เทศบาลตำบลโคกมะกอก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โคกมะกอก
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกมะกอก
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกมะกอก
โคกมะกอก is located in ประเทศไทย
โคกมะกอก
โคกมะกอก
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°04′10.1″N 101°27′44.7″E / 14.069472°N 101.462417°E / 14.069472; 101.462417พิกัดภูมิศาสตร์: 14°04′10.1″N 101°27′44.7″E / 14.069472°N 101.462417°E / 14.069472; 101.462417
จังหวัดปราจีนบุรี
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
ตำบลโนนห้อม (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีพูลทรัพย์ เดชผิว
พื้นที่
 • ทั้งหมด15.500 ตร.กม. (5.985 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)[1]
 • ทั้งหมด2,193 คน
 • ความหนาแน่น141.48 คน/ตร.กม. (366.4 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ 1 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เว็บไซต์www.khokmakok.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลโคกมะกอก เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ทางทางทิศตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีประมาณ 23 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 153 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลโคกมะกอก แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2517 โดยจัดตั้งท้องถิ่นตำบลบางส่วนของตำบลโนนห้อมขึ้นเป็น สุขาภิบาลโคกมะกอก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ปีเดียวกัน[2] โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนห้อม

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลโคกมะกอก จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลโคกมะกอก[3] นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

สถานีรถไฟโคกมะกอก เป็นอีกหนึ่งเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญของชุมชนโคกมะกอก

พื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลโคกมะกอก ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ลักษณะเป็นดินภูเขาเก่าเหมาสะสำหรับการทำเกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวน ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ อาชีพหลักของประชากร ตือ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ อาชีพรองของประชากร คือ การค้าขาย รับจ้าง การเลี้ยงสัตว์ปีก การทำอุตสาหกรรมครัวเรือน ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การจักสาน การทำไม้กวาด

เทศบาลตำบลโคกมะกอกมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลโคกมะกอก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้แก่

 • หมู่ที่ 2 บ้านดงคุย ตำบลโนนห้อม
 • หมู่ที่ 3 บ้านเกาะแล้ง ตำบลโนนห้อม
 • หมู่ที่ 10 บ้านหนองรวง ตำบลโนนห้อม
 • หมู่ที่ 4 บ้านโนนห้อม ตำบลโนนห้อม (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 7 บ้านดงยาง ตำบลโนนห้อม (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 11 บ้านดอนใหญ่ ตำบลโนนห้อม

ประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลโคกมะกอก มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 2,193 คน โดยแยกประชากรตามส่วนรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้

ชุมชน ตำบล หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562[4] (หลัง)
**ทะเบียนบ้านกลาง โคกมะกอก - - - - 1
ดงคุย โคกมะกอก 1 349 356 705 303
เกาะแล้ง โคกมะกอก 2 254 274 528 173
หนองรวง โคกมะกอก 3 153 177 330 110
โนนห้อม (บางส่วน) โคกมะกอก 4 64 70 134 42
ดงยาง (บางส่วน) โคกมะกอก 7 62 56 118 36
ดอนใหญ่ โคกมะกอก 11 171 207 378 133
รวม 1,053 1,140 2,193 798

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลโคกมะกอก พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลโคกมะกอก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (53 ง): 755–756. 26 มีนาคม 2517.
 3. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542.
 4. ประชากรแยกตามรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกมะกอก (ตำบลโนนห้อม)