อำเภอแม่ทะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอแม่ทะ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mae Tha
สถานีรถไฟแม่ทะ
คำขวัญ: 
ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ
พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระไม้แก่นจันทน์
สินแร่สำคัญถ่านหินดินขาว อาชีพยืนยาวไม้แกะสลัก
แหล่งประจักษ์ธรรมถ้ำพระสบาย
แผนที่จังหวัดลำปาง เน้นอำเภอแม่ทะ
แผนที่จังหวัดลำปาง เน้นอำเภอแม่ทะ
พิกัด: 18°8′6″N 99°30′48″E / 18.13500°N 99.51333°E / 18.13500; 99.51333
ประเทศ ไทย
จังหวัดลำปาง
พื้นที่
 • ทั้งหมด810.54 ตร.กม. (312.95 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด56,463 คน
 • ความหนาแน่น69.66 คน/ตร.กม. (180.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 52150
รหัสภูมิศาสตร์5210
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

แม่ทะ (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นอำเภอในจังหวัดลำปาง เป็น 1 ใน 4 อำเภอของจังหวัดลำปางที่มีทางรถไฟสายเหนือตัดผ่าน โดยมีสถานีในพื้นที่อำเภอ 2 สถานี ได้แก่ สถานีรถไฟศาลาผาลาด และสถานีรถไฟแม่ทะ

สถานีรถไฟศาลาผาลาดในพื้นที่หมู่ 6 บ้านผาลาด ตำบลแม่ทะ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอแม่ทะมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

อำเภอแม่ทะมีประวัติการก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2450 ที่ว่าการอำเภอแม่ทะเดิมมิได้ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะปัจจุบัน แต่ตั้งอยู่ที่บ้านป่าตัน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอในปัจจุบันไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยอาศัยชื่อตำบลเป็นชื่อของอำเภอเรียกว่า "อำเภอป่าตัน" โดยมีการสร้างโรงเรียนขึ้นที่วัดบ้านอ้วนและที่หน้าที่ว่าการอำเภอ[1] และสร้างที่ว่าการอำเภอป่าตัน (ใหม่) ขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2453[2]

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2455 ขุนตันธนารักษ์ นายอำเภอป่าตันสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่ากรมทางรถไฟแห่งประเทศไทยมีโครงการวางรางรถไฟไปถึงเชียงใหม่ โดยมีเส้นทางผ่านบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ จึงย้ายที่ว่าการอำเภอไปบริเวณนั้นและเปลี่ยนชื่อจากอำเภอป่าตันเป็น "อำเภอแม่ทะ" ในปี พ.ศ. 2460 ตามชื่อหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าตันเดิมประมาณ 15 กิโลเมตร

และในปี พ.ศ. 2497 ก็ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จากบ้านแม่ทะ ตำบลแม่ทะ มาตั้งที่บ้านอ้วน ตำบลนาครัว[3] และเปิดใช้ที่ว่าการอำเภอใหม่ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 เป็นต้นไป ซึ่งทางราชการได้พิจารณาว่าพื้นที่มีความเป็นศูนย์กลางมากกว่า โดยไม่ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่แต่อย่างใด

 • วันที่ 29 เมษายน 2460 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอป่าตัน จังหวัดลำปาง เป็นอำเภอแม่ทะ[4]
 • วันที่ 21 มกราคม 2476 เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอเมืองลำปางกั[อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยโอนพื้นที่ของตำบลน้ำโจ้ อำเภอเมืองลำปาง มาขึ้นกับอำเภอแม่ทะ[5]
 • วันที่ 9 มกราคม 2481 ยุบตำบลนาคต รวมกับพื้นที่ตำบลป่าตัน[6]
 • วันที่ 26 มกราคม 2500 จัดตั้งสุขาภิบาลป่าตันนาครัว ในท้องที่หมู่บ้านหนามปู่ย่า บ้านอ้วน บ้านหัวฝาย ตำบลนาครัว และท้องที่หมู่บ้านนาคต บ้านแพะ บ้านปง บ้านสมทะ บ้านป่าตันเหนือ บ้านป่าตันใต้ ตำบลป่าตัน[7]
 • วันที่ 28 มีนาคม 2521 ตั้งตำบลสบป้าด แยกออกจากตำบลหัวเสือ[8]
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2531 ตั้งตำบลวังเงิน แยกออกจากตำบลดอนไฟ[9]
 • วันที่ 15 กันยายน 2532 ตั้งตำบลสันดอนแก้ว แยกออกจากตำบลบ้านบอม และตำบลบ้านกิ่ว[10]
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2532 เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอแม่ทะกับอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยโอนพื้นที่ของตำบลสบป้าด อำเภอแม่ทะ ไปขึ้นกับอำเภอแม่เมาะ[11]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะสุขาภิบาลป่าตันนาครัว เป็นเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว[12] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 12 กันยายน 2546 เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่ที่ 8 บ้านน้ำโทก–หัวดง ตำบลแม่ทะ เป็นหมู่ที่ 8 "บ้านแม่ทะหลวง" และเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่ที่ 9 บ้านแม่ทะ ตำบลแม่ทะ เป็นหมู่ที่ 9 "บ้านแม่ทะม่วงคำ"[13]
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตัน รวมเข้ากับเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว[14]
 • วันที่ 21 มีนาคม 2549 แยกพื้นที่หมู่ 2 บ้านท่าแหน ตำบลแม่ทะ ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ หมู่ 10 บ้านท่าแหนพัฒนา และแยกพื้นที่หมู่ 3 บ้านนาคต ตำบลป่าตัน ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ หมู่ 9 บ้านนาคต[15]
 • วันที่ 20 เมษายน 2550 แยกพื้นที่หมู่ 2 บ้านทุ่งตอน ตำบลวังเงิน ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ หมู่ 9 บ้านวังเงิน[16]
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสันดอนแก้ว เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสิริราช และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลสิริราช[17]
 • วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะ เป็นเทศบาลตำบลแม่ทะ[18] จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโจ้ เป็นเทศบาลตำบลน้ำโจ้[19]
 • วันที่ 26 กันยายน 2554 ได้แยกพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 3 บ้านอ้วน, หมู่ที่ 8 บ้านหนามปู่ย่า ตำบลนาครัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาครัว มารวมกับท้องที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว[20] และเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว[21]
 • วันที่ 24 กันยายน 2555 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาครัว เป็นเทศบาลตำบลนาครัว[22]
 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 แยกพื้นที่หมู่ 3 บ้านต๋อ ตำบลน้ำโจ้ ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ หมู่ 10 บ้านต๋อแก้วพัฒนา[23]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอแม่ทะแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตําบล 95 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[24]
1. แม่ทะ Mae Tha 10 2,729 7,081
2. นาครัว Na Khrua 12 3,121 10,446
3. ป่าตัน Pa Tan 9 2,027 6,445
4. บ้านกิ่ว Ban Kio 10 1,451 4,601
5. บ้านบอม Ban Bom 6 900 2,729
6. น้ำโจ้ Nam Cho 10 3,208 10,227
7. ดอนไฟ Don Fai 8 1,482 4,377
8. หัวเสือ Hua Suea 12 2,355 6,547
9. วังเงิน Wang Ngoen 9 1,269 3,832
10. สันดอนแก้ว San Don Kaeo 9 1,465 4,841

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอแม่ทะประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าตันทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลนาครัว
 • เทศบาลตำบลสิริราช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันดอนแก้วทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแม่ทะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ทะทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาครัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาครัว (นอกเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกิ่วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านบอมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนไฟทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวเสือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังเงินทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. "แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ เรื่อง สร้างโรงเรียนขึ้นในท้องที่อำเภอป่าตัน เมืองนครลำปาง ๒ โรง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 27 (0 ก): 2286–2287. วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2452
 2. "แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สร้างที่ว่าการอำเภอขึ้นที่อำเภอป่าตันเมืองลำปาง พร้อมด้วยเครื่องใช้และถวายเป็นของรัฐบาล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 27 (0 ง): 208. วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2453
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ย้ายที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 71 (18 ง): 828. วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2497
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 34 (0 ก): 40–68. วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2460
 5. "ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ เพิ่มเติมในท้องที่จังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 50 (0 ก): 845–846. วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2476
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลและอำเภอในจังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 55 (0 ง): 3344–3349. วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2481
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 74 (10 ง): (ฉบับพิเศษ) 43–44. วันที่ 26 มกราคม 2500
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (35 ง): 876–878. วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2521
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแม่พริก และอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (171 ง): (ฉบับพิเศษ) 84–92. วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2531
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอแม่ทะ และอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (154 ง): (ฉบับพิเศษ) 21–35. วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2532
 11. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอแม่ทะกับอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๓๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (236 ก): (ฉบับพิเศษ) 1–3. วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2532
 12. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4 – โดยทาง ให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
 13. "ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (ตอนพิเศษ 106 ง): 49. วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2546
 14. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (ตอนพิเศษ 75 ง): 19–21. วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
 15. "ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๔๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (ตอนพิเศษ 39 ง): 43–47. วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549
 16. "ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (ตอนพิเศษ 47 ง): 131–133. วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550
 17. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลตำบลสันดอนแก้ว". กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 124: 1. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
 18. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลตำบลแม่ทะ". กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 125: 1. วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
 19. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลตำบลน้ำโจ้". กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 125: 1. วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
 20. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (ตอนพิเศษ 111 ง): 10. วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554
 21. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (ตอนพิเศษ 111 ง): 11. วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554
 22. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลตำบลนาครัว". กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 129: 1. วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555
 23. "ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 133 (36 ง): (ฉบับพิเศษ) 114–118. วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
 24. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดลำปาง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย