ข้ามไปเนื้อหา

เทศบาลตำบลโนนศิลา (จังหวัดขอนแก่น)

พิกัด: 15°57′42.0″N 102°41′27.0″E / 15.961667°N 102.690833°E / 15.961667; 102.690833
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ระวังสับสนชื่อคล้ายกัน เทศบาลตำบลโนนศิลา

เทศบาลตำบลโนนศิลา
ทต.โนนศิลาตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
ทต.โนนศิลา
ทต.โนนศิลา
ที่ตั้งของเทศบาลตำบลโนนศิลาในประเทศไทย
พิกัด: 15°57′42.0″N 102°41′27.0″E / 15.961667°N 102.690833°E / 15.961667; 102.690833
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอโนนศิลา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทน
พื้นที่
 • ทั้งหมด16 ตร.กม. (6 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด5,432 คน
 • ความหนาแน่น339.50 คน/ตร.กม. (879.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05402501
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 49 ถนนมิตรภาพ หมู่ 1 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทรศัพท์043-281-129
เว็บไซต์nonsila.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลโนนศิลา เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ได้รับยกฐานะมาจาก "สุขาภิบาลโนนศิลา" เมื่อปี พ.ศ. 2542 มีเขตรับผิดชอบ ได้แก่ ตำบลโนนศิลา และตำบลบ้านหัน พื้นที่ทั้งหมด 16 ตารางกิโลเมตร

ประวัติ

[แก้]

ครั้งก่อนนานมาแล้วมีเนินเขาศิลาทรายโผล่ขึ้นกลางลำห้วยแตนมองดูเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกศิลาทรายจะมีสีเหลืองอร่าม จนกระทั่งต่อมาเนินเขาศิลาทรายได้ถูกกระแสน้ำลำห้วยพัดหายไป เทศบาลตำบลโนนศิลา แรกเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 เป็น "สุขาภิบาลโนนศิลา"[1] ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542[2] ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542[3]

ที่ตั้งและอาณาเขต

[แก้]

เทศบาลตำบลโนนศิลา ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 57  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ  133  กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  392  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  10,000 ไร่หรือประมาณ  16  ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้

ประชากร

[แก้]

ในเขตเทศบาลมีจำนวนครัวเรือน 1,299 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 5,432  คน แยกเป็น ชาย 2,718 คน หญิง 2,714 คน มีความหนาแน่น เฉลี่ย 340 คน/ตารางกิโลเมตรโดยสามารถแยกจำนวนประชากรตามหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง  (คน) รวม (คน) ครัวเรือน หมายเหตุ
1. บ้านโนนศิลา 258 267 525 200 ทั้งหมู่บ้าน
2. บ้านเหล่าโนนคูณ 385 403 778 198 บางส่วน
3. บ้านนานิคม 153 139 292 73 ทั้งหมู่บ้าน
4. บ้านขอนสัก 251 339 690 176 บางส่วน
5. บ้านตอประดู่ 307 321 628 153 บางส่วน
หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง  (คน) รวม (คน) ครัวเรือน หมายเหตุ
1. บ้านหัน 587 557 1,144 241 ทั้งหมู่บ้าน
2. บ้านถนนงาม 672 669 1,341 279 ทั้งหมู่บ้าน

เขตการปกครอง

[แก้]

เทศบาลตำบลโนนศิลา แบ่งออกเป็น 2 เขตเลือตั้ง โดยมีสมาชิกเทศบาล 12 คน มาจากเขตเลือกตั้งละ 6 คน โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งจาก 19 ชุมชน

การคมนาคมและขนส่ง

[แก้]

ถนน

[แก้]

เทศบาลตำบลโนนศิลาเป็นชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ สระบุรี-หนองคาย) มีทางหลวงชนบท (ร.พ.ช.) และถนนภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาล ซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตและหินคลุก มีถนนลาดยางและลูกรังเดินบางส่วน ซึ่งสามารถใช้สัญจรได้ทุกฤดู ส่วนด้านการจราจรยังมีความหนาแน่นน้อยมาก

เทศบาลตำบลโนนศิลามีเส้นทางคมนาคมทางบกภายในพื้นระหว่างอำเภอและจังหวัด ดังนี้

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพสระบุรี – หนองคาย) โดยมีรถประจำทางวิ่งผ่าน  ตลอด  24  ชั่วโมง
 • ถนนภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง
 • ทางหลวงชนบท (ร.พ.ช.) ได้แก่
  • ถนนบ้านหัน-บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ
  • ถนบ้านหัน-บ้านวังยาง
  • ถนนบ้านโนนศิลา-บ้านห้วยแก อำเภอชนบท

รถไฟ

[แก้]

เทศบาลตำบลโนนศิลา มีเส้นทางคมนาคมทางราง ทางรถไฟสายหนองคาย – กรุงเทพฯ 

การศึกษา

[แก้]

เทศบาลตำบลโนนศิลา มีโรงเรียนหลากหลายในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ ดังนี้

 • สังกัดเทศบาลตำบลโนนศิลา
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนศิลา
 • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
 • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)
 • เอกชน
  • โรงเรียนอนุบาลสุรีพร
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญวาส

อ้างอิง

[แก้]
 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น.PDFราชกิจจานุเบกษา 111 (82 ง) :14. 13 ตุลาคม 2537
 2. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542.PDF เก็บถาวร 2008-04-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 116 (9 ก) : 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542.
 3. เทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://nonsila.go.th/public/history/data/index/menu/22[ลิงก์เสีย] 2559. สืบค้น 5 กันยายน 2560.

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]