เทศบาลตำบลโพนพิสัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลตำบล สำหรับอำเภอ ดูที่ อำเภอโพนพิสัย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย
คำขวัญ: 
โพนพิสัยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ทันสมัยเทคโนโลยี มีดีเศรษฐกิจ ทรัพย์สินและชีวิตปลอดภัย ไร้ยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ไทย-ลาว
ทต.โพนพิสัยตั้งอยู่ในThailand Nong Khai
ทต.โพนพิสัย
ทต.โพนพิสัย
ที่ตั้งของเทศบาลตำบลโพนพิสัย
พิกัด: 18°01′22.0″N 103°04′57.8″E / 18.022778°N 103.082722°E / 18.022778; 103.082722พิกัดภูมิศาสตร์: 18°01′22.0″N 103°04′57.8″E / 18.022778°N 103.082722°E / 18.022778; 103.082722
ประเทศ ไทย
จังหวัดหนองคาย
อำเภอโพนพิสัย
ตำบลจุมพล (บางส่วน)
จัดตั้ง
 •  ● สุขาภิบาลจุมพล พ.ศ. 2499
 •  ● เทศบาลตำบลจุมพล พ.ศ. 2542
 •  ● เทศบาลตำบลโพนพิสัย พ.ศ. 2549
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีสรร สุนทรธนากุล
พื้นที่
 • ทั้งหมด0.594 ตร.กม. (0.229 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)[1]
 • ทั้งหมด2,802 คน
 • ความหนาแน่น4,717.17 คน/ตร.กม. (12,217.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05430501
ที่อยู่
สำนักงาน
ถนนหนองคาย-บึงกาฬ 239 หมู่ที่ 13 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์042-405563
เว็บไซต์www.phonphisai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลโพนพิสัย เดิมชื่อ เทศบาลตำบลจุมพล เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลจุมพล เป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง และมีประชากรใน พ.ศ. 2560 จำนวน 2,802[1]

ประวัติ[แก้]

สุขาภิบาลจุมพล ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2499[2] ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลจุมพล เป็น เทศบาลตำบลจุมพล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542[3] และได้เปลี่ยนชื่อจาก เทศบาลตำบลจุมพล เป็น เทศบาลตำบลโพนพิสัย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549[4]

รายนามนายกเทศมนตรี[แก้]

ลำดับ รายนาม ชื่อตำแหน่ง ช่วงเวลา หมายเหตุ
1. นายครใส พรหมประกาย นายกเทศมนตรีตำบลจุมพล 25 พฤษภาคม 2542 – 1 สิงหาคม 2542
2. นายพงษ์ธร ตรีดำรง นายกเทศมนตรีตำบลจุมพล 1 สิงหาคม 2542 – 1 ธันวาคม 2543
3. นายประสาท ทองจบ นายกเทศมนตรีตำบลจุมพล 2 ธันวามค 2543 – 8 สิงหาคม 2546
4. นายบุญทวี มีชัย นายกเทศมนตรีตำบลจุมพล 19 สิงหาคม 2546 – 8 มกราคม 2548
5. นายณรงค์ศักดิ์ ลิมโพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลจุมพล 9 มกราคม 2548 – 20 ตุลาคม 2549 นายกเทศมนตรีจากการเลือกของประชาชนโดยตรงครั้งแรก
6. นายณรงค์ศักดิ์ ลิมโพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 20 ตุลาคม 2549 – 20 กุมภาพันธ์ 2552
7. นายแพทย์ศัลย์ ประชุม นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 17 พฤศจิกายน 2553 – 27 ตุลาคม 2557
8. นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 11 กุมภาพันธ์ 2558 – 3 กุมภาพันธ์ 2561
9. นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 6 พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลโพนพิสัยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีอาณาเขตติดต่อกับเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลโพนพิสัยครอบคลุม 2 หมู่บ้าน(บางส่วน) ของตำบลจุมพล

 • หมู่ที่ 1 บ้านจุมพล
 • หมู่ที่ 13 บ้านจอมทอง

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย เทศบาลตำบลโพนพิสัย มีทั้งหมด 10 ชุมชน และแบ่งออก 2 หมู่บ้านดังนี้

 • บ้านจุมพล หมู่ที่ 1
 1. ชุมชนวัดศรีเกิด
 2. ชุมชนวัดมณีโครต 1
 3. ชุมชนวัดมณีโครต 2
 4. ชุมชนวัดจุมพลเมือง
 5. ชุมชนวัดโพธิ์ชัย
 6. ชุมชนวัดภิรมยาราม 1
 7. ชุมชนวัดภิรมยาราม 2
 8. ชุมชนวัดไทย
 • บ้านจอมทอง หมู่ที่ 13
 1. ชุมชนวัดจอมทอง
 2. ชุมชนตลาดสด

เศรษฐกิจ[แก้]

อาชีพหลักของชาวเทศบาลตำบลโพนพิสัย ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย ทำการเกษตร และการประมง เพราะสภาพภูมิศาสตร์ของเทศบาลตำบลโพนพิสัยติดกับแม่น้ำโขง

ย่านเศรษฐกิจการค้าของเทศบาล[แก้]

ย่านถนนชยางกูร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 เป็นถนนที่เป็นเส้นทางหลักในอำเภอโพนพิสัย และยังเชื่อมต่อกับจังหวัดบึงกาฬ และอีกหลายๆอำเภอของจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ จึงเป็นถนนที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางราชการ ปั๊มน้ำมัน และโรงแรมตั้งอยู่

ย่านถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ เป็นถนนที่เป็นเส้นทางหลักในตัวเมืองโพนพิสัย และเชื่อมต่อกับย่านธุรกิจที่สำคัญอีกหลายสาย จึงเป็นถนนที่มีศูนย์ราชการ ธนาคาร ร้านค้าต่าง ๆ รวมทั้งตลาดสดเทศบาลตำบลโพนพิสัยตั้งอยู่

ย่านถนนภิรมยาราม เป็นถนนที่เป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อกับอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมสำคัญของอำเภอโพนพิสัย เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลโพนพิสัย และยังมีตลาดสดชอเจริญ โรงพยาบาลพิสัยเวช บ้านพักนายอำเภอตั้งอยู่

ย่านถนนจอมนาง-จุมพล เป็นถนนที่เป็นเส้นทางหลักในตัวเมืองโพนพิสัย และเชื่อมต่อกับย่านธุรกิจที่สำคัญอีกหลายย่าน จึงเป็นถนนที่มีศูนย์ราชการ วัด ร้านค้าต่าง ๆ รวมทั้งตลาดสดเทศบาลตำบลโพนพิสัยตั้งอยู่

ธนาคาร[แก้]

ธนาคารในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย มีทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้

ตลาด[แก้]

ตลาดในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

 • ตลาดชอเจริญ ตั้งอยู่ที่ ถนนภิรมยาราม
 • ตลาดเทศบาลตำบลโพนพิสัย (ตลาดเช้า) ตั้งอยู่ที่ ถนนพิสัยสุรเดช
 • ตลาดมิตรภาพจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว (วันอังคารและวันเสาร์) ตั้งอยู่ที่ เทศบาลซอย11 ริมแม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 ตำบลจุมพล
 • ตลาดคลองถมโพนพิสัย (วันจันทร์และวันพุธ) ตั้งอยู่ที่ ริมถนนหนองคาย-บึงกาฬ

ประชากร[แก้]

ประชากรในเทศบาลตำบลโพนพิสัยจำแนกตามหมู่บ้าน[1]
ชื่อหมู่บ้าน ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม จำนวนบ้าน
บ้านจุมพล 1,389 1,037 2,090 844
บ้านจอมทอง 305 322 627 364
ทะเบียนบ้านกลาง 31 18 49 3
รวม 1,389 1,377 2,766 1,211

การขนส่ง[แก้]

เส้นทางรถยนต์มีทางหลวงที่สำคัญ คือ

สถานีขนส่งผู้โดยสารในเทศบาลตำบลโพนพิสัย มี 1 แห่ง ได้แก่

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลโพนพิสัย ตั้งอยู่ที่ ถนนภิรมยารม ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

สถานที่สำคัญ[แก้]

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • วัดมณีโคตร เพื่อกราบนมัสการพระพุทธรูปหลวงพ่อพระเสี่ยง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอโพนพิสัย
 • วัดไทย ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ตั้งอยู่ที่ วัดไทย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่งโลกบาดาลใต้แม่น้ำโขงเชื่อกันว่า อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงหน้าวัดไทยนี้เอง
 • ตลาดนัดไทย-ลาว จะมีประจำทุกวันเสาร์และวันอังคารเท่านั้น ตลาดแห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องฝั่งลาว และไทยจะนำสินค้าเข้ามาขายในที่แห่งนี้ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ ช่วงเวลาน่าเดินชมสินค้าเวลาประมาณ 08.00-12.00 น.
 • ศาลหลักเมือง-ศาลเจ้าปู่ย่าปากห้วยหลวง ซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวโพนพิสัยมาช้านาน
 • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย เป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสาน และใช้เป็นองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง เป็นสินค้าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอโพนพิสัย

สถานที่ราชการ[แก้]

 • ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย
 • สถานีตำรวจภูธรโพนพิสัย
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาโพนพิสัย
 • สัสดีจังหวัดหนองคาย อำเภอโพนพิสัย
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]