อำเภอพยุห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอพยุห์
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอพยุห์
พยุห์ชุมชนตลาดเช้า เห็ดขอนขาว
น่าทาน แจกันไม้กลึง 5 ดาว ข้าว
หอมมะลิลือไกล ผ้าไหมเป็น
ตำนาน ขนมหวานรสดี
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอพยุห์
อักษรโรมัน Amphoe Phayu
จังหวัด ศรีสะเกษ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3320
รหัสไปรษณีย์ 33230
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 225.485 ตร.กม.
ประชากร 36,092 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 160.06 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอพยุห์ หมู่ที่ 2 ถนนพยุห์-ขุนหาญ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
พิกัด 14°54′12″N 104°23′30″E / 14.90333°N 104.39167°E / 14.90333; 104.39167
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4560 7133
หมายเลขโทรสาร 0 4560 7133

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอพยุห์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2537 โดยแยกออกจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ[1] และต่อมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2540 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็น อำเภอพยุห์[2]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอพยุห์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอพยุห์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน ได้แก่

1. พยุห์ (Phayu) 13 หมู่บ้าน 4. โนนเพ็ก (Non Phek) 11 หมู่บ้าน
2. พรหมสวัสดิ์ (Phrom Sawat) 20 หมู่บ้าน 5. หนองค้า (Nong Kha) 7 หมู่บ้าน
3. ตำแย (Tamyae) 15 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอพยุห์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลพยุห์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพยุห์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพยุห์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพยุห์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรหมสวัสดิ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตำแยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนเพ็กทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองค้าทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอพยุห์ พ.ศ. 2558[3] พ.ศ. 2557[4] พ.ศ. 2556[5] พ.ศ. 2555[6] พ.ศ. 2554[7] พ.ศ. 2553[8] พ.ศ. 2552[9] พ.ศ. 2551[10]
1 พยุห์ 9,513 9,464 9,434 9,474 9,430 9,499 9,458 9,396
2 พรหมสวัสดิ์ 9,145 9,162 9,141 9,119 9,099 9,142 9,114 9,128
3 ตำแย 7,635 7,637 7,631 7,658 7,665 7,678 7,698 7,644
4 โนนเพ็ก 6,057 6,024 6,011 5,992 5,981 6,014 6,020 5,997
5 หนองค้า 3,817 3,805 3,804 3,818 3,831 3,859 3,861 3,844
รวม 36,167 36,092 36,021 36,061 36,006 36,192 36,151 36,009

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพยุห์
 2. พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. 2540
 3. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58 .pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2559.
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.
 9. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."203.113.86.149/stat/y_stat.htmlสืบค้น 30 มีนาคม 2553
 10. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.