อำเภอค่ายบางระจัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอค่ายบางระจัน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Khai Bang Rachan
คำขวัญ: 
น้ำตาลสดรสหวาน ถิ่นฐานเกษตรวิถีไทย
แดนวิไลพุทธศาสน์ ถิ่นนักรบชาติวีรชน
แผนที่จังหวัดสิงห์บุรี เน้นอำเภอค่ายบางระจัน
แผนที่จังหวัดสิงห์บุรี เน้นอำเภอค่ายบางระจัน
พิกัด: 14°48′1″N 100°18′39″E / 14.80028°N 100.31083°E / 14.80028; 100.31083
ประเทศ ไทย
จังหวัดสิงห์บุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด88.4 ตร.กม. (34.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด27,466 คน
 • ความหนาแน่น310.70 คน/ตร.กม. (804.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 16150
รหัสภูมิศาสตร์1703
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจัน หมู่ที่ 9 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ค่ายบางระจัน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี

ประวัติ[แก้]

อำเภอค่ายบางระจันเดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอบางระจัน กำเนิดขึ้นมาเนื่องจากเมื่อ พ.ศ. 2509 คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่าการบูรณะค่ายบางระจันอันเป็นสถานที่ชาวบ้านบางระจันได้สร้างวีรกรรมปรากฏ จารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2308 เป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นวีรกรรม ซึ่งแสดงถึงความสามัคคี กล้าหาญ อดทน เสียสละ และเหนือสิ่งอื่นใด คือความรักชาติอันยิ่งใหญ่สมควรเป็นตัวอย่างอันดีงาม แก่อนุชนไทยรุ่นหลังที่จะจดจำไปชั่วกัลปวสาน จึงมอบให้กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันพิจารณาฟื้นฟูบูรณะค่ายบางระจัน ซึ่งขณะนั้นคงมีเหลือแต่ซากเจดีย์ และวิหารเล็ก ๆ ที่ปรักหักพังกับเนินดินที่ใช้เป็น แนวกำบังต่อสู้พม่าเหลืออยู่เป็นบางตอนเท่านั้น

ผลการประชุมของคณะกรรมการฟื้นฟูบูรณะค่ายบางระจัน ครั้งที่ 1/2509 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2509 มีข้อหนึ่งว่า “การบูรณะท้องที่ให้เจริญก็เช่นเดียวกัน มอบให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดทำ เรื่องเสนอกระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้ง กิ่งอำเภอค่ายบางระจันขึ้นที่ตำบลบางระจัน เพื่อให้ท้องที่นี้เกิดความเจริญเป็นปึกแผ่นด้วย” ในที่สุดกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2515 แบ่งท้องที่อำเภอบางระจันตั้งเป็น กิ่งอำเภอค่ายบางระจัน ให้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2515 เป็นต้นไป และต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2519


ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอค่ายบางระจันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอค่ายบางระจันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[1]
1. โพทะเล Pho Thale
4,592
2. บางระจัน Bang Rachan
7,142
3. โพสังโฆ Pho Sangkho
6,435
4. ท่าข้าม Tha Kham
4,420
5. คอทราย Kho Sai
2,539
6. หนองกระทุ่ม Nong Krathum
2,473

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอค่ายบางระจันประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลโพสังโฆ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพสังโฆ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพทะเลทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางระจันทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพสังโฆ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโพสังโฆ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าข้ามทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอทรายทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มทั้งตำบล
  1. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.