ข้ามไปเนื้อหา

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504
หน่วยงานก่อนหน้า
  • โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักงานใหญ่ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • สมชาย พฤฒิกัลป์, ประธานกรรมการ
  • กฤษณา แพงสี, รองผู้อํานวยการรักษาการเเทนผู้อํานวยการ
เว็บไซต์[1]

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในสังกัดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2504 และได้รับการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 1 ใน 2 แห่งของประเทศไทย[1]

ประวัติ[แก้]

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 ในสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยใช้ชื่อว่า "โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี" อยู่ภายใต้การควบคุมและการบริหารงานของกองโรงพิมพ์ สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี

ต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับโอนกองโรงพิมพ์และโรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2517 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีนโยบายให้โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีการบริหารงานในลักษณะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) ภายใต้ชื่อ "สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา"[2]

งานพิมพ์ของสำนักพิมพ์[แก้]

ปกหนังสือราชกิจจานุเบกษา

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา มีหน้าที่บริการด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ของราชการ โดยมีผลงานพิมพ์ที่สำคัญ คือ

อ้างอิง[แก้]

  1. ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. 2549
  3. "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2566". ราชกิจจานุเบกษา. 140 (23 ง): 1–4. 2023-02-01.
  4. "ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง จำนวนหนังสือราชกิจจานุเบกษาที่ต้องจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานและตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง พ.ศ. 2566". ราชกิจจานุเบกษา. 140 (79 ง): 19. 2023-03-31.
  5. คำแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

ดูเพิ่ม[แก้]