เทศบาลตำบลนาป่า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นาป่า
คำขวัญ: 
นาป่าเมืองน่าอยู่ บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมสาธารณูปการ ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
จังหวัดชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายสามารถ สุขสว่าง
พื้นที่
 • ทั้งหมด18.30 ตร.กม. (7.07 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด38,548 คน
 • ความหนาแน่น2,106 คน/ตร.กม. (5,450 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า เลขที่ 99 หมู่ 11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์0 3805 5645
โทรสาร0 3805 5575
เว็บไซต์http://www.napachon.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลนาป่า ตั้งอยู่ในเขตตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 6 กิโลเมตร

ประวัติเทศบาล[แก้]

เทศบาลตำบลนาป่า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 ในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า จากนั้นได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาป่า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 [1]

ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 11 ถนนศุขประยูร ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ตราสัญลักษณ์[แก้]

 • ทุ่งนา แสดงถึงพื้นที่อุดมสมบูรณ์ และสื่อถึงอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ นั่นคือ เกษตรกรรม
 • ต้นไม้ แสดงถึง ต้นตาล อันมีขึ้นมากในพื้นที่ และมีการนำมาแปรรูปเป็นสินค้าท้องถิ่น คือ น้ำตาล
 • ภูเขา แสดงถึงป่าในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์

ประวัติพื้นที่[2][แก้]

พื้นที่ตำบลนาป่าเดิมเป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่าชุกชุม จนนายพรานคนหนึ่งชื่อ "พรานช่วง" ได้เข้ามาถางป่าแห่งนี้เพื่อทำนา ต่อมาได้มีผู้อพยพเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้น จนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่นาโล่งแจ้ง จึงเป็นที่มาของชื่อ "นาป่า"

วิสัยทัศน์[แก้]

นาป่าเมืองน่าอยู่ บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมสาธารณูปการ ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภูมิประเทศ[แก้]

ภูมิประเทศในเขตเทศบาลตำบลนาป่ามีลักษณะเป็นที่ราบ ดินเป็นดินทราย ระดับใต้ผิวดินมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 2 เมตรเป็นดินดานและหินดาน มีภูเขาเตี้ย ๆ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่

เนื้อที่และอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลนาป่ามีพื้นที่ทั้งหมด 18.30 ตารางกิโลเมตร (11,437 ไร่) มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังนี้

ปัจจุบันเทศบาลตำบลนาป่ามีพื้นที่ครอบคลุมทั้งสิ้น 1 ตำบล 12 หมู่บ้าน ดังนี้

 • ตำบลนาป่า 12 หมู่บ้าน
  • หมู่ที่ 1 บ้านนาล่าง
  • หมู่ที่ 2 บ้านท้องคุ้ง
  • หมู่ที่ 3 บ้านนาขัดแตะ
  • หมู่ที่ 4 บ้านนานอก
  • หมู่ที่ 5 บ้านบางกระแบง
  • หมู่ที่ 6 บ้านนาเขื่อน
  • หมู่ที่ 7 บ้านหนองพะเนียง
  • หมู่ที่ 8 บ้านหนองทราย
  • หมู่ที่ 9 บ้านบ่อมอญ
  • หมู่ที่ 10 บ้านไร่บน
  • หมู่ที่ 11 บ้านหนองบอน
  • หมู่ที่ 12 บ้านหนองยายรัก

เทศบาลตำบลนาป่า แบ่งเขตการปกครองออกเป็นชุมชนจำนวน 16 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนที่ 1 บ้านนาล่าง (หมู่ที่ 1)
 • ชุมชนที่ 2 บ้านท้องคุ้ง (หมู่ที่ 2)
 • ชุมชนที่ 3 บ้านนาขัดแตะ (หมู่ที่ 3)
 • ชุมชนที่ 4 บ้านนานอก (หมู่ที่ 4)
 • ชุมชนที่ 5 บ้านทุ่งบางกระแบง (หมู่ที่ 5)
 • ชุมชนที่ 6 บ้านนาเขื่อน (หมู่ที่ 6)
 • ชุมชนที่ 7 บ้านหนองพะเนียง (หมู่ที่ 7)
 • ชุมชนที่ 8 บ้านหนองทราย (หมู่ที่ 8)
 • ชุมชนที่ 9 บ้านบ่อมอญ (หมู่ที่ 9)
 • ชุมชนที่ 10 บ้านไร่บน (หมู่ที่ 10)
 • ชุมชนที่ 11 บ้านไร่บน (หมู่ที่ 11)
 • ชุมชนที่ 12 บ้านหนองยายรัก (หมู่ที่ 12)
 • ชุมชนที่ 13 ปืนใหญ่สามัคคี (หมู่ที่ 10)
 • ชุมชนที่ 14 ปริณดาสังกะสี (หมู่ที่ 12)
 • ชุมชนที่ 15 อีสเทิร์นแลนด์ (หมู่ที่ 12)
 • ชุมชนที่ 16 แฟมิลี่แลนด์ (หมู่ที่ 12)

ประชากร[แก้]

จากข้อมูลของกรมการปกครอง ประชากรในปลายปี พ.ศ.2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 38,548 คน แบ่งเป็นชาย 19,027 คน และเป็นหญิง 19,521 คน[3] มีจำนวนบ้านทั้งหมด 23,840 หลัง มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 2,106 คนต่อตารางกิโลเมตร สามารถแยกออกเป็นพื้นที่ได้ดังนี้

ตำบล หมูที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนบ้าน (หลัง) ประชากรชาย (คน) ประชากรหญิง (คน) รวมประชากร (คน)
นาป่า 1 นาล่าง 3,872 3,431 3,778 7,209
2 ท้องคุ้ง 1,762 1,245 1,251 2,496
3 นาขัดแตะ 438 396 391 787
4 นานอก 1,608 1,170 1,169 2,339
5 บางกระแบง 691 576 586 1,162
6 นาเขื่อน 406 309 301 610
7 หนองพะเนียง 627 473 571 1,044
8 หนองทราย 2,261 1,356 1,424 2,780
9 บ่อมอญ 2,852 2,136 2,341 4,477
10 ไร่บน 990 1,223 845 2,068
11 หนองบอน 1,862 1,392 1,272 2,664
12 หนองยายรัก 6,471 5,320 5,592 10,912

พื้นที่ีเทศบาลตำบลนาป่า เป็นพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ส่งผลให้มีประชากรแฝงจากต่างท้องที่มาเช่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีบ้านในเขตเทศบาลจำนวนมากที่เป็นบ้านว่าง (ไม่มีรายชื่อผู้อาศัยในบ้าน) ซึ่งเป็นบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อให้ประชากรแฝงเหล่านี้เช่าพักอาศัย ทั้งในรูปแบบของห้องแถว คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์ อีกทั้งยังมีบ้านที่ไม่มีเลขที่ที่ได้สร้างหรือต่อเติมอาคารจากเดิมและแบ่งให้เช่าอีกด้วย ส่งผลให้ประชากรในเขตเทศบาลตำบลนาป่านั้นมีประชากรแฝงไม่ต่ำกว่า 5,000 คน

สภาพเศรษฐกิจ[แก้]

เดิมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลนาป่ามีลักษณะเป็นไร่นา แต่ปัจจุบันพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม พาณิชยการและที่อยู่อาศัย ส่งผลให้การประกอบอาชีพของประชากรเปลี่ยนแปลงไป โดยอาชีพหลักของประชากรในเขตเทศบาลมีดังนี้

 • ร้อยละ 60 แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในจำนวนนี้รวมไปถึงประชากรแฝงจากต่างพื้นที่ และแรงงานต่างด้าว
 • ร้อยละ 25 ค้าขาย/พาณิชยกรรม เนื่องด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชน ประชากรในพื้ันที่ได้มีการเปิดร้านค้าขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ทั้งในละแวกชุมชน
 • ร้อยละ 5 การบริการ เช่น รถรับจ้าง ซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ บริการทำความสะอาด
 • ร้อยละ 10 อื่น ๆ เช่น ประกอบกิจการ โรงแรม ปั๊มน้ำมัน โรงงานอุตสาหกรรม จัดสรรที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

สถาบันการเงิน[แก้]

ในเขตเทศบาลตำบลนาป่า มีธนาคารจำนวน 1 แห่ง ดังนี้

การศึกษา[แก้]

มีสถานศึกษาจำนวน 4 แห่ง ดังนี้

สังกัดเทศบาลตำบลนาป่า

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1

 • โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โรงเรียนนาป่ามโนรถ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา
 • โรงเรียนวัดนาเขื่อน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา
 • โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การสาธารณสุข[แก้]

ประชากรในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ มีการใช้บริการจากหน่วยงานสาธารณสุขจากภาครัฐ ดังนี้

หน่วยบริการปฐมภูมิ

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า (บ้านท้องคุ้ง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 • ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 7[4]

หน่วยบริการทุติยภูมิ

ศาสนสถาน[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถานในเขตเทศบาลดังนี้

วัดในพระพุทธศาสนา จำนวน 3 วัด

 • วัดท้องคุ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 • วัดราษฎร์สโมสร ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
 • วัดนาเขื่อน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

สำนักชี จำนวน 1 แห่ง

 • สำนักชีรุ่งรัศมี ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง

 • ศาลเจ้าทุ่งบางกระแบง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 • ศาลเจ้าซำเต๋า ตั้งอยู่หมู่ที่ 11

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลัก

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (ถนนศุขประยูร) เป็นเส้นทางหลักในการเข้าสู่ตัวเมืองชลบุรี
 • ถนนศิริรักษ์ เป็นเส้นทางเข้าสู่ตำบลหนองไม้แดง
 • ถนนท้องคุ้ง-หนองรี เป็นเส้นทางสู่ตำบลหนองรี
 • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ถนนมอเตอร์เวย์) เป็นเส้นทางหลักในการเข้าสู่กรุงเทพมหานคร โดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางพนัสนิคม (เขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ) ในการเข้าออกทางพิเศษนี้
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี)

ถนนสายรอง

รถโดยสารประจำทาง

 • สาย 1633ก ชลบุรี-หัวไผ่
 • สาย 1633ข ชลบุรี-ปรกฟ้า
 • สาย 1633ข ขลบุรี-หนองตำลึง
 • สาย 1633ข ขลบุรี-สัตพงษ์
 • สาย - ขลบุรี-หนองไม้แดง-ดอนหัวฬ่อ
 • สาย 265 ชลบุรี-นครราชสีมา
 • สาย 52 กรุงเทพ-พนัสนิคม

ตลาดสด[แก้]

 • ตลาดสดโรงสี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

สาธารณูปโภค[แก้]

ไฟฟ้า ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี โดยมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100

ประปา ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในบางหมู่บ้านยังใช้ระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่

อ้างอิง[แก้]