ตำบลป่าแดด (อำเภอป่าแดด)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

ตำบลป่าแดด ตั้งอยู่ที่ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ขนาดพื้นที่รับผิดชอบมี 53 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง[แก้]

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 1 บ้านป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ขนาดพื้นที่รับผิดชอบมี 53 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรมีทั้งหมด 6,000 คนเศษ มีสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด 12 คน มีนายสุข ชัยวรณ์ เป็น ประธานสภาเทศบาล นายจรัส สาอุด เป็น รองประธานสภาเทศบาล มี นายสง่า ยามี เป็นนายกเทศมนตรี มีรองนายกเทศมนตรี 2 คน คือ นายสมบูรณ์ ศรีโชติ รองคนที่ 1 และ นายธนพงศ์ จันทร์ต๊ะนาเขตร์ รอง คนที่ 2 มีนายสมบัติ ทรายคำ เป็น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด ชื่อ นายสมบูรณ์ เรืองบุญ

หมู่บ้าน[แก้]

มีหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ จำนวน 12 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. หมู่ที่ 1 บ้านป่าแดด
 2. หมู่ที่ 2 บ้านแม่พุง
 3. หมู่ที่ 3 บ้านสันเจริญ
 4. หมู่ที่ 4 บ้านเวียง
 5. หมู่ที่ 5 บ้านแม่พุงเหนือ
 6. หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ใต้
 7. หมู่ที่ 7 บ้านสักพัฒนา
 8. หมู่ที่ 8 บ้านศรีชุม
 9. หมู่ที่ 9 บ้านสันโค้ง
 10. หมู่ที่ 10 บ้านสักใต้
 11. หมู่ที่ 11 บ้านเวียงเดิม
 12. หมู่ที่ 12 บ้านสันโค้งพัฒนา