อำเภอนาทวี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอนาทวี
แผนที่จังหวัดสงขลา เน้นอำเภอนาทวี
คำขวัญ: เสน่ห์เมืองนาทวี ศรีวัดในวัง มนต์ขลังเขาน้ำค้าง รวยยางพารา เนื้อหนาขนุนทอง ลองกองมีชื่อ เลื่องลือสะเดาเทียม
พิกัดภูมิศาสตร์: 6°44′30″N 100°41′30″E / 6.74167°N 100.69167°E / 6.74167; 100.69167
อักษรไทยอำเภอนาทวี
อักษรโรมันAmphoe Na Thawi
จังหวัดสงขลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด619.8 ตร.กม. (239.3 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด69,429 คน
 • ความหนาแน่น112.01 คน/ตร.กม. (290.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์90160
รหัสภูมิศาสตร์9004
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอนาทวี หมู่ที่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

นาทวี เป็นอำเภอในจังหวัดสงขลา และเป็นหนึ่งในสี่อำเภอจังหวัดสงขลาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย แยกมาเป็นกิ่งอำเภอจากหัวเมืองจะนะ และตั้งเป็นอำเภอนาทวี เมื่อปี พ.ศ. 2499 เป็นที่ตั้งของศาลจังหวัดนาทวีที่มีพื้นที่อำนาจศาลครอบคลุมอำเภอนาทวี สะเดา สะบ้าย้อย เทพา และจะนะ โดยพื้นที่ดังกล่าวยังเคยมีการพิจารณาจัดตั้งเป็น จังหวัดนาทวี อีกด้วย

ประวัติ[แก้]

อำเภอนาทวี เดิมเป็นที่ตั้งของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีประวัติโดยสังเขปว่า อำเภอจะนะสมัยก่อนเรียกว่าเมืองจะนะ ที่ตั้งเมืองอยู่ที่ตำบลจะโหนง ท้องที่อำเภอจะนะ ต่อมาได้ย้ายที่ตั้งเมืองจะนะ มาตั้งอยู่ที่ตำบลนาทวี ทางด้านทิศตะวันออก ของที่ตั้งที่ว่าการอำเภอนาทวี เมืองจะนะสมัยนั้นเป็นเมืองชั้นตรี มีผู้ปกครองคือขุนศรีสรรพกรรม (นายซ้อน) และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งให้ย้ายเมืองจะนะปัจจุบันนี้ เนื่องจากในขณะนั้นที่ตำบลนาทวีการคมนาคมไม่สะดวก

ครั้นเมื่อได้มีประกาศใช้ พ.ร.บ.ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2475 แล้ว จึงได้เปลี่ยนเมืองจะนะเป็น "อำเภอจะนะ" และยกฐานะท้องที่ตำบลนาทวีซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองจะนะเดิมรวมท้องที่ตำบลใกล้เคียงเป็น "กิ่งอำเภอนาทวี" ขึ้นอยู่กับอำเภอจะนะและประกาศเป็นอำเภอในเวลาต่อมา

 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลฉาง แยกออกจากตำบลนาทวี ตั้งตำบลคลองทราย แยกออกจากตำบลนาหมอศรี ตั้งตำบลท่าประดู่ แยกออกจากตำบลปลักหนู ตั้งตำบลสะท้อน แยกออกจากตำบลทับช้าง[1]
 • วันที่ 5 มิถุนายน 2499 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอนาทวี อำเภอจะนะ เป็น อำเภอนาทวี[2]
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลนาทวี ในท้องที่บางส่วนของตำบลนาทวี[3]
 • วันที่ 21 มิถุนายน 2520 โอนพื้นที่หมู่ 7 (ในขณะนั้น) ของตำบลประกอบ ไปตั้งเป็นหมู่ 9 ของตำบลสะท้อน[4]
 • วันที่ 5 สิงหาคม 2523 ตั้งตำบลคลองกวาง แยกออกจากตำบลปลักหนู[5]
 • วันที่ 18 สิงหาคม 2535 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลนาทวี เพื่อความเหมาะสมในการบริหารกิจการและการทะนุบำรุงท้องถิ่น[6]
 • วันที่ 25 ตุลาคม 2538 จัดตั้งศาลจังหวัดนาทวี[7]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลนาทวี เป็นเทศบาลตำบลนาทวี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอนาทวีมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอนาทวีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 92 หมู่บ้าน ได้แก่

ตำบล เนื้อที่ ประชากร ตำบล เนื้อที่ ประชากร
1. นาทวี 122.52 14,760 (Na Thawi) 17 หมู่บ้าน 6. ท่าประดู่ 49.6 4,400 (Tha Pradu) 9 หมู่บ้าน
2. ฉาง 31.16 4,540 (Chang) 9 หมู่บ้าน 7. สะท้อน 105 6,708 (Sathon) 10 หมู่บ้าน
3. นาหมอศรี 2,705 (Na Mo Si) 8 หมู่บ้าน 8. ทับช้าง 6,262 (Thap Chang) 10 หมู่บ้าน
4. คลองทราย 5,387 (Khlong Sai) 8 หมู่บ้าน 9. ประกอบ 51.49 5,264 (Prakop) 7 หมู่บ้าน
5. ปลักหนู 36.16 4,259 (Plak Nu) 7 หมู่บ้าน 10. คลองกวาง 101 4,890 (Khlong Kwang) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอนาทวีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลนาทวี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาทวี
 • เทศบาลตำบลนาทวีนอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทวี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาทวี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฉางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหมอศรีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองทรายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลักหนูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าประดู่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะท้อนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับช้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประกอบทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองกวางทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง ซึ่งมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ อุโมงค์ของอดีตโจรคอมมิวนิสต์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ
 2. [2]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอคำชะอี อำเภอย่านตาขาว อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอหนองบัว อำเภอวัฒนานคร อำเภอแสวงหา อำเภอท่าชนะ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอโนนสัง อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอคีรีมาศ อำเภอชนแดน อำเภอแม่แจ่ม อำเภอไทรน้อย และอำเภอบ้านแพง พ.ศ. ๒๔๙๙
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 5. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอนาทวีและอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
 6. [6]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 7. [7]พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๓๘