อำเภอกะเปอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอกะเปอร์
แผนที่จังหวัดระนอง เน้นอำเภอกะเปอร์
กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงพ่อเบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอกะเปอร์
อักษรโรมัน Amphoe Kapoe
จังหวัด ระนอง
รหัสทางภูมิศาสตร์ 8503
รหัสไปรษณีย์ 85120
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 657.688 ตร.กม.
ประชากร 20,995 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 31.92 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ถนนเพชรเกษม ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
พิกัด 9°35′7″N 98°35′46″E / 9.58528°N 98.59611°E / 9.58528; 98.59611
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7789 7009
หมายเลขโทรสาร 0 7789 7009

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

กะเปอร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดระนอง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอกะเปอร์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

คำว่า "กะเปอร์" เป็นคำประสมจากคำสองคำคือ "กะ" หรือ "ก๊ะ" เป็นภาษามลายู แปลว่า พี่ หรือ น้า หรือ หญิงวัยกลางคน ส่วนคำว่า "เปอร์" เป็นชื่อคน ซึ่งเป็นหญิงหม้ายชาวมลายูผู้ซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ณ บริเวณที่ตั้งตำบลกะเปอร์ในปัจจุบันเป็นคนแรก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า "อำเภอกะเปอร์" ส่วนอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งก็คือ มาจากคำว่า "กราเปอร์" แปลว่า คลองเปอร์ แล้วจึงกร่อนเป็น "กะเปอร์" ในปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอกะเปอร์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ม่วงกลวง (Muang Kluang) 4 หมู่บ้าน
2. กะเปอร์ (Kapoe) 10 หมู่บ้าน
3. เชี่ยวเหลียง (Chiao Liang) 7 หมู่บ้าน
4. บ้านนา (Ban Na) 8 หมู่บ้าน
5. บางหิน (Bang Hin) 5 หมู่บ้าน
 แผนที่ตำบล

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอกะเปอร์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลกะเปอร์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกะเปอร์
  • องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงกลวงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกะเปอร์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบล
    กะเปอร์)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชี่ยวเหลียงและตำบลบ้านนาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางหินทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอกะเปอร์ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
1 กะเปอร์ 7,709 7,708 7,434 7,319 7,259 7,255 7,303 7,342 7,130
2 บางหิน 4,388 4,401 4,314 4,251 4,237 4,199 4,200 4,192 4,226
3 ม่วงกลวง 4,178 4,151 3,950 3,854 3,772 3,696 3,633 3,565 3,515
4 บ้านนา 3,382 3,384 3,356 3,324 3,333 3,274 3,222 3,192 3,156
5 เชี่ยวเหลียง 1,962 1,931 1,941 1,961 1,921 1,927 1,893 1,904 1,891
รวม 21,619 21,575 20,995 20,709 20,522 20,351 20,251 20,195 19,918