เทศบาลตำบลเชิงดอย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลเชิงดอย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Choengdoi
ลานสักการะพญานาคราช หนองบัวพระเจ้าหลวง
ลานสักการะพญานาคราช หนองบัวพระเจ้าหลวง
ประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยสะเก็ด
ประชากร
 • ทั้งหมด8,183 คน
รหัสไปรษณีย์ 50220
รหัสภูมิศาสตร์500501
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลเชิงดอย
ทต.เชิงดอยตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
ทต.เชิงดอย
ทต.เชิงดอย
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
พิกัด: 18°52′14″N 99°09′07″E / 18.870591°N 99.151864°E / 18.870591; 99.151864
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยสะเก็ด
ตำบลเชิงดอย
จัดตั้ง18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีมงคล ชัยวุฒิ
ประชากร
 • ทั้งหมด7,745 คน
รหัส อปท.05500502
ที่อยู่
สำนักงาน
242/1 ม.12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์http://www.choengdoi.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลเชิงดอย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลตำบล มีที่ตั้งอยู่ในตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เช่น หนองบัวพระเจ้าหลวง วัดพระธาตุดอยกู่

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้รับการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา[1] มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 11 หมู่บ้าน จาก 13 หมู่บ้านของตำบลเชิงดอย โดยมี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดกั้นกลาง แบ่งเป็น พื้นที่ส่วนบน จำนวน 6 หมู่บ้าน ส่วนล่าง 5 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 39,375 ไร่ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,745 คน 3,694 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)

ขนาดพื้นที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ขนาดพื้นที่
ตารางกิโลเมตร ไร่
1 แม่ดอกแดง 21.10 13,187.50
2 โพธิ์ทองเจริญ 6.42 4,012.50
4 ป่าคา 1.00 625.00
5 บ้านเกาะ 3.18 1,987.50
6 สันอุ้ม 5.26 3,287.50
7 ร้องขี้เหล็ก 6.46 4,037.50
9 ป่าสักน้อย 4.45 2,781.25
10 ป่าไผ่ศรีโขง 2.46 1,537.50
11 กิ่วแล 4.77 2,981.25
12 หนองบัว 6.35 3,968.75
13 หนองบัวพัฒนา 1.55 968.75

ภูมิศาสตร์[แก้]

สภาพภูมิประเทศของตำบลเชิงดอย บางส่วนเป็นภูเขาที่มีป่าไม้สมบูรณ์ บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา และบางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองส่งน้ำชลประทานจากเขื่อนแม่กวงอุดมธาราไหลผ่าน และมีหนองน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ หนองบัวพระเจ้าหลวง ลำน้ำแม่ดอกแดง และหนองน้ำแดง

มีอาณาเขตติดต่อกับ 5 ตำบล ใน 2 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลลวงเหนือและตำบลป่าเมี่ยง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลป่าเมี่ยง

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลป่าลาน ตำบลสง่าบ้าน และตำบลป่าป้อง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลลวงเหนือและตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย

เขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล[แก้]

แบ่งออกเป็น 2 เขต มีจำนวนสมาชิกได้เขตละ 6 คน[2]

เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 แม่ดอกแดง 2 โพธิ์ทองเจริญ
4 ป่าคา 5 บ้านเกาะ
11 กิ่วแล 6 สันอุ้ม
12 หนองบัว 7 ร้องขี้เหล็ก
13 หนองบัวพัฒนา 9 ป่าสักน้อย
10 ป่าไผ่ศรีโขง

อ้างอิง[แก้]

  1. ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลเชิงดอยสืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ราชกิจจานุเบกษา. 130(62 ก): 25-27. วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]