เทศบาลตำบลหนองโพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลหนองโพ
ทต.หนองโพตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี
ทต.หนองโพ
ทต.หนองโพ
พิกัด: 13°44′33.5″N 99°54′59.1″E / 13.742639°N 99.916417°E / 13.742639; 99.916417พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′33.5″N 99°54′59.1″E / 13.742639°N 99.916417°E / 13.742639; 99.916417
ประเทศ ไทย
จังหวัดราชบุรี
อำเภอโพธาราม
ตำบลหนองโพ (บางส่วน)
จัดตั้ง ● 19 กุมภาพันธ์ 2506 (สุขาภิบาลหนองโพ)
 ● 25 พฤษภาคม 2542 (ทต.หนองโพ)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีพีรณัฐ มารศรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด5.800 ตร.กม. (2.239 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด3,932 คน
 • ความหนาแน่น677.93 คน/ตร.กม. (1,755.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05700706
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์032-389569
โทรสาร032-389334
เว็บไซต์http://www.nongpo.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลหนองโพ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธารามประมาณ 10 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นชุมชนที่หนาแน่น

ประวัติ[แก้]

ตำบลหนองโพ อยู่ในเขตของอำเภอโพธาราม เป็นตำบลเก่าแก่ ในปี พ.ศ. 2501 ได้จัดตั้ง"องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี"ขึ้น ในท้องที่ตำบลหนองโพ เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน[2]

ต่อมาเมื่อท้องถิ่นหมู่ที่ 1 บางส่วน หมู่ที่ 2 บางส่วน หมู่ที่ 3 บางส่วน และหมู่ที่ 4 เต็มพื้นที่ ของตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม ซึ่งอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม ซึ่งมีสภาพยกฐานะขึ้นเป็นสุขาภิบาลได้ จึงได้ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และยกฐานะท้องถิ่นหมู่ที่ 1 บางส่วน หมู่ที่ 2 บางส่วน หมู่ที่ 3 บางส่วน และหมู่ที่ 4 เต็มพื้นที่ ของตำบลหนองโพ ขึ้นเป็น สุขาภิบาลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน[3] โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม นับเป็นสุขาภิบาลลำดับที่ 2 ของอำเภอ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหนองโพ จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองโพ[4] นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลตำบลหนองโพ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ)
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ)

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลหนองโพ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองโพ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497 ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านใต้ ตำบลหนองโพ (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 2 บ้านนอก ตำบลหนองโพ (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 3 บ้านหัวทุ่ง ตำบลหนองโพ (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 4 บ้านต้นตาล ตำบลหนองโพ
 • หมู่ที่ 7 บ้านตลาดใน ตำบลหนองโพ (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 9 บ้านหน้าวัด ตำบลหนองโพ (บางส่วน)

ประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลเหนองโพ มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 3,932 คน โดยแยกได้ดังนี้

ชุมชน หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562[5] (หลัง)
**ทะเบียนบ้านกลาง - 7 5 12 3
ใต้ 1 248 236 484 180
นอก 2 307 355 662 442
หัวทุ่ง 3 513 583 1,096 670
ต้นตาล 4 338 388 726 357
ตลาดใน 7 192 232 424 226
หน้าวัด 9 258 270 528 255
รวม - 1,863 2,069 3,932 2,133

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลหนองโพ พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [จำนวน ๕๙ แห่ง]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 75 (18 ง): (ฉบับพิเศษ) 2-6. 1 มีนาคม 2501. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 80 (17 ง): 442–443. 19 กุมภาพันธ์ 2506. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 4. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 5. [1]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองโพ (ตำบลหนองโพ) พ.ศ. 2562