อำเภอเมืองเชียงราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอเมืองเชียงราย
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอเมืองเชียงราย
เมืองพญามังราย สายใยน้ำกก พระหยกล้ำค่า
ไร่แม่ฟ้าหลวงรวมใจ น้ำตกใสขุนกรณ์
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอเมืองเชียงราย
อักษรโรมัน Amphoe Mueang Chiang Rai
จังหวัด เชียงราย
รหัสทางภูมิศาสตร์ 5701
รหัสไปรษณีย์ 57000
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 1,216.1 ตร.กม.
ประชากร 229,133 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 188.41 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
พิกัด 19°54′31″N 99°49′57″E / 19.90861°N 99.83250°E / 19.90861; 99.83250
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5371 1288
หมายเลขโทรสาร 0 5371 1288

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตัวเมืองเชียงราย

อำเภอเมืองเชียงราย (คำเมือง: Lanna-Mueang Chiang Rai.png) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ที่มีศูนย์กลางการบริหาร ศูนย์กลางคมนาคม ศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดเชียงราย นับเป็นหนึ่งในอำเภอเมืองที่มีความเจริญมากในภาคเหนือตอนบน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเมืองเชียงรายตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเมืองเชียงรายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 16 ตำบล 256 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เวียง (Wiang) - 9. ห้วยชมภู (Huai Chomphu) 11 หมู่บ้าน
2. รอบเวียง (Rop Wiang) 7 หมู่บ้าน 10. ห้วยสัก (Huai Sak) 30 หมู่บ้าน
3. บ้านดู่ (Ban Du) 19 หมู่บ้าน 11. ริมกก (Rim Kok) 11 หมู่บ้าน
4. นางแล (Nang Lae) 14 หมู่บ้าน 12. ดอยลาน (Doi Lan) 20 หมู่บ้าน
5. แม่ข้าวต้ม (Mae Khao Tom) 23 หมู่บ้าน 13. ป่าอ้อดอนชัย (Pa O Don Chai) 21 หมู่บ้าน
6. แม่ยาว (Mae Yao) 18 หมู่บ้าน 14. ท่าสาย (Tha Sai) 13 หมู่บ้าน
7. สันทราย (San Sai) 11 หมู่บ้าน 15. ดอยฮาง (Doi Hang) 8 หมู่บ้าน
8. แม่กรณ์ (Mae Kon) 13 หมู่บ้าน 16. ท่าสุด (Tha Sut) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเมืองเชียงรายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงทั้งตำบล บางส่วนของตำบลรอบเวียง บางส่วนของตำบลสันทราย และบางส่วนของตำบลริมกก
 • เทศบาลตำบลบ้านดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านดู่ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนางแล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนางแลทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแม่ยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ยาวทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสันทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันทราย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงราย)
 • เทศบาลตำบลท่าสุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสุดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าสาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสายทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลห้วยสัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยสักทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลดอยลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอยลานทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลดอยฮาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอยฮางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรอบเวียง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงราย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยชมภูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลริมกก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงราย)

ระยะทางไปยังอำเภอต่าง ๆ[แก้]

อำเภอ ระยะทาง (กิโลเมตร)
เวียงชัย 12
แม่ลาว 15
แม่จัน 20
พาน 46
พญาเม็งราย 48
ป่าแดด 52
เวียงเชียงรุ้ง 52
ดอยหลวง 59
แม่สรวย 60
เชียงแสน 60
ขุนตาล 60
แม่สาย 63
เทิง 64
แม่ฟ้าหลวง 65
เวียงป่าเป้า 91
เวียงแก่น 140
เชียงของ 141

สถานที่สำคัญ[แก้]

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

สถานที่พัก[แก้]

วัด[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

 • วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
 • วัดพระแก้ว (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
 • วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
 • วัดกลางเวียง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

โรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมัธยม สพฐ.[แก้]

โรงเรียนประถม สพฐ.[แก้]

โรงเรียนอนุบาล[แก้]

โรงเรียนสาธิต[แก้]

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย[แก้]

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

โรงพยาบาล[แก้]

ท่าอากาศยาน[แก้]

หน่วยกู้ภัย[แก้]

อ้างอิง[แก้]