เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เจ็ดเสมียน
จังหวัดราชบุรี
อำเภอโพธาราม
ตำบลเจ็ดเสมียน
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลเจ็ดเสมียน
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายสุทธิเดช ริมธีระกุล
พื้นที่
 • ทั้งหมด14.890 ตร.กม. (5.749 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)[1]
 • ทั้งหมด5,709
 • ความหนาแน่น383.41 คน/ตร.กม. (993.0 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
88 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์032-397032
โทรสาร032-397616
เว็บไซต์http://www.chetsamian.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ริมทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3238 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เดิม) กับถนนเลียบแม่น้ำแม่กลอง พื้นที่ของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ครอบคลุมตำบลเจ็ดเสมียน หมู่ที่ 1,2,3,4,5 และ 6 จำนวน 6 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 14.89 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธาราม ประมาณ 7 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประมาณ 13 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2506 เป็นสุขาภิบาลเจ็ดเสมียน[2] อำเภอโพธาราม โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2542 กระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเจ็ดเสมียน เป็นเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จนปัจจุบัน

วันที่ 24 กันยายน 2547 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล โดยยุบองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดเสมียน รวมกับเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี[3] โดยที่เป็นการสมควรยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันตามเจตนารมณ์ของประชนในเขตตำบลนั้น

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนทราย และตำบลสามเรือน อำเภอโพธาราม ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจ็ดเสมียนทั้งตำบล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497 ได้แก่

  • หมู่ที่ 1-6 เต็มพื้นที่ ตำบลเจ็ดเสมียน

ประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 5,709 คน โดยแยกได้ดังนี้

ชุมชน หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2561 (หลัง)
เจ็ดเสมียน 0 18 21 39 3
วังลึก 1 495 586 1,081 347
เกาะสมบูรณ์ 2 585 648 1,233 490
เจ็ดเสมียน 3 71 80 151 68
สนามชัย 4 529 522 1,051 374
คลองมะขาม 5 360 364 724 210
ดอนไม้เรียง 6 667 763 1,430 599
รวม - 2,725 2,984 5,709 2,091

อ้างอิง[แก้]

  1. ประชากรในเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน พ.ศ. 2561 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  3. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดเสมียน รวมกับเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี