อำเภอพานทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอพานทอง
แผนที่จังหวัดชลบุรี เน้นอำเภอพานทอง
คำขวัญ: 
เมืองอิฐแกร่ง แหล่งเกษตร เขตอุตสาหกรรม
คุณธรรมหมอพระ ศิลปะช่างทอง
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°28′14″N 101°5′49″E / 13.47056°N 101.09694°E / 13.47056; 101.09694
อักษรไทยอำเภอพานทอง
อักษรโรมันAmphoe Phan Thong
จังหวัดชลบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด173.0 ตร.กม. (66.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด73,947 คน
 • ความหนาแน่น427.44 คน/ตร.กม. (1,107.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 20000, 20160
รหัสภูมิศาสตร์2005
ที่ตั้งที่ว่าการหมู่ที่ 4 ถนนพานทอง-หัวไผ่ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอพานทอง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อพ.ศ. 2441 เดิมชื่อ อำเภอท่าตะกูด ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน[1] มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ของจังหวัด (รองลงมาจากอำเภอเกาะสีชัง) มีประชากรมากเป็นอันดับ 7 ของจังหวัด และมีความหนาแน่นของประชากรมากเป็นอันดับที่ 5 ของจังหวัด

ประวัติ[แก้]

สมัยการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พระยศในขณะนั้น : พระยาวชิรปราการ) ทรงนำทหารในบังคับบัญชาตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยา ได้กวาดต้อนครัวเรือนรายทางมาตั้งเมืองและค่ายทหารชั่วคราวที่เมืองโป่งตามุข เป็นเมืองควบคุมหัวเมืองชายทะเล มีเจ้าเมือง ศาลและเรือนจำ สำหรับใช้เป็นที่ปกครองชำระคดีความ (ปัจจุบันตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณวัดโป่งตามุข ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง) สมัยนั้นมีพรานป่าคนหนึ่งชื่อทองเป็นชาวกรุงศรีอยุธยา ได้อพยพครอบครัวและญาติพี่น้องหนีพม่ามาตั้งภูมิลำเนาทำมาหากินเลี้ยงชีพในทางล่าสัตว์อยู่ที่หมู่บ้านริมคลองซึ่งแยกจากคลองบางปะกง (ปัจจุบันเรียกคลองพานทอง,ระหว่างตำบลบ้านเก่ากับตำบลบางนาง) นายพรานทองได้ทำหน้าที่เป็นจารชนสืบข่าวของข้าศึกให้พระยาวชิรปราการและได้รวบรวมกำลังกู้เอกราชเมื่อเสร็จศึกสงคราม นายพรานทองจึงได้สร้างวัดขึ้นห่างจากหมู่บ้านของตนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร ณ ริมคลองสายเดียวกัน ชื่อว่า "วัดพรานทอง" นัยว่าเพื่อเป็นการล้างบาปที่ตนเองมีอาชีพพรานป่าและได้อพยพครอบครัวมาประกอบอาชีพเป็นหลักฐานอยู่ในบริเวณใกล้วัดพรานทอง ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านพรานทอง" และเรียกคลองซึ่งแยกจากคลองบางปะกงว่า "คลองพรานทอง" แต่ด้วยเหตุที่ชาวบ้านออกเสียงควบกล้ำ ร. ไม่ชัดเจน ฉะนั้นคำว่า "วัดพรานทอง" "บ้านพรานทอง" และ "คลองพรานทอง" ได้เพี้ยนเป็น "วัดพานทอง" "บ้านพานทอง" และ "คลองพานทอง" ดังในปัจจุบัน

พ.ศ. 2371 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตให้กลุ่มชาวลาวอาสาปากน้ำ จัดตั้งเมืองพนัสนิคม เป็นเมืองชั้นจัตวา สังกัดกรมท่า โดยบ้านท่าตะกูด บ้านพานทองและบ้านเก่าอยู่ในอาณาเขตเมืองพนัสนิคม ผลผลิตทางการเกษตรจากตลาดพนัสนิคมยุคแรกถูกขนส่งมาทางเรือในฤดูน้ำหลากมารวมกันที่บ้านท่าตะกูด อันเป็นท่าน้ำขนถ่ายสินค้าและการคมนาคมที่สำคัญของเมืองพนัสนิคม

พ.ศ. 2441 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีการปฏิรูปการปกครองประเทศและจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล ให้เมืองพนัสนิคมเป็นอำเภอพนัสนิคมขึ้นกับเมืองชลบุรี มณฑลปราจีน และบ้านท่าตะกูดมีชุมชนและประชากรเพิ่มขึ้นจึงยกฐานะเป็นอำเภอเรียกชื่อว่าอำเภอท่าตะกูด ขึ้นกับเมืองชลบุรี มณฑลปราจีนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 15 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านมาบโป่ง[2][3] ตำบลบ้านเกาะลอย[4][5] ตำบลบ้านบางนาง[6][7] ตำบลตลาดควาย[8][9] ตำบลบ้านหน้าประดู่[10][11] ตำบลบ้านบางหัก[12][13] ตำบลบ้านเนินถ่อน[14][15] ตำบลบ้านบางพึ่ง[16][17] ตำบลบ้านหนองหงษ์[18] ตำบลบ้านพานทอง[19] ตำบลบ้านมอญ[20][21] ตำบลบ้านหนองกะขะ[22] ตำบลบ้านมาบกระบก[23] ตำบลหนองจับอึ่ง[24] และตำบลหนองตำลึง

ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนการปกครองตำบลให้เหมาะสม โดยได้ยุบตำบลบ้านมาบกระบก และตำบลหนองจับอึ่ง รวมกับตำบลหนองตำลึง ยุบตำบลตลาดควาย และตำบลบ้านบางหัก รวมกับตำบลบ้านเกาะลอย ยุบตำบลบ้านเนินถ่อน และตำบลหน้าประดู่ รวมกับตำบลพานทอง และในปี พ.ศ. 2490 ก็ได้จัดตั้งตำบลบางหัก ที่เคยยุบรวมกับตำบลเกาะลอย และตั้งตำบลหน้าประดู่ ที่เคยยุบรวมกับตำบลพานทอง ขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้ยังแบ่งท้องที่บางส่วนของตำบลบางนาง มาจัดตั้งเป็น ตำบลบ้านเก่า[25] ทำให้ปัจจุบันอำเภอพานทอง มีเขตการปกครองทั้งหมด 11 ตำบล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา

 • วันที่ 29 เมษายน 2460 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอท่าตะกูด จังหวัดชลบุรี เป็น อำเภอพานทอง[1]
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2481 ตั้งตำบลหนองบอนแดง แยกออกจากตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง และตำบลหนองขยาด ตำบลหนองขวาง อำเภอพนัสนิคม และโอนไปขึ้นการปกครองกับกิ่งอำเภอบ้านบึง อำเภอเมืองชลบุรี กับโอนพื้นที่หมู่ 13 (ในขณะนั้น) ของตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง ไปขึ้นกับตำบลมาบไผ่ กิ่งอำเภอบ้านบึง อำเภอเมืองชลบุรี[26]
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลหน้าประดู่ แยกออกจากตำบลพานทอง ตั้งตำบลบางหัก แยกออกจากตำบลเกาะลอย ตั้งตำบลบ้านเก่า แยกออกจากตำบลบางนาง[25]
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลพานทอง ในท้องที่บางส่วนของตำบลพานทอง[27]
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2520 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองตำลึง ในท้องที่บางส่วนของตำบลมาบโป่ง ตำบลหนองกะขะ และตำบลหนองตำลึง[28]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลพานทอง และสุขาภิบาลหนองตำลึง เป็นเทศบาลตำบลพานทอง และเทศบาลตำบลหนองตำลึง ตามลำดับ[29] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 15 กันยายน 2547 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลบางหัก รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะขะ รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง[30] และยุบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตำลึง รวมกับเทศบาลตำบลหนองตำลึง[31]
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เปลี่ยนแปลงชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ[32]
 • วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เปลี่ยนแปลงชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก[33]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอพานทองตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอพานทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตำบล 52 หมู่บ้าน

1. พานทอง (Phan Thong) 10 หมู่บ้าน 7. บ้านเก่า (Ban Kao) 7 หมู่บ้าน
2. หนองตำลึง (Nong Tamlueng) 9 หมู่บ้าน 8. หน้าประดู่ (Na Pradu) 5 หมู่บ้าน
3. มาบโป่ง (Map Pong) 10 หมู่บ้าน 9. บางนาง (Bang Nang) 9 หมู่บ้าน
4. หนองกะขะ (Nong Kakha) 5 หมู่บ้าน 10. เกาะลอย (Ko Loi) 6 หมู่บ้าน
5. หนองหงษ์ (Nong Hong) 6 หมู่บ้าน 11. บางหัก (Bang Hak) 4 หมู่บ้าน
6. โคกขี้หนอน (Khok Khi Non) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอพานทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลพานทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพานทอง (เฉพาะหมู่ที่ 4, 6 และบางส่วนของหมู่ที่ 2-3, 7-8, 10)
 • เทศบาลตำบลหนองตำลึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตำลึงทั้งตำบล บางส่วนของตำบลมาบโป่ง (เฉพาะหมู่ที่ 6-7) และบางส่วนตำบลหนองกะขะ (เฉพาะหมู่ที่ 1-2, 4)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพานทอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพานทอง) และตำบลหนองกะขะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองตำลึง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบโป่ง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองตำลึง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหงษ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกขี้หนอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเก่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าประดู่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางนางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะลอย และตำบลบางหักทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ เล่ม 34 หน้า 65 วันที่ 29 เมษายน 2460
 2. "ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกตราจองชั่วคราวสำหรับที่ดิน ในตำบลมาบโป่ง อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (1): 21. 2 เมษายน 2448. Check date values in: |date= (help)
 3. "ประกาศกำหนดวันแจกตราจองชั่วคราว ตำบลบ้านมาบโป่ง อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (8): 151–152. 21 พฤษภาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 4. "ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกตราจองชั่วคราวสำหรับที่ดิน ในตำบลบ้านเกาะลอย อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (8): 148. 21 พฤษภาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 5. "ประกาศกำหนดวันแจกตราจองชั่วคราว ตำบลบ้านเกาะลอย อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (24): 532. 10 กันยายน 2448. Check date values in: |date= (help)
 6. "ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกตราจองชั่วคราว ในตำบลบ้านบางนาง อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (8): 148. 21 พฤษภาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 7. "ประกาศกำหนดวันแจกตราจองชั่วคราว ตำบลบ้านบางนาง อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (24): 532–533. 10 กันยายน 2448. Check date values in: |date= (help)
 8. "ประกาศบอกล่วงหน้าาจะแจกตราจองชั่วคราว ในตำบลตลาดควาย อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (8): 148. 21 พฤษภาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 9. "ประกาศกำหนดวันแจกตราจองชั่วคราว ตำบลบ้านตลาดควาย อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (30): 635–636. 22 ตุลาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 10. "ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกตราจองชั่วคราว ในตำบลบ้านหน้าประดู่ อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (8): 148–149. 21 พฤษภาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 11. "ประกาศกำหนดวันแจกตราจองชั่วคราว ตำบลบ้านหน้าประดู่ อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (21): 466. 20 สิงหาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 12. "ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกตราจองชั่วคราว ในตำบลบ้านบางหัก อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (8): 149. 21 พฤษภาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 13. "ประกาศกำหนดวันแจกตราจองชั่วคราว ตำบลบ้านบางหัก อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (30): 636. 22 ตุลาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 14. "ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกตราจองจะแจกตราจองชั่วคราว ตำบลบ้านเนินถ่อน อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (8): 149. 21 พฤษภาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 15. "ประกาศกำหนดวันแจกตราจองชั่วคราว ตำบลบ้านเนินถ่อน อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (21): 467. 20 สิงหาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 16. "ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกตราจองชั่วคราว ในตำบลบ้านบางพึ่ง อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (8): 149. 21 พฤษภาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 17. "ประกาศกำหนดวันแจกตราจองชั่วคราว ตำบลบ้านบางพึ่ง อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (30): 636. 22 ตุลาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 18. "ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกตราจองชั่วคราว ในตำบลบ้านหนองหง อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (8): 149–150. 21 พฤษภาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 19. "ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกตราจองชั่วคราว ตำบลบ้านพานทอง อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (8): 150. 21 พฤษภาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 20. "ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกตราจองชั่วคราว ในตำบลบ้านมอญ อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (8): 150. 21 พฤษภาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 21. "ประกาศกำหนดวันแจกตราจองชั่วคราว ตำบลบ้านมอญ อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (21): 466–467. 20 สิงหาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 22. "ประกาศกำหนดวันแจกตราจองชั่วคราว ตำบลบ้านหนองกะขะ อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (8): 150–151. 21 พฤษภาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 23. "ประกาศกำหนดวันแจกตราจองชั่วคราว ตำบลบ้านมาบกระบก อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (8): 151. 21 พฤษภาคม 2448. Check date values in: |date= (help)
 24. "ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน [ในท้องที่ตำบลหนองจับอึ่ง ตำบลหนองตำลึง อำเภอท่าตะกูด แขวงเมืองชลบุรี ]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 25 (2): 30. 12 เมษายน 2451. Check date values in: |date= (help)
 25. 25.0 25.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. 10 มิถุนายน 2490. Check date values in: |date= (help)
 26. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลและอำเภอในจังหวัดชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 55 (0 ง): 2932–2933. 28 พฤศจิกายน 2481. Check date values in: |date= (help)
 27. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (60 ง): (ฉบับพิเศษ) 22-23. 3 สิงหาคม 2499. Check date values in: |date= (help)
 28. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (13 ง): 767–770. 22 กุมภาพันธ์ 2520. Check date values in: |date= (help)
 29. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. Check date values in: |date= (help)
 30. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (ตอนพิเศษ 102 ง): 17–20. 15 กันยายน 2547. Check date values in: |date= (help)
 31. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (ตอนพิเศษ 102 ง): 21–24. 15 กันยายน 2547. Check date values in: |date= (help)
 32. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลื่อนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 131 (ตอนพิเศษ 205 ง): 17. 15 ตุลาคม 2557. Check date values in: |date= (help)
 33. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลื่อนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 132 (ตอนพิเศษ 197 ง): 6. 27 สิงหาคม 2558. Check date values in: |date= (help)