อำเภอวังสมบูรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอวังสมบูรณ์
แผนที่จังหวัดสระแก้ว เน้นอำเภอวังสมบูรณ์
ถ้ำทานตะวันสุดสวย รวยพืชเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตโคนม นิยมเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอวังสมบูรณ์
อักษรโรมัน Amphoe Wang Sombun
จังหวัด สระแก้ว
รหัสทางภูมิศาสตร์ 2709
รหัสไปรษณีย์ 27250,
27210 (ตำบลวังใหม่ เฉพาะหมู่ที่ 2-4 และหมู่ที่ 10 เลขที่ 56, 69/1, 74-75, 92-94, 104-105, 113-115, 126, 134-146)
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 383.5 ตร.กม.
ประชากร 35,885 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 93.57 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ ถนนสระแก้ว-จันทบุรี ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250
พิกัด 13°23′49″N 102°11′55″E / 13.39694°N 102.19861°E / 13.39694; 102.19861
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3751 6369
หมายเลขโทรสาร 0 3751 6369

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอวังสมบูรณ์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระแก้ว

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอวังสมบูรณ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอวังสมบูรณ์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังน้ำเย็น ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอวังสมบูรณ์ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอวังสมบูรณ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 48 หมู่บ้าน ได้แก่

1. วังสมบูรณ์ (Wang Sombun)
2. วังใหม่ (Wang Mai)
3. วังทอง (Wang Thong)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอวังสมบูรณ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังสมบูรณ์ทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลวังทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังทองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังใหม่ทั้งตำบล

การสาธารณสุข[แก้]

  • โรงพยาบาลรัฐบาล 1 แห่ง
    • โรงพยาบาลวังสมบูรณ์

อ้างอิง[แก้]