เทศบาลตำบลนาแก้ว (จังหวัดสกลนคร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลนาแก้ว
ทต.นาแก้ว.png
ตรา
คำขวัญ: เป็นตำบลเศรษฐกิจพอเพียง สาธารณูปโภคทั่วถึง ประชาชนอยู่ดีกินดี ชุมชนเข้มแข็ง
เทศบาลตำบลนาแก้ว is located in ประเทศไทย
เทศบาลตำบลนาแก้ว
เทศบาลตำบลนาแก้ว
ที่ตั้งของเทศบาลตำบลนาแก้วในประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°14′49.8″N 104°14′24.3″E / 17.247167°N 104.240083°E / 17.247167; 104.240083
จังหวัดสกลนคร
อำเภอโพนนาแก้ว
พื้นที่
 • ทั้งหมด70 ตร.กม. (30 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด11,281 คน คน
 • ความหนาแน่น161.15 คน/ตร.กม. (417.4 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
ถนนนาแก้ว-ดงน้อย ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์042-704693
เว็บไซต์http://www.nakaew-sk.go.th/ ทต.นาแก้ว
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ระวังสับสนชื่อคล้ายกัน เทศบาลตำบลนาแก้ว

เทศบาลตำบลนาแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว ประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสกลนคร ประมาณ 40 กิโลเมตร มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ จำนวน 14 หมู่บ้าน พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 160 –170 เมตร สภาพดินเป็นหินลูกรัง ในฤดูแล้งมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ แหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อยและตื้นเขิน มีลำห้วยต้นน้ำ 2 สาย คือ ลำห้วยหลัวและลำห้วยลองน้อย

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลนาแก้ว แรกเริ่มเดิมเป็นตำบลนาแก้ว นั้นอยู่ในเขตปกครองอำเภอเมืองสกลนคร ต่อมาทางราชการได้แบ่งแยกออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอโพนนาแก้ว ซึ่งประกาศในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2533 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2534 และอำเภอโพนนาแก้ว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ตามลำดับ

ตำบลนาแก้ว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ได้รับประกาศให้จัดตังเป็น "สภาตำบลนาแก้ว"[1] ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 สภาตำบลนาแก้ว ได้รับประกาศเปลี่ยนเปลี่ยนฐานะจาก สภาตำบลนาแก้ว เป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว"[2] และต่อมาเมื่อนที่ 24 สิงหาคม 2555 ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็น เทศบาลตำบลนาแก้ว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็น เทศบาลตำบลนาแก้ว ประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555[3]

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลนาแก้ว มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแก้วทั้งตำบล จำนวน 14 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. หมู่ 1 บ้านนาแก้ว
 2. หมู่ 2 บ้านนาเดื่อ
 3. หมู่ 3 บ้านกลาง
 4. หมู่ 4 บ้านหนองผือ
 5. หมู่ 5 บ้านหนองกระบอก
 6. หมู่ 6 บ้านโคกแก้ว
 7. หมู่ 7 บ้านเทพนิมิตร
 8. หมู่ 8 บ้านใหม่หนองผือ
 9. หมู่ 9 บ้านนาแก้วน้อย
 10. หมู่ 10 บ้านกลางใหม่
 11. หมู่ 11 บ้านนาเดื่อน้อย
 12. หมู่ 12 บ้านใหม่หนองกระบอก
 13. หมู่ 13 บ้านนาแก้วเหนือ
 14. หมู่ 14 บ้านนาแก้วสามัคคี 

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):52. 24 สิงหาคม 2516
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (9 ง):170. 30 มกราคม 2539
 3. เทศบาลตำบลนาแก้ว จังหวัดสกลนคร. "ประวัติความเป็นมา"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nakaew-sk.go.th/ 2015. สืบค้น 7 ธันวาคม 2560.