อำเภอพนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอพนา
แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ เน้นอำเภอพนา
พนาเมืองเก่า พระเหลาเทพนิมิต
ผ้าขิดสวยดี มัดหมี่จานลาน วนอุทยาน
ดอนเจ้าปู่ เมืองครูนักปราชญ์
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอพนา
อักษรโรมัน Amphoe Phana
จังหวัด อำนาจเจริญ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3704
รหัสไปรษณีย์ 37180
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 235.0 ตร.กม.
ประชากร 28,186 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 119.94 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอพนา หมู่ที่ 1 ถนนอุปชิต ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180
พิกัด 15°41′0″N 104°50′48″E / 15.68333°N 104.84667°E / 15.68333; 104.84667
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4546 3038, 0 4546 3048
หมายเลขโทรสาร 0 4546 3686

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอพนา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอพนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้ไขต้นฉบับ]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอพนาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 56 หมู่บ้าน ได้แก่

1. พนา (Phana) 11 หมู่บ้าน
2. จานลาน (Chan Lan) 18 หมู่บ้าน
3. ไม้กลอน (Mai Klon) 16 หมู่บ้าน
4. พระเหลา (Phra Lao) 11 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้ไขต้นฉบับ]

ท้องที่อำเภอพนาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลพนา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพนาและพระเหลา
 • เทศบาลตำบลพระเหลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระเหลา (นอกเขตเทศบาลตำบลพนา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพนา (นอกเขตเทศบาลตำบลพนา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจานลานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไม้กลอนทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้ไขต้นฉบับ]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอพนา พ.ศ. 2558[1] พ.ศ. 2557[2] พ.ศ. 2556[3] พ.ศ. 2555[4] พ.ศ. 2554[5] พ.ศ. 2553[6] พ.ศ. 2552[7] พ.ศ. 2551[8]
1 จานลาน 8,622 8,614 8,588 8,580 8,554 8,535 8,529 8,488
2 ไม้กลอน 7,536 7,543 7,528 7,491 7,508 7,461 7,459 7,412
3 พระเหลา 7,170 7,188 7,154 7,159 7,157 7,149 7,129 7,073
4 พนา 4,841 4,841 4,857 4,860 4,856 4,856 4,880 4,829
รวม 28,169 28,186 28,127 28,090 28,075 28,001 27,997 27,802
 1. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58 .pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2559.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 5. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."203.113.86.149/stat/y_stat.htmlสืบค้น 30 มีนาคม 2553
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.