เทศบาลตำบลบางขนาก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บางขนาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
ตำบลบางขนาก (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลบางขนาก
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายนพ ทองอินทร์
พื้นที่
 • ทั้งหมด5.800 ตร.กม. (2.239 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)[1]
 • ทั้งหมด2,155
 • ความหนาแน่น371.55 คน/ตร.กม. (962.3 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
156 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์0-3852-4201-2
โทรสาร0-3852-4201
เว็บไซต์http://www.bangkhanag.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลบางขนาก เทศบาลตำบลบางขนาก สำนักงานตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ห่างจากตัวอำเภอ 10 กิโลเมตร และห่างจาก จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 28 กิโลเมตร เทศบาลตำบลบางขนาก มีพื้นที่ 5.800 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 3,625 ไร่

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลบางขนาก แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2515 เรื่อง ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจัดตั้งสุขาภิบาลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน ปีเดียวกัน[2] โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นับเป็นสุขาภิบาลลำดับที่ 3 ของอำเภอ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบางขนาก จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบางขนากนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

พื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลบางขนาก เป็นพื้นที่ราบลุ่มต่อเนื่องกับตำบลบางขนาก และเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง ภายในชุมชนมีแหล่งน้ำอยู่หลายแห่งด้วยกัน ได้แก่ คลองแสนแสบ คลองตัน คลองสิบแปด คลองสะแก คลองบางอ้อ และคลองชีปะขาว ซึ่งคลองต่างๆ เหล่านี้ ใช้เป็นทั้งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และเพื่อการระบายน้ำ เทศบาลตำบลบางขนาก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลบางขนาก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางขนาก จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497 ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านบางขนาก ตำบลบางขนาก
 • หมู่ที่ 2 บ้านประตูน้ำ ตำบลบางขนาก
 • หมู่ที่ 3 บ้านชีปะขาว ตำบลบางขนาก
 • หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแก ตำบลบางขนาก
 • หมู่ที่ 6 บ้านหลักร้อย ตำบลบางขนาก

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลบางขนาก พ.ศ. 2561 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจัดตั้งสุขาภิบาลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา