อำเภอนาทวี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอนาทวี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Na Thawi
อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
คำขวัญ: 
เสน่ห์เมืองนาทวี ศรีวัดในวัง มนต์ขลังเขาน้ำค้าง รวยยางพารา เนื้อหนาขนุนทอง ลองกองมีชื่อ เลื่องลือสะเดาเทียม
แผนที่จังหวัดสงขลา เน้นอำเภอนาทวี
แผนที่จังหวัดสงขลา เน้นอำเภอนาทวี
พิกัด: 6°44′30″N 100°41′31″E / 6.74167°N 100.69194°E / 6.74167; 100.69194
ประเทศ ไทย
จังหวัดสงขลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด747 ตร.กม. (288 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด69,546 คน
 • ความหนาแน่น93.10 คน/ตร.กม. (241.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 90160
รหัสภูมิศาสตร์9004
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอนาทวี หมู่ที่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

นาทวี เป็นอำเภอในจังหวัดสงขลา และเป็นหนึ่งในสี่อำเภอจังหวัดสงขลาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย แยกมาเป็นกิ่งอำเภอจากหัวเมืองจะนะ และตั้งเป็นอำเภอนาทวี เมื่อปี พ.ศ. 2499 เป็นที่ตั้งของศาลจังหวัดนาทวีที่มีพื้นที่อำนาจศาลครอบคลุมอำเภอนาทวี สะเดา สะบ้าย้อย เทพา และจะนะ โดยพื้นที่ดังกล่าวยังเคยมีการพิจารณาจัดตั้งเป็น จังหวัดนาทวี อีกด้วย

ประวัติ[แก้]

อำเภอนาทวี เดิมเป็นที่ตั้งของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีประวัติโดยสังเขปว่า อำเภอจะนะสมัยก่อนเรียกว่าเมืองจะนะ ที่ตั้งเมืองอยู่ที่ตำบลจะโหนง ท้องที่อำเภอจะนะ ต่อมาได้ย้ายที่ตั้งเมืองจะนะ มาตั้งอยู่ที่ตำบลนาทวี ทางด้านทิศตะวันออก ของที่ตั้งที่ว่าการอำเภอนาทวี เมืองจะนะสมัยนั้นเป็นเมืองชั้นตรี มีผู้ปกครองคือขุนศรีสรรพกรรม (นายซ้อน) และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งให้ย้ายเมืองจะนะปัจจุบันนี้ เนื่องจากในขณะนั้นที่ตำบลนาทวีการคมนาคมไม่สะดวก

ครั้นเมื่อได้มีประกาศใช้ พ.ร.บ.ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2475 แล้ว จึงได้เปลี่ยนเมืองจะนะเป็น "อำเภอจะนะ" และยกฐานะท้องที่ตำบลนาทวีซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองจะนะเดิมรวมท้องที่ตำบลใกล้เคียงเป็น "กิ่งอำเภอนาทวี" ขึ้นอยู่กับอำเภอจะนะและประกาศเป็นอำเภอในเวลาต่อมา

 • วันที่ 1 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลฉาง แยกออกจากตำบลนาทวี ตั้งตำบลคลองทราย แยกออกจากตำบลนาหมอศรี ตั้งตำบลท่าประดู่ แยกออกจากตำบลปลักหนู ตั้งตำบลสะท้อน แยกออกจากตำบลทับช้าง[1]
 • วันที่ 6 มิถุนายน 2499 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอนาทวี อำเภอจะนะ เป็น อำเภอนาทวี[2]
 • วันที่ 24 กันยายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลนาทวี ในท้องที่บางส่วนของตำบลนาทวี[3]
 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2520 โอนพื้นที่หมู่ 7 (ในขณะนั้น) ของตำบลประกอบ ไปตั้งเป็นหมู่ 9 ของตำบลสะท้อน[4]
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2523 ตั้งตำบลคลองกวาง แยกออกจากตำบลปลักหนู[5]
 • วันที่ 18 มิถุนายน 2535 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลนาทวี เพื่อความเหมาะสมในการบริหารกิจการและการทะนุบำรุงท้องถิ่น[6]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลนาทวี เป็นเทศบาลตำบลนาทวี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอนาทวีมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอนาทวีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 92 หมู่บ้าน ได้แก่

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอนาทวีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลนาทวี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาทวี
 • เทศบาลตำบลนาทวีนอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทวี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาทวี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฉางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหมอศรีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองทรายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลักหนูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าประดู่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะท้อนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับช้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประกอบทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองกวางทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง ซึ่งมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ อุโมงค์ของอดีตโจรคอมมิวนิสต์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ
 2. [2]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอคำชะอี อำเภอย่านตาขาว อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอหนองบัว อำเภอวัฒนานคร อำเภอแสวงหา อำเภอท่าชนะ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอโนนสัง อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอคีรีมาศ อำเภอชนแดน อำเภอแม่แจ่ม อำเภอไทรน้อย และอำเภอบ้านแพง พ.ศ. ๒๔๙๙
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 5. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอนาทวีและอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
 6. [6]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา