ตำบลโนนเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เทศบาลตำบลโนนเจริญ)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำบลโนนเจริญ
อักษรไทยตำบลโนนเจริญ
อักษรโรมันTambon Non Charoen
จังหวัดบุรีรัมย์
อำเภอบ้านกรวด
พื้นที่
 • ทั้งหมด21.68 ตร.กม. (8.37 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด8,522 [1]
 • ความหนาแน่น393 คน/ตร.กม. (1,020 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์31180
รหัสภูมิศาสตร์310802
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลโนนเจริญ
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเจริญ
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเจริญ
คำขวัญ: หลวงปู่ซานคู่บ้าน เครื่องเคลือบโบราณเตาสวาย หลากหลายวัฒนธรรม เลิศล้ำลีลารำอีสาน
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°48′5″N 103°18′53″E / 14.80139°N 103.31472°E / 14.80139; 103.31472
จังหวัดบุรีรัมย์
อำเภอบ้านกรวด
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายสมใจ เขมะปัญญา
พื้นที่
 • ทั้งหมด21.68 ตร.กม. (8.37 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด8,522
 • ความหนาแน่น393 คน/ตร.กม. (1,020 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
95 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
โทรศัพท์0 4461 6192
โทรสาร0 4461 6192
เว็บไซต์http://www.noncharoen.go.th สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเจริญ
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลโนนเจริญ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเทศบาลตำบลโนนเจริญ

ประวัติ[แก้]

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเจริญ

บ้านโนนเจริญเดิมขึ้นอยู่กับตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมหมู่บ้านโนนเจริญเป็นหมู่บ้านที่มีเนินภูเขาเล็ก ๆ ตรงกลาง หมู่บ้าน (ปัจจุบัน คือ บริเวณวัดไตรคงคาราม) มีสระน้ำโบราณใหญ่ 2 สระ รอบหมู่บ้านชื่อ สระหนองสังข์ และสระบ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้มากมายมีทางเดินของสัตว์ป่าลงมาดื่มน้ำในสระเป็นประจำ ชาวบ้านจึงพากันเรียกเนินเล็ก ๆ นี้ว่า โนนเจริญ ตามลักษณะความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ต่อมาได้แยกตั้งเป็นตำบลโนนเจริญ เมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยมีนายนวล พาชื่นใจ เป็นกำนันคนแรก[2]

เทศบาลตำบลโนนเจริญ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล มีพื้นที่ครอบคลุมทั่วทั้งตำบลโนนเจริญ เดิมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสภาตำบลเรียกว่า "สภาตำบลโนนเจริญ" จัดตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2537 ต่อมาได้เลื่อนฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลโนนเจริญ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 [3] ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีพื้นที่ทั้งหมด 21.679 ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลโนนเจริญ

ลักษณะภูมิศาสตร์[แก้]

ภูมิประเทศ[แก้]

 • ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โดยลาดเอียงจากทิศใต้ลงไปทิศเหนือ และสภาพทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นที่ทำนา

ภูมิอากาศ[แก้]

อาณาเขต[แก้]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ตำบลโนนเจริญแบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านโนนเจริญ
 • หมู่ที่ 2 บ้านโนนเจริญ
 • หมู่ที่ 3 บ้านโนนเจริญ
 • หมู่ที่ 4 บ้านโนนเจริญ
 • หมู่ที่ 5 บ้านโนนเจริญ
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองแวง
 • หมู่ที่ 7 บ้านหัวถนน
 • หมู่ที่ 8 บ้านสายโท 9 ซอย 3
 • หมู่ที่ 9 บ้านโคกใหญ่
 • หมู่ที่ 10 บ้านสามขาพัฒนา
 • หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข

ประชากร[แก้]

ตำบลโนนเจริญมีประชากรทั้งหมด 8,522 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยอีสาน (ลาว) รองลงมาคือ เขมร ส่วย ไทย ไทยโคราช

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร
01. บ้านโนนเจริญ 0962
02. บ้านโนนเจริญ 0901
03. บ้านโนนเจริญ 0860
04. บ้านโนนเจริญ 0719
05. บ้านโนนเจริญ 0990
06. บ้านหนองแวง 0911
07. บ้านหัวถนน 0962
08. บ้านสายโท 9 ซอย 3 0286
09. บ้านโคกใหญ่ 01,140
10. บ้านสามขาพัฒนา 0484
11. บ้านสันติสุข 0307

โครงสร้างพื้นฐาน[แก้]

การคมนาคม

ทางหลวงชนบท บร.3029

การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลและหมู่บ้านใช้การคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์เป็นหลักในการติดต่อและขนส่งผลิตผลทางการเกษตร โดยมีเส้นทางที่สำคัญ ดังนี้

 • ทางหลวงชนบท บร.3029 เชื่อมการคมนาคมระหว่างบ้านโนนเจริญกับบ้านพาชี
 • ทางหลวงชนบท บร.3056 เชื่อมการคมนาคมระหว่างบ้านโคกกระชายกับบ้านกรวด
 • ถนน รพช. บร. 3032 ขึ้นไปทางเหนือออกสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24
 • ถนน รพช. บร. 3032 ลงไปทางใต้ออกสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445

โทรคมนาคม เทศบาลตำบลโนนเจริญมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย ในเขตเทศบาลมีเสาส่งสัญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล และมีสายโทรศัพท์ผ่าน ทำให้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว

ลักษณะสภาพทางเศรษฐกิจ[แก้]

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาข้าว

 • ด้านพาณิชย์ มีการประกอบกิจการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการจำนวนมาก เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานีบริการน้ำมัน ทวีกิจโนนเจริญ
 • ด้านการเงิน มีธนาคารและบริษัทสินเชื่อเข้ามาลงทุนได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมืองไทยลิสซิ่ง ศรีสวัสดิ์เงินติดล้อ
 • ด้านเกษตร ปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนาข้าว การทำสวนยาง ปลูกอ้อย

ด้านสาธารณสุข[แก้]

ด้านภาษาและวัฒนธรรม[แก้]

 • ด้านภาษา ภาษาไทยถิ่นอีสานเป็นภาษาที่พูดกันที่มากที่สุดในเทศบาลตำบลโนนเจริญ นอกเหนือจากนั้นจะเป็นภาษาเขมร ส่วย ไทย ไทยเบิ้ง
 • ด้านประเพณีวัฒนธรรม มีงานประจำปี คือ ประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีประจำตำบล ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ และงานบุญประเพณีในหมู่บ้านที่ยังทำอยู่ คือ บุญเบิกบ้าน บุญกุ้มข้าวใหญ่ ทำบุญเซ่นไหว้บรรพบุรุษตามความเชื่อ

ด้านการศึกษา[แก้]

การจัดการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลโนนเจริญ มีตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา

 • ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 3 แห่ง โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองแวง
 • ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) 1 แห่ง คือ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9
 • ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 8 วัด คือ

 • วัดโนนเจริญ (ไตรคงคาราม) (วัดน้อย)
 • วัดสุภัทรบูรพาราม (วัดใหญ่)
 • วัดป่าโนนเจริญ
 • วัดสามขาพัฒนา (ตรีพัฒนาราม)
 • วัดโคกใหญ่
 • วัดบ้านหัวถนน
 • วัดบ้านหนองแวง
 • วัดใหม่สามัคคีธรรม

ธนาคาร[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • ศาลหลวงปู่ซาน เป็นศาลคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่นับถือของชาวโนนเจริญ
 • เตาเผาสวาย
 • สถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ

รายนามผู้บริหาร[แก้]

 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเจริญ
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายสาลี ธรรมนาม พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2544
2 นายสมศักดิ์ สุมาลี พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2548
3 นายสมศักดิ์ สุมาลี (สมัยที่ 2) พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2552
 • นายกเทศมนตรีตำบลโนนเจริญ
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายสมศักดิ์ สุมาลี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2556
2 นายสมใจ เขมะปัญญา พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. "Population statistics 2018" (in Thai). Department of Provincial Administration. สืบค้นเมื่อ 2019-01-20.
 2. ข้อมูลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์ http://www.thaitambon.com/tambon/310802 สืบค้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2560
 3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าถึงออนไลน์ทาง http://www2.ect.go.th/about.php?Province=buriram&SiteMenuID=1707 สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2558

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°29′09″N 103°11′10″E / 14.4859°N 103.1861°E / 14.4859; 103.1861