อำเภอขาณุวรลักษบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอขาณุวรลักษบุรี
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอขาณุวรลักษบุรี
เมืองตอเป็นแสน ดินแดนประพาสต้น
ถิ่นคนผมแดง แหล่งอารยธรรมโบราณ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอขาณุวรลักษบุรี
อักษรโรมัน Amphoe Khanu Woralaksaburi
จังหวัด กำแพงเพชร
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 1,158.780 ตร.กม.
ประชากร 106,564 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 91.96 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 6204
รหัสไปรษณีย์ 62130 (เฉพาะตำบลป่าพุทรา, ยางสูง, เกาะตาล, แสนตอ),
62140
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี หมู่ที่ 2 ถนนสลกบาตร-แสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62180
พิกัด 16°3′41″N 99°51′38″E / 16.06139°N 99.86056°E / 16.06139; 99.86056
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5577 9223
หมายเลขโทรสาร 0 5577 9223

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ขาณุวรลักษบุรี [ขา-นุ-วอ-ระ-ลัก-สะ-บุ-รี][1] เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อเดิม[แก้]

เดิมชื่อ กิ่งอำเภอขาณุ แล้วเปลี่ยนเป็น กิ่งอำเภอแสนตอ ใน พ.ศ. 2460 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น กิ่งอำเภอขาณุวรลักษบุรี ใน พ.ศ. 2482 แล้วต่อมาก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอขาณุวรลักษบุรีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอขาณุวรลักษบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 11 ตำบล 141 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ยางสูง (Yang Sung) 7. วังชะพลู (Wang Chaphlu)
2. ป่าพุทรา (Pa Phutsa) 8. โค้งไผ่ (Khong Phai)
3. แสนตอ (Saen To) 9. ปางมะค่า (Pang Makha)
4. สลกบาตร (Salok Bat) 10. วังหามแห (Wang Ham Hae)
5. บ่อถ้ำ (Bo Tham) 11. เกาะตาล (Ko Tan)
6. ดอนแตง (Don Taeng)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอขาณุวรลักษบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองปางมะค่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปางมะค่าทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลยางสูง ตำบลป่าพุทรา และตำบลแสนตอ
 • เทศบาลตำบลสลกบาตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสลกบาตร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางสูง (นอกเขตเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าพุทรา (นอกเขตเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแสนตอ (นอกเขตเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสลกบาตร (นอกเขตเทศบาลตำบลสลกบาตร)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อถ้ำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนแตงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังชะพลูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโค้งไผ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหามแหทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะตาลทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอขาณุวรลักษบุรี พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
1 ปางมะค่า 17,507 17,477 17,441 17,429 17,479 17,424 17,420 17,306 17,248
2 วังชะพลู 13,830 13,881 13,872 13,923 13,953 13,990 13,997 14,005 14,017
3 บ่อถ้ำ 13,086 13,145 13,118 13,095 13,027 12,996 12,922 12,904 12,900
4 สลกบาตร 11,929 11,972 11,994 12,050 12,065 12,110 12,200 12,208 12,171
5 ป่าพุทรา 9,802 9,839 9,869 9,860 9,909 9,783 9,880 9,954 9,938
6 แสนตอ 9,193 9,310 9,330 9,360 9,340 9,412 9,635 9,740 9,856
7 วังหามแห 7,790 7,801 7,794 7,797 7,810 7,798 7,839 7,828 7,870
8 ยางสูง 7,471 7,509 7,522 7,495 7,484 7,498 7,497 7,441 7,445
9 โค้งไผ่ 6,413 6,455 6,461 6,489 6,486 6,467 6,418 6,434 6,447
10 ดอนแตง 4,867 4,892 4,894 4,904 4,911 4,900 4,909 4,952 4,981
11 เกาะตาล 4,272 4,286 4,269 4,281 4,325 4,358 4,305 4,274 4,280
รวม 106,160 106,567 106,564 106,683 106,789 106,736 107,022 107,046 107,153

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546.