อำเภอแม่ลาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอแม่ลาว
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอแม่ลาว
แม่น้ำลาวคู่บ้าน ห้วยล้านพลับพลาคู่เมือง พระธาตุจอมหมอกแก้วลือเลื่อง นามประเทืองแผ่นดินทอง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอแม่ลาว
อักษรโรมัน Amphoe Mae Lao
จังหวัด เชียงราย
รหัสทางภูมิศาสตร์ 5716
รหัสไปรษณีย์ 57250,
57000 (เฉพาะตำบลโป่งแพร่)
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 406.0 ตร.กม.
ประชากร 30,853 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 75.99 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-โป่งมอญ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
พิกัด 19°47′24″N 99°41′59″E / 19.79000°N 99.69972°E / 19.79000; 99.69972
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5377 8002
หมายเลขโทรสาร 0 5377 8002 ต่อ 16

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอแม่ลาว (คำเมือง: Lanna-Mae Lao.png) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอแม่ลาวตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

อำเภอแม่ลาวแยกตัวออกมาจากอำเภอเมืองเชียงรายเมือวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยมีฐานะเป็น กิ่งอำเภอแม่ลาว ประกอบไปด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลดงมะดะ จอมหมอกแก้ว บัวสลี ป่าก่อดำ และโป่งแพร่[1] และต่อมากิ่งอำเภอแม่ลาวได้รับการยกฐานะให้เป็น อำเภอแม่ลาว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอแม่ลาวแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ดงมะดะ (Dong Mada) 18 หมู่บ้าน
2. จอมหมอกแก้ว (Chom Mok Kaeo) 11 หมู่บ้าน
3. บัวสลี (Bua Sali) 12 หมู่บ้าน
4. ป่าก่อดำ (Pa Ko Dam) 13 หมู่บ้าน
5. โป่งแพร่ (Pong Phrae) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอแม่ลาวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลป่าก่อดำและบางส่วนของตำบลจอมหมอกแก้ว
  • เทศบาลตำบลแม่ลาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดงมะดะ
  • เทศบาลตำบลดงมะดะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงมะดะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่ลาว)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าก่อดำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวสลีทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]