อำเภอกันทรวิชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอกันทรวิชัย
แผนที่จังหวัดมหาสารคาม เน้นอำเภอกันทรวิชัย
กันทรวิชัยเมืองพระ สระบัวคู่บ้าน
การเกษตรฟูเฟื่อง พลเมืองอยู่เป็นสุข
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอกันทรวิชัย
อักษรโรมัน Amphoe Kantharawichai
จังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 372.2 ตร.กม.
ประชากร 83,951 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 225.55 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4404
รหัสไปรษณีย์ 44150
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย ถนนสุขาภิบาล ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
พิกัด 16°19′22″N 103°17′48″E / 16.32278°N 103.29667°E / 16.32278; 103.29667
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4378 9133
หมายเลขโทรสาร 0 4378 9133

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

กันทรวิชัย [กัน-ทะ-ระ-วิ-ไช][1] เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอกันทรวิชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอกันทรวิชัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 183 หมู่บ้าน

1. โคกพระ (Khok Phra) 6. ขามเรียง (Kham Riang)
2. คันธารราษฎร์ (Khanthararat) 7. เขวาใหญ่ (Khwao Yai)
3. มะค่า (Makha) 8. ศรีสุข (Si Suk)
4. ท่าขอนยาง (Tha Khon Yang) 9. กุดใส้จ่อ (Kut Sai Cho)
5. นาสีนวน (Na Si Nuan) 10. ขามเฒ่าพัฒนา (Kham Thao Phatthana)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอกันทรวิชัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโคกพระ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโคกพระ
 • เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าขอนยางทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลขามเรียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขามเรียงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกพระ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโคกพระ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคันธารราษฎร์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะค่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสีนวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขวาใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสุขทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดใส้จ่อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขามเฒ่าพัฒนาทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอกันทรวิชัย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
1 ขามเรียง 16,282 17,773 15,386 14,407 12,019 9,763 10,043 10,427 10,901
2 ศรีสุข 10,107 10,099 10,094 10,097 10,081 10,010 10,006 9,988 9,964
3 นาสีนวน 10,082 10,105 10,056 10,059 10,109 10,088 10,047 10,075 10,035
4 โคกพระ 9,847 9,873 9,897 9,930 9,975 9,943 9,952 10,000 10,069
5 ท่าขอนยาง 8,674 8,656 8,549 8,478 8,321 8,196 8,061 7,922 7,824
6 ขามเฒ่าพัฒนา 8,247 8,224 8,197 8,183 8,220 8,166 8,157 8,055 8,038
7 เขวาใหญ่ 7,712 7,675 7,679 7,679 7,707 7,638 7,637 7,653 7,594
8 มะค่า 5,114 5,115 5,114 5,143 5,172 5,133 5,145 5,174 5,211
9 กุดใส้จ่อ 4,503 4,512 4,535 4,513 4,521 4,510 4,532 4,518 4,519
10 คันธารราษฎร์ 4,366 4,388 4,444 4,475 4,490 4,474 4,471 4,463 4,461
รวม 84,934 86,420 83,951 82,964 80,615 77,921 78,051 78,275 78,616

สถานศึกษา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546.