อำเภอหางดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ หางดง
อำเภอหางดง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Hang Dong
คำขวัญ: 
เศรษฐกิจดี สตรีแสนสวย ร่ำรวยหัตถกรรม
วัฒนธรรมมั่นคง หางดงพัฒนา
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอหางดง
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอหางดง
พิกัด: 18°41′13″N 98°55′8″E / 18.68694°N 98.91889°E / 18.68694; 98.91889
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่
 • ทั้งหมด277.1 ตร.กม. (107.0 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด90,952 คน
 • ความหนาแน่น328.23 คน/ตร.กม. (850.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 50230,
50340 (เฉพาะตำบลหนองตอง)
รหัสภูมิศาสตร์5015
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอหางดง เลขที่ 181
หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

หางดง (คำเมือง: Lanna-Hang Dong.png) เป็นอำเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่[1]ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อำเภอหางดงมีความพร้อมทุก ๆ ด้าน มีการเติบโตอย่างอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร[2] โรงแรมรีสอร์ท ธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้าจำนวนมาก

หางดงปัจจุบันมีสภาพเมืองที่กลมกลืนกับนครเชียงใหม่จนเรียกได้ว่าคือเมืองเดียวกัน อำเภอหางดงมีสภาพทางเศรษฐกิจดีมาก มีการจราจรที่คับคั่งที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นอำเภอที่รองรับความเจริญของนครเชียงใหม่เพื่อขยายไปยังศูนย์กลางทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ชื่อเดิม[แก้]

เดิมชื่อ อำเภอแม่ท่าช้าง แล้วเปลี่ยนเป็น อำเภอหางดง ในปี พ.ศ. 2460[3][4] จนถึงปัจจุบัน

 • วันที่ 6 ธันวาคม 2451 ยกเลิกอำเภอสันป่าตอง และโอนพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ตำบลหนองตอง มาขึ้นกับอำเภอแม่ท่าช้าง[5]
 • วันที่ 29 เมษายน 2460 เปลี่ยนชื่ออำเภอแม่ท่าช้าง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น อำเภอหางดง[3][4]
 • วันที่ 12 กันยายน 2481 ยุบอำเภอหางดง ลงเป็น กิ่งอำเภอหางดง และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอเมืองเชียงใหม่[6]
 • วันที่ 19 กันยายน 2481 โอนพื้นที่หมู่ 5,6 (ในขณะนั้น) ของตำบลเมืองฮะ อำเภอสะเมิง ไปขึ้นกับตำบลบ้านปง อำเภอหางดง กับโอนพื้นที่ตำบลสันกลาง ตำบลหารแก้ว ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง ไปขึ้นกับอำเภอสันป่าตอง และโอนพื้นที่ตำบลขัวมุง ตำบลสันทราย อำเภอหางดง ไปขึ้นกับอำเภอสารภี[7]
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลสบแม่ข่า แยกออกจากตำบลสันผักหวาน ตำบลบ้านแหวน และตำบลขุนคง[8]
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2490 ยกฐานะกิ่งอำเภอหางดง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็น อำเภอหางดง[9] อีกครั้ง
 • วันที่ 16 สิงหาคม 2492 โอนพื้นที่ตำบลหารแก้ว อำเภอสันป่าตอง มาขึ้นกับอำเภอหางดง และโอนพื้นที่ตำบลหนองตอง ยกเว้นหมู่ที่ 8,9,10 อำเภอสันป่าตอง มาขึ้นกับอำเภอหางดง[10]
 • วันที่ 7 มกราคม 2500 จัดตั้งสุขาภิบาลหางดง ในท้องที่บางส่วนของตำบลหางดง[11]
 • วันที่ 15 กันยายน 2513 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองตองพัฒนา ในท้องที่ของตำบลหนองตอง[12]
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2528 ตั้งตำบลน้ำแพร่ แยกออกจากตำบลหางดง[13]
 • วันที่ 25 กรกฎาคม 2531 โอนพื้นที่หมู่ 7 บ้านดอยปุย (ในขณะนั้น) ของตำบลบ้านปง อำเภอหางดง ไปขึ้นกับตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่[14]
 • วันที่ 17 ตุลาคม 2532 กำหนดเขตตำบลบ้านปง อำเภอหางดง โดยตัดหมู่ที่ 7 เดิมไปขึ้นกับอำเภอเมืองเชียงใหม่[15]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลหางดง และสุขาภิบาลหนองตองพัฒนา เป็นเทศบาลตำบลหางดง และเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ตามลำดับ[16]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอหางดงมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอหางดงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2561)[17]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561)[17]
1. หางดง Hang Dong 9 11,330 7,363
3,967
(ทต.หางดง)
(ทต.แม่ท่าช้าง)
2. หนองแก๋ว Nong Kaeo 9 5,425 5,425 (ทต.หนองแก๋ว)
3. หารแก้ว Han Kaeo 9 5,815 5,815 (ทต.หารแก้ว)
4. หนองตอง Nong Tong 14 8,564 8,564 (ทต.หนองตองพัฒนา)
5. ขุนคง Khun Khong 9 5,181 5,181 (อบต.ขุนคง)
6. สบแม่ข่า Sop Mae Kha 5 2,444 2,444 (อบต.สบแม่ข่า)
7. บ้านแหวน Ban Waen 13 11,063 11,063 (ทต.บ้านแหวน)
8. สันผักหวาน San Phak Wan 7 15,755 15,755 (ทต.สันผักหวาน)
9. หนองควาย Nong Khwai 12 10,985 10,985 (ทต.หนองควาย)
10. บ้านปง Ban Pong 11 5,367 5,367 (ทต.บ้านปง)
11. น้ำแพร่ Nam Phrae 11 6,997 6,997 (ทต.น้ำแพร่พัฒนา)
รวม 109 88,926 81,301 (เทศบาล)
7,625 (อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอหางดงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตองทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหางดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหางดง
 • เทศบาลตำบลหารแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหารแก้วทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านแหวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแหวนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันผักหวานทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองควาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองควายทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหางดง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหางดง)
 • เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแก๋วทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านปง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านปงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขุนคงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสบแม่ข่าทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. สมศักดิ์ คณาคำ ปั้น “อำเภอหางดง” เมืองการค้าท่องเที่ยว-เกษตร
 2. “ถนนเชียงใหม่-หางดง” ทำเลแห่งที่อยู่อาศัยหลากหลายระดับราคา
 3. 3.0 3.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ เล่ม 34 หน้า 65 วันที่ 29 เมษายน 2460
 4. 4.0 4.1 ราชกิจจานุเบกษา, แก้คำผิด ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา เล่ม ๓๔ ตอนที่ ๕ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ หน้า ๖๕, ๖๖ เล่ม 34 วันที่ 3 มิถุนายน 2460
 5. "แจ้งความกระทรวงมหาดไทย [เรื่อง ยกเลิกอำเภอสันป่าตองและโอนตำบลต่างๆในท้องที่อำเภอสันป่าตองแบ่งไปขึ้นอำเภอแม่ท่าช้างและอำเภอแม่วาง]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 25 (36): 1027. 6 ธันวาคม 2451. Check date values in: |date= (help)
 6. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยุบอำเภอลงเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 55 (0 ง): 2067. 12 กันยายน 2481. Check date values in: |date= (help)
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 55 (0 ง): 2090. 19 กันยายน 2481. Check date values in: |date= (help)
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. 10 มิถุนายน 2490. Check date values in: |date= (help)
 9. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกฐานะกิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (50 ง): 2661–2662. 21 ตุลาคม 2490. Check date values in: |date= (help)
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลและเขตอำเภอในท้องที่ อำเภอสันป่าตอง และอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 66 (46 ง): 3865–3866. 16 สิงหาคม 2492. Check date values in: |date= (help)
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 74 (4 ง): (ฉบับพิเศษ) 31-32. 7 มกราคม 2500. Check date values in: |date= (help)
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (86 ง): 2584–2585. 15 กันยายน 2513. Check date values in: |date= (help)
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสันกำแพง อำเภอฝาง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (152 ง): (ฉบับพิเศษ) 29-40. 21 ตุลาคม 2528. Check date values in: |date= (help)
 14. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอหางดงกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (119 ก): (ฉบับพิเศษ) 5-7. 25 กรกฎาคม 2531. Check date values in: |date= (help)
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอหางดง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (177 ง): 7693–7697. 17 ตุลาคม 2532. Check date values in: |date= (help)
 16. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. Check date values in: |date= (help)
 17. 17.0 17.1 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่ กรมการปกครอง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]