อำเภอธัญบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอธัญบุรี
แผนที่จังหวัดปทุมธานี เน้นอำเภอธัญบุรี
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอธัญบุรี
อักษรโรมัน Amphoe Thanyaburi
จังหวัด ปทุมธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 112.124 ตร.กม.
ประชากร 206,582 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 1,842.44 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 1303
รหัสไปรษณีย์ 12110, 12130 (เฉพาะ
ตำบลประชาธิปัตย์และบึงยี่โถ)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
พิกัด 14°1′16″N 100°44′4″E / 14.02111°N 100.73444°E / 14.02111; 100.73444
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2577 1885
หมายเลขโทรสาร 0 2577 1885

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ธัญบุรี [ทัน-ยะ-บุ-รี][1] เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี มีลักษณะเป็นแนวยาวขนานไปกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปจนสุดเขตจังหวัด เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญมากกว่าอำเภอเมืองปทุมธานี เนื่องจากเป็นทางผ่านของการคนนาคมไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเขตเทศบาลนคร 1 แห่ง เขตเทศบาลเมือง 2 แห่ง และเขตเทศบาลตำบลอีก 1 แห่งในพื้นที่

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอธัญบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

อำเภอธัญบุรีเดิมอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า "ทุ่งหลวง" ของมณฑลกรุงเทพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาที่ดินในทุ่งหลวงให้เกิดประโยชน์แก่ประชาราษฎรด้วยการที่จะมีคลองขึ้นในบริเวณทุ่งนี้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการขุดคลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 เป็นต้นมาและได้พระราชทานนามว่า "คลองรังสิตประยูรศักดิ์" ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการให้สถาปนา เมืองธัญญบูรี ขึ้น ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอคลองหลวง อำเภอหนองเสือ และอำเภอลำลูกกา พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดที่ทำการเมืองด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2445 ธัญญบูรีมีฐานะเป็นเมืองจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2475 จึงถูกลดฐานะลงเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี

โดยคำว่า "ธัญญบูรี" หมายถึง "เมืองแห่งข้าว" เป็นพระนามพระราชทาน เพื่อให้สอดคล้องกับ เมืองมีนบุรี (เขตมีนบุรี ในปัจจุบัน) ที่หมายถึง "เมืองแห่งปลา"

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2510 ราชบัณฑิตยสถานได้เปลี่ยนการใช้ตัวสะกดใหม่ จึงเป็น "ธัญบุรี" มาจนถึงปัจจุบัน[2]

ส่วนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 ถึง ปัจจุบัน (เรียงตามปี)

 • วันที่ 31 สิงหาคม 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลประชาธิปัตย์ ในพื้นที่บางส่วนของตำบลประชาธิปัตย์ [3]
 • วันที่ 24 กันยายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลธัญบุรี ในพื้นที่บางส่วนของตำบลรังสิต และ บางส่วนของตำบลลำผักกูด [4]
 • วันที่ 5 มีนาคม 2506 เปลี่ยนแปลงเขต สุขาภิบาลประชาธิปัตย์ ให้ครอบคลุมทั้งหมดของ ตำบลประชาธิปัตย์ [5]
 • วันที่ 10 สิงหาคม 2508 เปลี่ยนแปลงเขต สุขาภิบาลธัญบุรี ให้ครอบคลุมทั้งหมดของ ตำบลรังสิต และ ตำบลลำผักกูด [6]
 • วันที่ 24 ธันวาคม 2519 จัดตั้งสุขาภิบาลสนั่นรักษ์ ในพื้นที่ตำบลบึงสนั่น และ ตำบลบึงน้ำรักษ์ [7]
 • วันที่ 2 ธันวาคม 2537 จัดตั้งเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลประชาธิปัตย์ [8]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลธัญบุรี และ สุขาภิบาลสนั่นรักษ์ เป็น เทศบาลตำบลธัญบุรี และ เทศบาลตำบลสนั่นรักษ์
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2546 ยกฐานะจากเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ เป็น เทศบาลเมืองรังสิต [9]
 • วันที่ 8 มีนาคม 2547 ยกฐานะจากเทศบาลตำบลสนั่นรักษ์ เป็น เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ [10]
 • วันที่ 29 เมษายน 2554 ยกฐานะจากเทศบาลเมืองรังสิต เป็น เทศบาลนครรังสิต [11]
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ยกฐานะจากเทศบาลตำบลบึงยี่โถ เป็น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ [12]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

พื้นที่อำเภอธัญบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 6 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 12 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2560) [13]
ประชากรในเขตเทศบาล
(พ.ศ. 2560) [13]
1. ประชาธิปัตย์
(Prachathipat)
82,483 82,483 (ทน. รังสิต)
2. บึงยี่โถ
(Bueng Yitho)
4 31,891 31,891 (ทม. บึงยี่โถ)
3. รังสิต
(Rangsit)
4 24,735 24,735 (ทต. ธัญบุรี)
4. ลำผักกูด
(Lam Phak Kut)
4 37,185 37,185 (ทต. ธัญบุรี)
5. บึงสนั่น
(Bueng Sanan)
12,260 12,260 (ทม. สนั่นรักษ์)
6. บึงน้ำรักษ์
(Bueng Nam Rak)
18,028 18,028 (ทม. สนั่นรักษ์)
รวม 12 206,582 206,582

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

อำเภอธัญบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลักของอำเภอธัญบุรี ได้แก่

ถนนสายรองของอำเภอธัญบุรี ได้แก่

สถานที่สำคัญ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 54.
 2. คลองรังสิตประยูรศักดิ์ สายน้ำพระราชทานในรัชกาลที่ 5 เมืองข้าว เมืองนา แห่งราชอาณาจักรสยาม, พินิจนคร รายการ: วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ทางไทยพีบีเอส
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี". ราชกิจจานุเบกษา 72 (74 ง): (ฉบับพิเศษ) 20–21. 17 กันยายน 2498. 
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลธัญญบุรี อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี". ราชกิจจานุเบกษา 73 (83 ง): (ฉบับพิเศษ) 53–54. 15 ตุลาคม 2499. 
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี". ราชกิจจานุเบกษา 80 (32 ง): 873–874. 2 เมษายน 2506. 
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลธัญญบุรี อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี". ราชกิจจานุเบกษา 82 (75 ง): 2328–2329. 15 กันยายน 2508. 
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี". ราชกิจจานุเบกษา 94 (13 ง): 765–766. 22 กุมภาพันธ์ 2520. 
 8. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๓๗". ราชกิจจานุเบกษา 111 (49 ก): 33–36. 2 พฤศจิกายน 2537. 
 9. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรังสิต พ.ศ. ๒๕๔๖". ราชกิจจานุเบกษา 120 (36 ก): 18–20. 1 พฤษภาคม 2546. 
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง". ราชกิจจานุเบกษา 121 (พิเศษ 78 ง): 1–2. 19 กรกฎาคม 2547. 
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลนครรังสิต". ราชกิจจานุเบกษา 128 (พิเศษ 61 ง): 42. 1 มิถุนายน 2554. 
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองบึงยี่โถ". ราชกิจจานุเบกษา 129 (พิเศษ 13 ง): 44. 11 มกราคม 2555. 
 13. 13.0 13.1 รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบลรายอายุ ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน้า 1, 3-4 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]