อำเภอเวียงหนองล่อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอเวียงหนองล่อง
แผนที่จังหวัดลำพูน เน้นอำเภอเวียงหนองล่อง
เวียงหนองล่องสวยซึ้ง รวงผึ้งมากมี ประชาชีสดใส ลำไยได้คุณภาพ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอเวียงหนองล่อง
อักษรโรมัน Amphoe Wiang Nong Long
จังหวัด ลำพูน
รหัสทางภูมิศาสตร์ 5108
รหัสไปรษณีย์ 51120
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 49.433 ตร.กม.
ประชากร 17,595 คน (พ.ศ. 2559)
ความหนาแน่น 355.94 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120
พิกัด 18°23′36″N 98°43′6″E / 18.39333°N 98.71833°E / 18.39333; 98.71833
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5350 4967
หมายเลขโทรสาร 0 5350 4967

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอเวียงหนองล่อง (คำเมือง: LN-Wiang Nong Long.png) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดลำพูน แยกตัวออกมากจากอำเภอป่าซาง นับเป็นอำเภอที่มีขนาดเล็กที่สุดในจังหวัดลำพูน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเวียงหนองล่องตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอเวียงหนองล่องเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอป่าซาง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเวียงหนองล่อง ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

เพิ่มเติม

ตำนานเล่าว่ากิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณ       

(เมืองหน้าด่านของเมืองหริภุญชัย)ในปีพุทธศักราช 1217 ชาวเมกกะ ที่มีถิ่นฐานอยู่ทางทิศใต้ของนครหริภุญชัยนำข่าวมากราบทูล พระแม่เจ้าจามเทวีปฐมกษัตริย์เมืองหริภุญชัยว่าที่หนองน้ำซึ่งอยู่ไม่ไกล จากเขาอยู่เท่าใดนักมีกาเผือกมาร้องในวันธรรมสวนะจึงให้ข้าราชการ บริพารไปดูก็เห็นจริงจึงได้รับสั่งให้สร้างเวียงขึ้น พระราชทานนามว่า

“เวียง (เวียงการ้อง) ปัจจุบันเป็นกิ่งอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูน
ขณะนั้นทรงโปรดให้สร้างอารามการ้อง (ปัจจุบันคือวัดบ้านเวียงหนองล่อง
กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง  และอารามศรีเตี้ย ปัจจุบันอยู่ใน เขตอำเภอ 

บ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนทรงให้อารามศรีเตี้ยเป็นสถานที่ศึกษาอักขระรามัญ แห่งเวียงกาฮ้องและทรงครองเวียงนี้เมื่อแล้วเสร็จในกลาง กิ่งอำเภอ เวียงหนองล่องได้รับการจัดตั้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2538 แบ่งเขตการปกครองแยกออกจากอำเภอป่าซาง

ในระยะเริ่มแรกได้ใช้ศาลาการเปรียญวัดต้นผึ้งเป็นที่ทำการปัจจุบันที่ว่าการ
กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเวียงหนองล่องแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 25 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2559)[3]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2559)[3]
1. หนองล่อง Nong Long 9 5,827 5,827 (ทต.วังผาง)
2. หนองยวง Nong Yuang 5 3,781 3,781 (ทต.หนองล่อง)
3. วังผาง Wang Phang 11 7,987 7,987 (ทต.หนองยวง)
รวม 25 17,595 17,595 (เทศบาล)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเวียงหนองล่องประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

  • แหล่งแปรรูปอาหารขนาดใหญ่


อ้างอิง[แก้]