อำเภอพลับพลาชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอพลับพลาชัย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Phlapphla Chai
คำขวัญ: 
ตำนานหลักหิน ถิ่นมโหรี มีผ้าไหมงาม ลุ่มลำตาเตียว
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นอำเภอพลับพลาชัย
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นอำเภอพลับพลาชัย
พิกัด: 14°43′48″N 103°10′6″E / 14.73000°N 103.16833°E / 14.73000; 103.16833
ประเทศ ไทย
จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่
 • ทั้งหมด306.67 ตร.กม. (118.41 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด44,971 คน
 • ความหนาแน่น146.64 คน/ตร.กม. (379.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 31250
รหัสภูมิศาสตร์3115
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย หมู่ที่ 9 ถนนประโคนชัย-กระสัง ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พลับพลาชัย

พลับพลาชัย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจาก มีพื้นที่กว้างขวางอยู่ห่างไกลจากอาเภอเดิมมีประชากรจานวนมากยากแก่การปกครองและพัฒนาและ เป็นชุมชนที่มีแนวโน้มว่าจะมีความเจริญต่อไปในอนาคตและเพื่อเป็นการอานวยความความสะดวกและ ให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ และมีสถานที่เพียงพอที่จะจัดตั้ง สถานที่ราชการได้ สภาตาบลในขณะนั้น ซึ่งประกอบด้วย ตำบลจันดุม ตำบลสะเดา ตำบลโคกขมิ้น ตำบลป่าชัน และตำบลสำโรง จึงได้มีความคิดริเริ่ม ในการขอจัดตั้งกิ่งอำเภอ โดยเรียกชื่อว่า “กิ่งอำเภอพลับพลาชัย”


ประวัติและความเป็นมา[แก้]

อำเภอพลับพลาชัย ตั้งอยู่ระหว่าง บ้านสะเดากับบ้านพลับพลา คำว่า “พลับพลา” เป็นชื่อต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งขึ้นตามริมคลอง บึง เป็นไม้ยืนต้นเนื้อแข็ง คำว่า “พลับพลา” อีกความหมายหนึ่ง บางประวัติได้อธิบายว่า กษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีได้ส่งเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพและนำทัพหลวง มาสร้างพลับพลาที่พักในเขตบริเวณบ้านพลับพลาได้ปักหลักหินแสดงการขยายอาณาเขตที่บ้านมะมัง– บ้านโคกกี่ คำว่า “พลับพลาชัย” เป็นการนำคำว่า “พลับพลา” ซึ่งมาจากชื่อหมู่บ้าน “บ้านพลับพลา” มาผนวกกับคำว่า “ชัย” ซึ่ง เป็นนามคำท้ายของอำเภอประโคนชัย ซึ่งเป็นอำเภอเดิมนำมารวมกันเป็น “พลับพลาชัย”

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2532 และจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำพิธีเปิดป้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอพลับพลาชัย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2532 โดยใช้ สถานที่คือ ศาลาการเปรียญวัดบ้านสะเดา เป็นที่ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอพลับพลาชัย (ชั่วคราว) และต่อมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎา คม 2537 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอพลับพลาชัย

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอพลับพลาชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด เดิมเคยเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอประโคนชัย ตั้งชื่อตามที่ตั้งของอำเภอคือบริเวณบ้านพลับพลา และนำคำว่าชัย ซึ่งเป็นท้ายชื่อของประโคนชัย มาต่อท้าย เป็น '''อำเภอพลับพลาชัย''' มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอพลับพลาชัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 67 หมู่บ้าน

1. จันดุม (Chan Dum) 18 หมู่บ้าน
2. โคกขมิ้น (Khok Khamin) 15 หมู่บ้าน
3. ป่าชัน (Pa Chan) 10 หมู่บ้าน
4. สะเดา (Sadao) 13 หมู่บ้าน
5. สำโรง (Samrong) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอพลับพลาชัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลพลับพลาชัย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสะเดา
  • เทศบาลตำบลจันดุม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจันดุมทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลโคกขมิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกขมิ้นทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าชันทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะเดา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำโรงทั้งตำบล

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนมัธยมศึกษา[แก้]

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม (โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ)

โรงเรียนประถมศึกษา[แก้]

ตำบลจันดุม

1. โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)
2. โรงเรียนบ้านแพงพวย
3. โรงเรียนบ้านปลัด
4. โรงเรียนบ้านปราสาท
5. โรงเรียนวัดบ้านโคกเจริญ
6. โรงเรียนบ้านตะแบก
7. โรงเรียนบ้านโคกชุม

ตำบลสำโรง

1. โรงเรียนพุทธบารมี
2. โรงเรียนวัดสำโรง
3. โรงเรียนบ้านตะโกรี
4. โรงเรียนบ้านประดู่
5. โรงเรียนบ้านเสม็ด

ตำบลสะเดา

1. โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
2. โรงเรียนบ้านบุญช่วย
3. โรงเรียนวัดพลับพลา
4. โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์

ตำบลโคกขมิ้น

1. โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
2. โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
3. โรงเรียนบ้านตาแก
4. โรงเรียนเขว้าศึกษา

ตำบลป่าชัน

1. โรงเรียนบ้านป่าชัน
2. โรงเรียนบ้านมะมัง
3. โรงเรียนบ้านประทัดบุวิทยา

(รวม 23 โรงเรียน)