อำเภอควนเนียง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอควนเนียง
แผนที่จังหวัดสงขลา เน้นอำเภอควนเนียง
แดนศิลปินศิลปะ สะพานสู่ท่าเรือใหญ่
ผักอนามัยบางเหรียง มีชื่อเสียงชายหาด
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอควนเนียง
อักษรโรมัน Amphoe Khuan Niang
จังหวัด สงขลา
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 208.0 ตร.กม.
ประชากร 34,627 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 166.47 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 9013
รหัสไปรษณีย์ 90220
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอควนเนียง หมู่ที่ 2
ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
พิกัด 7°11′13″N 100°21′28″E / 7.18694°N 100.35778°E / 7.18694; 100.35778
โทรศัพท์ 0 7438 6540
โทรสาร 0 7438 6540 ต่อ 13

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ควนเนียง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา

ประวัติ[แก้]

ความเป็นมา จากคำเล่าขานของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดกันมา ประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า ควนเนียงเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่งมีทำเลตั้งอยู่บนภูเขาเตี้ย ๆ หรือเนินดินที่สูง เรียงกันเป็นควนติดต่อกันเป็นพืด ชาวบ้านที่อยู่อาศัยเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “ ควนเรียง ” ตามลักษณะของควนที่เรียงติดต่อกัน บนเนินดินนี้มีพันธ์ไม้ชนิดหนึ่ง คือ ต้นเนียงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อมีการสัญจรไปมา ชาวบ้านก็จะนำเอาลูกเนียงเป็นของฝากติดมือกลับไป ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นอื่น ๆ รู้กันว่า “ บ้านควนเรียง “ มีลูกเนียงมากทำให้ชื่อของหมู่บ้านควนเรียง ถูกเรียกให้เพี้ยนเป็น “ ควนเนียง ” ไปจนติดปากชาวบ้านมาจนทุกวันนี้

ควนเนียง แต่เดิมเคยมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอมาครั้งหนึ่งแล้วชื่อ “ รัฐภูมี “ ตั้งอยู่ที่บ้านปากบางภูมี กิ่งอำเภอรัฐภูมีในสมัยนั้น การปกครองขึ้นอยู่กับอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เมื่อประมาณ พ.ศ. 2435 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ ชื่อว่าอำเภอรัฐภูมี โดยใช้สถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภออยู่ที่บ้านปากบางเช่นเดิม

ในปี พ.ศ. 2466 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอรัฐภูมีจากบ้านปากบางไปตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพง อำเภอรัฐภูมี ซึ่งเป็นที่ว่าการอำเภอในปัจจุบันและได้เปลี่ยนชื่อเป็นเป็นที่ว่าการอำเภอรัตตภูมิ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น” ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ “ เมื่อปี พ.ศ. 2509 ขึ้นตรงต่อจังหวัดสงขลา

ในปี พ.ศ. 2525 สภาตำบลรัตภูมิ บางเหรียง ควนโสและห้วยลึก ได้มีมติเห็นพ้องกันว่าควรรวม 4 ตำบล ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ และได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย ต่อมากระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศแบ่งเขตท้องที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตั้งเป็น “ กิ่งอำเภอควนเนียง ” ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2527 โดยให้ 4 ตำบลดังกล่าวมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอควนเนียง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2528 เป็นต้นไป

กิ่งอำเภอควนเนียง มีเขตการปกครอง 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน มีประชากร 30,354 คน มีเนื้อที่ 209 ตารางกิโลเมตร เดิมได้ใช้สถานที่ห้องสมุดประชาชนซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลรัตภูมิ เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอควนเนียงชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2528 เรื่อยมาจนกระทั่งได้ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ ควนเนียงแล้วเสร็จจึงได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ ที่ว่าการกิ่งอำเภอควนเนียงปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2529

ต่อจากนั้น ก็ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอควนเนียงเป็น “ อำเภอควนเนียง ” พ.ศ. 2533 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2533 โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2533 เป็นต้นมา

ก่อตั้ง เป็นอำเภอควนเนียง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2528
ปัจุบันน้ำแข็งขูด(น้ำแข็งใส) เป็นของขึ้นชื่อมากในควนเนียง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอควนเนียงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอควนเนียงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน

ลำดับ ตำบล เนื้อที่ ประชากร จำนวนหมู่บ้าน
1. รัตภูมิ 62.89
13,760 (Rattaphum) 13 หมู่บ้าน
2. ควนโส 31.12 5,647 (Khuan So) 11 หมู่บ้าน
3. ห้วยลึก 44.02 4,917 (Huai Luek) 9 หมู่บ้าน
4. บางเหรียง 69.97 8,940 (Bang Riang) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอควนเนียงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลควนเนียง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลรัตภูมิ
  • เทศบาลตำบลบางเหรียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเหรียงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรัตภูมิ (นอกเขตเทศบาลตำบลควนเนียง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนโสทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยลึกทั้งตำบล