อำเภอธัญบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอธัญบุรี
แผนที่จังหวัดปทุมธานี เน้นอำเภอธัญบุรี
ธัญบุรีแดนเศรษฐกิจ คลองรังสิตคู่เมืองมา ชื่อเสียงเป็นศรีสง่า รุ่งเรืองมานับร้อยปี
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอธัญบุรี
อักษรโรมัน Amphoe Thanyaburi
จังหวัด ปทุมธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 112.124 ตร.กม.
ประชากร 206,582 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 1,842.44 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 1303
รหัสไปรษณีย์ 12110, 12130 (เฉพาะ
ตำบลประชาธิปัตย์และบึงยี่โถ)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
พิกัด 14°1′16″N 100°44′4″E / 14.02111°N 100.73444°E / 14.02111; 100.73444
โทรศัพท์ 0 2577 1885
โทรสาร 0 2577 1885

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ธัญบุรี [ทัน-ยะ-บุ-รี][1] เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี มีลักษณะเป็นแนวยาวขนานไปกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปจนสุดเขตจังหวัด เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญมากกว่าอำเภอเมืองปทุมธานี เนื่องจากเป็นทางผ่านของการคนนาคมไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเขตเทศบาลนคร 1 แห่ง เขตเทศบาลเมือง 2 แห่ง และเขตเทศบาลตำบลอีก 1 แห่งในพื้นที่

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอธัญบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

อำเภอธัญบุรีเดิมอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า "ทุ่งหลวง" ของมณฑลกรุงเทพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาที่ดินในทุ่งหลวงให้เกิดประโยชน์แก่ประชาราษฎรด้วยการที่จะมีคลองขึ้นในบริเวณทุ่งนี้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการขุดคลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 เป็นต้นมาและได้พระราชทานนามว่า "คลองรังสิตประยูรศักดิ์" ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการให้สถาปนา เมืองธัญญบูรี ขึ้น ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอคลองหลวง อำเภอหนองเสือ และอำเภอลำลูกกา พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดที่ทำการเมืองด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2445 ธัญญบูรีมีฐานะเป็นเมืองจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2475 จึงถูกลดฐานะลงเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี

โดยคำว่า "ธัญญบูรี" หมายถึง "เมืองแห่งข้าว" เป็นพระนามพระราชทาน เพื่อให้สอดคล้องกับ เมืองมีนบุรี (เขตมีนบุรี ในปัจจุบัน) ที่หมายถึง "เมืองแห่งปลา"

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2510 ราชบัณฑิตยสถานได้เปลี่ยนการใช้ตัวสะกดใหม่ จึงเป็น "ธัญบุรี" มาจนถึงปัจจุบัน[2]

ส่วนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 ถึง ปัจจุบัน (เรียงตามปี)

 • วันที่ 31 สิงหาคม 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลประชาธิปัตย์ ในพื้นที่บางส่วนของตำบลประชาธิปัตย์ [3]
 • วันที่ 24 กันยายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลธัญบุรี ในพื้นที่บางส่วนของตำบลรังสิต และ บางส่วนของตำบลลำผักกูด [4]
 • วันที่ 5 มีนาคม 2506 เปลี่ยนแปลงเขต สุขาภิบาลประชาธิปัตย์ ให้ครอบคลุมทั้งหมดของ ตำบลประชาธิปัตย์ [5]
 • วันที่ 10 สิงหาคม 2508 เปลี่ยนแปลงเขต สุขาภิบาลธัญบุรี ให้ครอบคลุมทั้งหมดของ ตำบลรังสิต และ ตำบลลำผักกูด [6]
 • วันที่ 24 ธันวาคม 2519 จัดตั้งสุขาภิบาลสนั่นรักษ์ ในพื้นที่ตำบลบึงสนั่น และ ตำบลบึงน้ำรักษ์ [7]
 • วันที่ 2 ธันวาคม 2537 จัดตั้งเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลประชาธิปัตย์ [8]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลธัญบุรี และ สุขาภิบาลสนั่นรักษ์ เป็น เทศบาลตำบลธัญบุรี และ เทศบาลตำบลสนั่นรักษ์
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2546 ยกฐานะจากเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ เป็น เทศบาลเมืองรังสิต [9]
 • วันที่ 8 มีนาคม 2547 ยกฐานะจากเทศบาลตำบลสนั่นรักษ์ เป็น เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ [10]
 • วันที่ 29 เมษายน 2554 ยกฐานะจากเทศบาลเมืองรังสิต เป็น เทศบาลนครรังสิต [11]
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ยกฐานะจากเทศบาลตำบลบึงยี่โถ เป็น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ [12]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

พื้นที่อำเภอธัญบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 6 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 12 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2560) [13]
ประชากรในเขตเทศบาล
(พ.ศ. 2560) [13]
1. ประชาธิปัตย์
(Prachathipat)
82,483 82,483 (ทน. รังสิต)
2. บึงยี่โถ
(Bueng Yitho)
4 31,891 31,891 (ทม. บึงยี่โถ)
3. รังสิต
(Rangsit)
4 24,735 24,735 (ทต. ธัญบุรี)
4. ลำผักกูด
(Lam Phak Kut)
4 37,185 37,185 (ทต. ธัญบุรี)
5. บึงสนั่น
(Bueng Sanan)
12,260 12,260 (ทม. สนั่นรักษ์)
6. บึงน้ำรักษ์
(Bueng Nam Rak)
18,028 18,028 (ทม. สนั่นรักษ์)
รวม 12 206,582 206,582

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

อำเภอธัญบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลักของอำเภอธัญบุรี ได้แก่

ถนนสายรองของอำเภอธัญบุรี ได้แก่

สถานที่สำคัญ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 54.
 2. คลองรังสิตประยูรศักดิ์ สายน้ำพระราชทานในรัชกาลที่ 5 เมืองข้าว เมืองนา แห่งราชอาณาจักรสยาม, พินิจนคร รายการ: วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ทางไทยพีบีเอส
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 72 (74 ง): (ฉบับพิเศษ) 20-21. 17 กันยายน 2498.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลธัญญบุรี อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (83 ง): (ฉบับพิเศษ) 53-54. 15 ตุลาคม 2499.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 80 (32 ง): 873–874. 2 เมษายน 2506.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลธัญญบุรี อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 82 (75 ง): 2328–2329. 15 กันยายน 2508.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (13 ง): 765–766. 22 กุมภาพันธ์ 2520.
 8. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๓๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (49 ก): 33–36. 2 พฤศจิกายน 2537.
 9. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรังสิต พ.ศ. ๒๕๔๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (36 ก): 18–20. 1 พฤษภาคม 2546.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (พิเศษ 78 ง): 1–2. 19 กรกฎาคม 2547.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลนครรังสิต" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 61 ง): 42. 1 มิถุนายน 2554.
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองบึงยี่โถ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 13 ง): 44. 11 มกราคม 2555.
 13. 13.0 13.1 รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบลรายอายุ ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน้า 1, 3-4 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]