เทศบาลตำบลหนองจอก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลหนองจอก
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลหนองจอก
ตรา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายสุรสีห์ ลิ้มลิขิตอักษร
พื้นที่
 • ทั้งหมด4.8 ตร.กม. (1.9 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด2,752
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองจอก หมู่ที่ 5 ถนนหลังสถานีรถไฟ ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์0 3259 1165
โทรสาร0 3259 1164
เว็บไซต์http://www.nongchokcity.go.th nongchokcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
แผนที่เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี

เทศบาลตำบลหนองจอก เป็นเทศบาลขนาดเล็กในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เดิมเป็นสุขาภิบาลหนองจอก[1] ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลหนองจอก เป็นเทศบาลตำบลหนองจอก ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542[2]

ประวัติ[แก้]

ในอดีตหนองจอกเคยเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอชะอำ โดยได้มีการย้ายที่ว่าการอำเภอนายาง มายังตำบลหนองจอก เมื่อ พ.ศ. 2457 เนื่องจากมีการสร้างสถานีรถไฟหนองจอกในตำบล ซึ่งอำนวยความสะดวกในการคมนาคม ดินเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม และได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอหนองจอก ภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา กระทรวงมหาดไทยได้ย้ายที่ว่าการอำเภอหนองจอกไปตั้งที่ตำบลชะอำ และได้เปลี่ยนเป็นอำเภอชะอำ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2487 เพื่อสอดรับกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศชายทะเล ส่วนตำบลหนองจอกปัจจุบันอยู่ในความปกครองของอำเภอท่ายางจนถึงทุกวันนี้

จากการที่เคยเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอศูนย์กลางของเขตปกครองในระดับ "อำเภอ" มาก่อน และมีสถานีรถไฟในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจึงทำให้เหมาะแก่การตั้งบ้านเรือนในพื้นที่นี้ การตั้งบ้านเรือนจึงมีความหนาแน่นระดับหนึ่งที่สามารถจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลได้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้พิจารณาจัดตั้งสุขาภิบาลหนองจอก เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2506 และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองจอก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

สภาพทั่วไป[แก้]

  • ภูมิประเทศของตำบลหนองจอกเป็นพื้นที่ราบ ลาดเทเล็กน้อย โดยมีความลาดเทจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก
  • ลักษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดู อากาศร้อน ฝนตกตามฤดูกาล และหน้าหนาวไม่หนาวมาก อากาศอบอุ่น

อาณาเขตพื้นที่[แก้]

จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบมีจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านฝั่งห้วย, หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก, หมู่ที่ 7 บ้านดอนยี่พรม, หมู่ที่ 9 บ้านหนองจอก นอกนั้นจะเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ตำบลหนองจอกเป็นตำบลหนึ่งใน 12 ตำบล ของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่ายางไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้คือ

ผู้บริหารองค์กร[แก้]

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
? ไม่ทราบชื่อ สุขาภิบาล ไม่ทราบ - พ.ศ. 2542 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล
1 นายสุรสีห์ ลิ้มลิขิตอักษร นายกเทศมนตรี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545 -
2 นายสุรสีห์ ลิ้มลิขิตอักษร นายกเทศมนตรี พ.ศ. 2545 - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 -
3 นายจรัญ ไม้จันทร์ นายกเทศมนตรี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552 -
4 นายสุรสีห์ ลิ้มลิขิตอักษร นายกเทศมนตรี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556 -
5 นายจรัญ ไม้จันทร์ นายกเทศมนตรี พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน -

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เล่ม ๘๐ ตอน ๒๖ ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ หน้า ๗๐๕
  2. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]