เทศบาลตำบลเทพสถิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลเทพสถิต
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Tambon Thep Sathit
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตรา
ทต.เทพสถิตตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ
ทต.เทพสถิต
ทต.เทพสถิต
ที่ตั้งเทศบาลตำบลเทพสถิตในจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด: 15°23′32.7″N 101°27′01.6″E / 15.392417°N 101.450444°E / 15.392417; 101.450444พิกัดภูมิศาสตร์: 15°23′32.7″N 101°27′01.6″E / 15.392417°N 101.450444°E / 15.392417; 101.450444
ประเทศ ไทย
จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก (บางส่วน)
จัดตั้ง
 •  ● 11 มิถุนายน 2530 (สุขาภิบาลเทพสถิต)
 •  ● 25 พฤษภาคม 2542 (ทต.เทพสถิต)
พื้นที่
 • ทั้งหมด7.000 ตร.กม. (2.703 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)[1]
 • ทั้งหมด3,818 คน
 • ความหนาแน่น545.42 คน/ตร.กม. (1,412.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05360901
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ที่ 2 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์044-857-020
เว็บไซต์www.thepsathit.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลเทพสถิต เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเทพสถิตเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ 105 กิโลเมตร และศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 108 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบำเหน็จณรงค์ ได้ก่อตั้งขึ้นจากการแยกพื้นที่หมู่ 7,9,11,12,13,14,15 และ 16 ของตำบลโคกเริงรมย์ จัดตั้งเป็นตำบลขึ้นอีกตำบลหนึ่ง ขนามนามว่า "ตำบลวะตะแบก"[2] อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2513 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ปีเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2517 และทำให้ตำบลวะตะแบก มีฐานะเป็นสภาตำบลวะตะแบก[3] อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ในปี พ.ศ. 2519 ได้แบ่งแยกพื้นที่หมู่ 2,3,4,5,6,13 และ 14 ของตำบลวะตะแบก อำเภอบำเหน็จณรงค์ มาตั้งเป็น ตำบลห้วยยายจิ๋ว[4] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2519 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ปีเดียวกัน เนื่องจากในขณะนั้นตำบลวะตะแบก มีพื้นที่ขนาดใหญ่มาก

และในท้ายปี พ.ศ. 2519 กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งแยกพื้นที่ตำบลวะตะแบก ตำบลนายางกลัก และตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอบำเหน็จณรงค์ มาตั้งเป็น "กิ่งอำเภอเทพสถิต"[5] ขึ้นการปกครองกับอำเภอบำเหน็จณรงค์ ตำบลวะตะแบก จึงมาขึ้นกับกิ่งอำเภอเทพสถิต ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2519 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน

ภายในปี พ.ศ. 2526 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะกิ่งอำเภอเทพสถิต อำเภอบำเหน็จณรงค์ ขึ้นเป็น "อำเภอเทพสถิต"[6] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2526 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ปีเดียวกัน

เมื่อท้องถิ่นหมู่ 1,2 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเทพสถิต มีสภาพอันสมควรยกฐานะขึ้นเป็นสุขาภิบาลได้ จึงให้ยกฐานะท้องถิ่นหมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า "สุขาภิบาลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ"[7] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2530 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ปีเดียวกัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเทพสถิต จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลเทพสถิตนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลเทพสถิต ตั้งอยู่ในอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลวะตะแบก (เฉพาะพื้นที่หมู่ 1 บ้านวะตะแบก และหมู่ 2 บ้านห้วยเกตุ ตำบลวะตะแบก) มีเนื้อที่ 7.000 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

หมู่บ้านและประชากร[แก้]

ตำบลวะตะแบก แบ่งเขตการปกครองตามกฎหมายปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น 22 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลเทพสถิตทั้งหมด 2 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ 7.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,375 ไร่ มีประชากร 3,996 คน และมีความหนาแน่นเฉลี่ย 570.85 คน/ตารางกิโลเมตร

 • หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก
 • หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลเทพสถิต พ.ศ. 2565 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอคอนสาร อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอจัตุรัส และอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 3. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕
 4. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 5. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเทพสถิต
 6. [5]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเทพสถิต อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเนินมะปราง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอเสนางคนิคม พ.ศ. ๒๕๒๖
 7. [6]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ