. ห้วยพุก (Huai Phuk) 11 หมู่บ้าน
5. สำนักขุนเณร (Samnak Khun Nen) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอดงเจริญประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสำนักขุนเณร
  • เทศบาลตำบลวังบงค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำนักขุนเณร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังงิ้วใต้ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังงิ้วทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยร่วมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยพุกทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอดงเจริญ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
1 สำนักขุนเณร 5,682 5,686 5,709 5,707 5,666 5,642 5,695 5,666 5,691
2 วังงิ้ว 3,924 3,913 3,900 3,897 3,883 3,845 3,842 3,881 3,878
3 ห้วยพุก 3,862 3,915 3,923 3,928 3,969 3,998 3,992 3,991 4,004
4 วังงิ้วใต้ 3,400 3,404 3,421 3,450 3,483 3,483 3,466 3,464 3,569
5 ห้วยร่วม 3,189 3,205 3,215 3,250 3,242 3,255 3,261 3,281 3,306
รวม 20,057 20,123 20,168 20,232 20,243 20,223 20,256 20,283 20,448

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

อ้างอิง[แก้]