เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประเทศ ไทย
จังหวัดน่าน
อำเภอทุ่งช้าง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีทัศนีย์ ขัดสี
พื้นที่
 • ทั้งหมด4.3 ตร.กม. (1.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2553)
 • ทั้งหมด3,502 คน
 • ความหนาแน่น814.41 คน/ตร.กม. (2,109.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05550801
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 203 หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
โทรศัพท์0-5479-5522
โทรสาร0-5479-5533
เว็บไซต์www.thungchang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลทุ่งช้าง และบางส่วนของตำบลและ

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลทุ่งช้างเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลและ อำเภอทุ่งช้าง ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลและ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลทุ่งช้างมีพื้นที่ 4.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,687.5 ไร่ ประกอบด้วย 2 ตำบล คือ บางส่วนของตำบลทุ่งช้าง และบางส่วนของตำบลและ จำนวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้

 • ตำบลทุ่งช้าง
  • หมู่ 1 บ้านสลี
  • หมู่ 2 บ้านทุ่งช้าง
  • หมู่ 5 บ้านทุ่งผึ้ง
  • หมู่ 6 บ้านแพะกลาง
 • ตำบลและ
  • หมู่ 3 บ้านดอนชัย
  • หมู่ 5 บ้านสันกลาง
  • หมู่ 6 บ้านมอญ
  • หมู่ 9 บ้านเฟือยลุง

ประชากร[แก้]

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีจำนวน 3,502 คน แยกเป็นชาย 1,791 คน หญิง 1,711 คน ความหนาแน่นของประชากร 814 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 1,228 หลังคาเรือน

การคมนาคม[แก้]

การคมนาคมทางบกมีถนนสายสำคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้างมีดังนี้

 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1. โรงเรียนทุ่งช้าง
 2. โรงเรียนบ้านเฟืองลุง

การสาธารณสุข[แก้]

มีโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง คือโรงพยาบาลทุ่งช้าง

สถานประกอบการ[แก้]

ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้างมีสถานประกอบการในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ตลาดสด 1 แห่ง
 • ร้านค้า 37 แห่ง
 • ร้านอาหาร 15 แห่ง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]