ตำบลนาแก้ว (อำเภอโพนนาแก้ว)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำบลนาแก้ว
อักษรไทยตำบลนาแก้ว
อักษรโรมันTambon Na Kaeo
จังหวัดสกลนคร
อำเภอโพนนาแก้ว
พื้นที่
 • ทั้งหมด70 ตร.กม. (30 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)
 • ทั้งหมด11,420 คน
 • ความหนาแน่น163.14 คน/ตร.กม. (422.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 47230
รหัสภูมิศาสตร์471702
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลนาแก้ว
เทศบาลตำบลนาแก้ว ตั้งอยู่ใน จังหวัดสกลนคร
เทศบาลตำบลนาแก้ว
เทศบาลตำบลนาแก้ว
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้วในจังหวัดสกลนคร
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°14′50″N 104°14′24″E / 17.247291°N 104.240056°E / 17.247291; 104.240056พิกัดภูมิศาสตร์: 17°14′50″N 104°14′24″E / 17.247291°N 104.240056°E / 17.247291; 104.240056
รหัส อปท.05471701
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ที่ 9 ถนนนาแก้ว–ดงน้อย ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
โทรศัพท์0 4270 4693
โทรสาร0 4270 4693
เว็บไซต์www.nakaew-sk.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

นาแก้ว เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบจำนวน 14 หมู่บ้าน พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 160–170 เมตร สภาพดินเป็นหินลูกรัง ในฤดูแล้งมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ แหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อยและตื้นเขิน มีลำห้วยต้นน้ำ 2 สาย คือ ลำห้วยหลัวและลำห้วยลองน้อย

ประวัติ[แก้]

ตำบลนาแก้วเดิมอยู่ในเขตปกครองอำเภอเมืองสกลนคร ต่อมาทางราชการได้แยกออกมาขึ้นกับกิ่งอำเภอโพนนาแก้ซึ่งประกาศจัดตั้งในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2533 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2534 และอำเภอโพนนาแก้วเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ได้มีการจัดตั้งสภาตำบลนาแก้วในพื้นที่[1] ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 สภาตำบลนาแก้วได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว[2] และต่อมาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้วได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลนาแก้ว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตำบลนาแก้ว ประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555[3]

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลอุ่มจานและตำบลนาเพียง (อำเภอกุสุมาลย์)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลนาโพธิ์ (อำเภอกุสุมาลย์) และตำบลนาตงวัฒนา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลนาตงวัฒนาและตำบลบ้านแป้น
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลท่าแร่และตำบลเชียงเครือ (อำเภอเมืองสกลนคร)

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ตำบลนาแก้วแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านนาแก้ว
 • หมู่ที่ 2 บ้านนาเดื่อ
 • หมู่ที่ 3 บ้านกลาง
 • หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระบอก
 • หมู่ที่ 6 บ้านโคกแก้ว
 • หมู่ที่ 7 บ้านเทพนิมิตร
 • หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หนองผือ
 • หมู่ที่ 9 บ้านนาแก้วน้อย
 • หมู่ที่ 10 บ้านกลางใหม่
 • หมู่ที่ 11 บ้านนาเดื่อน้อย
 • หมู่ที่ 12 บ้านใหม่หนองกระบอก
 • หมู่ที่ 13 บ้านนาแก้วเหนือ
 • หมู่ที่ 14 บ้านนาแก้วสามัคคี 

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):52. 24 สิงหาคม 2516
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (9 ง):170. 30 มกราคม 2539
 3. เทศบาลตำบลนาแก้ว จังหวัดสกลนคร. "ประวัติความเป็นมา"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nakaew-sk.go.th/ 2015. สืบค้น 7 ธันวาคม 2560.