อำเภอสันทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอสันทราย
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอสันทราย
เกษตรดี สตรีสวย รวยหมาก
ของฝากข้าวแต๋น แน่นแฟ้นคุณธรรม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอสันทราย
อักษรโรมัน Amphoe San Sai
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสทางภูมิศาสตร์ 5014
รหัสไปรษณีย์ 50210,
50290 (เฉพาะตำบลหนองหาร แม่แฝก และแม่แฝกใหม่)
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 285.02 ตร.กม.
ประชากร 127,062 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 445.80 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอสันทราย เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
พิกัด 18°50′55″N 99°2′42″E / 18.84861°N 99.04500°E / 18.84861; 99.04500
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5349 2009
หมายเลขโทรสาร 0 5349 2009

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอสันทราย (คำเมือง: Lanna-San Sai.png) เป็นอำเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นอำเภอที่รองรับความเจริญจากนครเชียงใหม่ ปัจจุบันอำเภอสันทราย มีสถานะเป็นอำเภอขนาดใหญ่ลำดับที่ 2 ของจังหวัดในแง่ของจำนวนประชากร รองจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ สถานประกอบการ ที่มีมากรองจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ การขยายตัวของชุมชนเมืองแม่โจ้ ทำให้อำเภอสันทราย มีความพร้อมทุกๆด้าน ทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ บ้านจัดสรร จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อำเภอสันทราย ถูกกำหนดบทบาทให้เป็นอำเภอที่รองรับในด้านแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอสันทรายมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอสันทรายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตำบล 125 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2557) [1]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2557) [1]
1. สันทรายหลวง
(San Sai Luang)
9 7,094 7,094 (ทต. สันทรายหลวง)
2. สันทรายน้อย
(San Sai Noi)
10 17,572 17,572 (ทต. สันทรายหลวง)
3. สันพระเนตร
(San Phra Net)
7 7,046 1,199
5,847
(ทต. สันทรายหลวง)
(ทต. สันพระเนตร)
4. สันนาเม็ง
(San Na Meng)
12 10,386 10,386 (ทต. สันนาเม็ง)
5. สันป่าเปา
(San Pa Pao)
6 4,402 4,402 (ทต. สันป่าเปา)
6. หนองแหย่ง
(Nong Yaeng)
11 5,524 5,524 (ทต. หนองแหย่ง)
7. หนองจ๊อม
(Nong Chom)
9 17,293 1,648
15,645
(ทม. แม่โจ้)
(ทต. หนองจ๊อม)
8. หนองหาร
(Nong Han)
13 22,610 18,329
4,281
(ทม. แม่โจ้)
(ทต. หนองหาร)
9. แม่แฝก
(Mae Faek)
12 9,189 9,189 (ทต. แม่แฝก)
10. แม่แฝกใหม่
(Mae Faek Mai)
14 7,873 7,873 (ทต. เจดีย์แม่ครัว)
11. เมืองเล็น
(Mueang Len)
5 2,944 2,944 (ทต. เมืองเล็น)
12. ป่าไผ่
(Pa Phai)
17 15,129 3,163
1,116
10,850
(ทม. แม่โจ้)
(ทต. สันทรายหลวง)
(ทต. ป่าไผ่)
รวม 125 127,062 127,062 (เทศบาล)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอสันทรายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองแม่โจ้ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองจ๊อม บางส่วนของตำบลหนองหาร และบางส่วนของตำบลป่าไผ่
 • เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันทรายหลวงทั้งตำบล ตำบลสันทรายน้อยทั้งตำบล บางส่วนของตำบลสันพระเนตร และบางส่วนของตำบลป่าไผ่
 • เทศบาลตำบลสันพระเนตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันพระเนตร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง)
 • เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันนาเม็งทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองจ๊อม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้)
 • เทศบาลตำบลแม่แฝก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่แฝกทั้งตำบล สำนักงานเทศบาลตั้งอยู่ที่บ้านหนองแสะ
 • เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลป่าไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้และเทศบาลตำบลสันทรายหลวง)
 • เทศบาลตำบลเมืองเล็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองเล็นทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสันป่าเปา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันป่าเปาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองแหย่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแหย่งทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองหาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหาร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้)

สถานศึกษา[แก้]

อ้างอิง[แก้]