เทศบาลตำบลท่ายาง (จังหวัดเพชรบุรี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลท่ายาง
แยกท่ายาง
แยกท่ายาง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลท่ายาง
ตรา
คำขวัญ: 
กล้วยหอมทองเลื่องชื่อ มะนาวคือพืชเศรษฐกิจ ย่านการค้าพาณิชย์ เมืองสุจริตชน
ประเทศ ไทย
จังหวัดเพชรบุรี
อำเภอท่ายาง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนฤมล วิบูลย์ศิริชัย
พื้นที่
 • ทั้งหมด79 ตร.กม. (31 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด28,527 คน
 • ความหนาแน่น361.10 คน/ตร.กม. (935.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05760501
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทรศัพท์0 3246 3000-2
โทรสาร0 3246 1546
เว็บไซต์www.thayang-phet.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลท่ายาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลท่ายาง ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 71 เล่ม 73 ตอนที่ 45 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2499[1] ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 [2]

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลท่ายางเป็นเทศบาลชั้น 3 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่ายาง ตำบลท่าคอย และตำบลท่าไม้รวกบางส่วน มีพื้นที่ 79 ตารางกิโลเมตร หรือ 49,375 ไร่ ระยะห่างจากกรุงเทพ 134 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะพื้นที่ลาดเอียงจากทางด้านทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเป็นพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร เพราะมีแม่น้ำเพชรบุรีและคลองชลประทาน สาย 1, 2, 3 ไหลผ่าน ประกอบกับทางด้านตะวันตกมีทิวเขาสลับซับซ้อน คือ ทิวเขาตะนาวศรี ทำให้เกิดเป็นพรมแดนกั้นทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไว้ได้บ้าง

อาณาเขต[แก้]

รายละเอียดเขตเทศบาลตำบลท่ายาง อยู่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 75 ตอนที่ 72 ลงวันที่ 16 กันยายน 2501 มีรายละเอียดด้านอาณาเขตดังนี้

  • ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันออก ของปากห้วยยางตรงที่บรรจบกับฝั่งใต้ของแม่น้ำเพชรบุรี จากหลักเขตที่ 1 เลียบตามฝั่งใต้ของแม่น้ำเพชรบุรีไปทางตะวันออกถึงปากคลองม่วงงามตรงที่บรรจบกับฝั่งใต้ของแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2 (ติดต่อตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด)
  • ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จากยอดเขากระจิวเป็นหลักเขตที่ 4 จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงฝั่งตะวันออกของห้วยยาง (ติดต่อตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ)
  • ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงฟากเหนือของถนนเพชรเกษม ตรงหลักกิโลเมตรที่ 189.600 ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3 (ติดต่อตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง)
  • ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามฝั่งตะวันออกของห้วยยางไปทางทิศตัวันออกเฉียงเหนือจนบบรจบกับหลักเขตที่ 1 (ติดต่อตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง)

ประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลท่ายาง มีประชากรทั้งสิ้น 28,527 คน แบ่งเป็นชาย 13,660 คน หญิง 14,867 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 9,054 ครัวเรือน คิดเป็นประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ 361 คนต่อตารางกิโลเมตร

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 71 เล่ม 73 ตอนที่ 45 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
  2. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]