อำเภอเวียงหนองล่อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอเวียงหนองล่อง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Wiang Nong Long
คำขวัญ: 
ตลาดนัดลือชื่อ เลื่องลือลำไย สุดสายน้ำลี้
เขียวขจีลุ่มน้ำปิง น่าอยู่ยิ่งเวียงหนองล่อง
แผนที่จังหวัดลำพูน เน้นอำเภอเวียงหนองล่อง
แผนที่จังหวัดลำพูน เน้นอำเภอเวียงหนองล่อง
พิกัด: 18°23′36″N 98°43′6″E / 18.39333°N 98.71833°E / 18.39333; 98.71833
ประเทศ ไทย
จังหวัดลำพูน
พื้นที่
 • ทั้งหมด49.43 ตร.กม. (19.09 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด16,817 คน
 • ความหนาแน่น340.20 คน/ตร.กม. (881.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 51120
รหัสภูมิศาสตร์5108
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เวียงหนองล่อง (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดลำพูน แยกตัวออกมากจากอำเภอป่าซาง นับเป็นอำเภอที่มีขนาดเล็กที่สุดในจังหวัดลำพูนและในภาคเหนือ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเวียงหนองล่องตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอเวียงหนองล่องเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอป่าซาง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเวียงหนองล่อง ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเวียงหนองล่องแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 25 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2564)[3]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2564)[3]
1. หนองล่อง Nong Long 9 5,562 5,562 (ทต.หนองล่อง)
2. หนองยวง Nong Yuang 5 3,645 3,645 (ทต.หนองยวง)
3. วังผาง Wang Phang 11 7,610 7,610 (ทต.วังผาง)
รวม 25 16,817 16,817 (เทศบาล)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเวียงหนองล่องประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลวังผาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังผางทั้งตำบล (สุขาภิบาลวังผางเดิม)[4][5]
  • เทศบาลตำบลหนองล่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองล่องทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลหนองยวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองยวงทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

  • แหล่งปั้นหม้อน้ำดินเผาบ้านสันเหมือง[6]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 9 ง): 62. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-27. สืบค้นเมื่อ 2008-10-17. วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2538
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2008-10-17. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
  3. 3.0 3.1 กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลวังผาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (53 ง): (ฉบับพิเศษ) 22-23. วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2536
  5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (ตอนพิเศษ 108 ง): 4–6. วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2547
  6. แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เวียงหนองล่อง