เทศบาลตำบลกองควาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลกองควาย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนางพลอยเพชร รัตนศิลา(เลือกตั้ง 25 มีนาคม พ.ศ. 2555
พื้นที่
 • ทั้งหมด22 ตร.กม. (8 ตร.ไมล์)
ประชากร (2553)
 • ทั้งหมด5,549 คน
 • ความหนาแน่น252 คน/ตร.กม. (650 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลกองควาย
เลขที่ 307 หมู่ 3 ตำบลกองควาย
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์0-5471-9424
เว็บไซต์https://www.facebook.com/kongkway.nan
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลกองควาย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลกองควายทั้งตำบล

ประวัติ[แก้]

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวปี พ.ศ. 2486 ได้ถูกยุบเข้ากับตำบลดู่ใต้เพื่อความสะดวกในการปกครอง ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ตำบลกองควายจึงแยกออกจากตำบลดู่ใต้อีกครั้ง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้จัดตั้งการปกครองตำบลเป็น สภาตำบลกองควาย และยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย เมื่อ พ.ศ. 2539 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลกองควาย[1] จนถึงปัจจุบัน

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จ.น่าน
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จ.น่าน
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จ.น่าน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จ.น่าน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/154/17.PDF

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลกองควายมีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,750 ไร่ ประกอบด้วย 1 ตำบล คือ ตำบลกองควาย จำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ 1 บ้านธงหลวง
 • หมู่ 2 บ้านดอนน้ำครก
 • หมู่ 3 บ้านนาผา
 • หมู่ 4 บ้านน้ำครกใหม่
 • หมู่ 5 บ้านน้ำครกเก่า
 • หมู่ 6 บ้านดอนเจริญ
 • หมู่ 7 บ้านผาสุกพัฒนา
 • หมู่ 8 บ้านพุฒิมาราม
 • หมู่ 9 บ้านน้ำครกใหม่พัฒนา
 • หมู่ 10 บ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์
 • หมู่ 11 บ้านนาแห้ว
 • หมู่ 12 บ้านนาผาใหม่

ประชากร[แก้]

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกองควาย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีจำนวน 5,549 คน แยกเป็นชาย 2,739 คน หญิง 2,810 คน ความหนาแน่นของประชากร 252 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 1,799 หลังคาเรือน

การคมนาคม[แก้]

การคมนาคมทางบกมีถนนสายสำคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 และถนนภายในหมู่บ้านต่างๆ

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลกองควาย มีดังนี้

 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1. โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
 2. โรงเรียนบ้านนาผา
 3. โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่
 4. โรงเรียนบ้านธงหลวง

การสาธารณสุข[แก้]

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 2 แห่ง คือ รพ.สต.กองควาย บ้านดอนนำครก และ รพ.สต.กองควาย บ้านน้ำครกใหม่

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]