อำเภอดอนตูม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
อำเภอดอนตูม
แผนที่จังหวัดนครปฐม เน้นอำเภอดอนตูม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอดอนตูม
อักษรโรมัน Amphoe Don Tum
จังหวัด นครปฐม
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 171.354 ตร.กม.
ประชากร 48,625 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 283.76 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 7304
รหัสไปรษณีย์ 73150
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอดอนตูม หมู่ที่ 1
ถนนเศรษฐวิถี ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
พิกัด 13°57′38″N 100°4′53″E / 13.96056°N 100.08139°E / 13.96056; 100.08139
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3438 1121
หมายเลขโทรสาร 0 3437 1506

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ดอนตูม เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐม

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอดอนตูมตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

เดิมขึ้นกับอำเภอกำแพงแสน ต่อมาได้รับการแยกออกมาเป็นกิ่งอำเภอดอนตูม และตั้งเป็นอำเภอดอนตูมในปัจจุบัน คำว่า "ดอน" มาจากทำเลที่ตั้งมีพื้นที่อยู่ในที่สูงไม่เคยมีประวัติถูกน้ำท่วมใหญ่เลย ซึ่งอดีตเรียกบริเวณนี้ว่า "เมืองตูม" สันนิษฐานว่าเป็นชื่อเมืองเก่าแก่ในสมัยโบราณ ต่อมาทางราชการจึงจัดตั้งอำเภอชื่อแรก คือ อำเภอสามแก้ว ต่อมาเปลี่ยนเป็นอำเภอกำแพงแสน ทำให้ในสมัยนั้นอำเภอดอนตูมขึ้นกับอำเภอกำแพงแสน

ส่วนนี้เริ่มตั้งแต่ตั้งอำเภอดอนตูมถึงปัจจุบัน (รายปี)

 • วันที่ 1 มกราคม 2509 จัดตั้ง กิ่งอำเภอดอนตูม โดยแยกพื้นที่ตำบลสามง่าม ตำบลห้วยพระ ตำบลลำเหย ตำบลดอนพุทรา ตำบลบ้านหลวง ตำบลดอนรวก และตำบลห้วยด้วนจากอำเภอกำแพงแสน[1]
 • วันที่ 1 มีนาคม 2510 จัดตั้งสุขาภิบาลสามง่าม ในท้องที่ตำบลสามง่าม[2]
 • วันที่ 1 มีนาคม 2512 ยกฐานะเป็น อำเภอดอนตูม[3]
 • วันที่ 15 เมษายน 2525 ตั้งตำบลลำลูกบัว แยกออกจากตำบลสามง่าม[4]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลสามง่ามเป็นเทศบาลตำบลสามง่าม

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอดอนตูมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 69 หมู่บ้าน ได้แก่

1. สามง่าม (Sam Ngam) 12 หมู่บ้าน 5. บ้านหลวง (Ban Luang) 5 หมู่บ้าน
2. ห้วยพระ (Huai Phra) 9 หมู่บ้าน 6. ดอนรวก (Don Ruak) 5 หมู่บ้าน
3. ลำเหย (Lam Hoei) 15 หมู่บ้าน 7. ห้วยด้วน (Huai Duan) 7 หมู่บ้าน
4. ดอนพุทรา (Don Phutsa) 10 หมู่บ้าน 8. ลำลูกบัว (Lam Luk Bua) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอดอนตูมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลสามง่าม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามง่ามและตำบลลำลูกบัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยพระทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำเหยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนพุทราทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนรวกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยด้วนทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ". ราชกิจจานุเบกษา 83 (1 ง): (ฉบับพิเศษ) 9. 1 มกราคม 2509. 
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสามง่าม กิ่งอำเภอดอนตูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม". ราชกิจจานุเบกษา 84 (25 ง): 919–920. 14 มีนาคม 2510. 
 3. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอสมเด็จ อำเภอสีชมพู อำเภอหนองบัวแดง อำเภอบ้านแท่น อำเภอดอนตูม อำเภอนากลาง อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. ๒๕๑๒". ราชกิจจานุเบกษา 86 (10 ก): 225–228. 25 กุมภาพันธ์ 2512. 
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม". ราชกิจจานุเบกษา 99 (69 ง): 1666–1670. 18 พฤษภาคม 2525.