อำเภอศรีสาคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอศรีสาคร
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Si Sakhon
คำขวัญ: 
ธรรมชาติสวยงาม รวยดินดำ
เลิศล้ำผลไม้ ป่าใหญ่ตะเคียนทอง
กุ้งคลองปลากือเลาะ นามเพราะศรีสาคร
แผนที่จังหวัดนราธิวาส เน้นอำเภอศรีสาคร
แผนที่จังหวัดนราธิวาส เน้นอำเภอศรีสาคร
พิกัด: 6°13′53″N 101°30′0″E / 6.23139°N 101.50000°E / 6.23139; 101.50000
ประเทศ ไทย
จังหวัดนราธิวาส
พื้นที่
 • ทั้งหมด500.1 ตร.กม. (193.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด41,902 คน
 • ความหนาแน่น83.79 คน/ตร.กม. (217.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 96210
รหัสภูมิศาสตร์9607
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอศรีสาคร หมู่ที่ 1 ถนนกรป.รังสรรค์ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ศรีสาคร เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอศรีสาครตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอศรีสาครเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลซากอ อำเภอรือเสาะ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอศรีสาคร[1] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2517 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2522 ยกฐานะกิ่งอำเภอแห่งนี้ขึ้นเป็น อำเภอศรีสาคร[2] โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ปีเดียวกัน

 • วันที่ 24 กันยายน 2517 แยกพื้นที่ตำบลซากอ และตำบลตะมะยูง จากอำเภอรือเสาะ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอศรีสาคร[1] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอรือเสาะ
 • วันที่ 19 มีนาคม 2522 ยกฐานะกิ่งอำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ เป็น อำเภอศรีสาคร[2]
 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2524 จัดตั้งสุขาภิบาลศรีสาคร ในท้องที่บางส่วนของหมู่ที่ 1,3,4 และ 10 ตำบลซากอ[3]
 • วันที่ 16 มิถุนายน 2524 ตั้งตำบลศรีสาคร แยกออกจากตำบลซากอ[4]
 • วันที่ 14 กันยายน 2525 ตั้งตำบลเชิงคีรี แยกออกจากตำบลตะมะยูง และตำบลซากอ[5]
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2529 ตั้งตำบลศรีบรรพต แยกออกจากตำบลซากอ ตั้งตำบลกาหลง แยกออกจากตำบลศรีสาคร[6]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลศรีสาคร เป็นเทศบาลตำบลศรีสาคร[7] ด้วยผลของกฎหมาย

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอศรีสาครแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 35 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ซากอ (Sako) 6 หมู่บ้าน
2. ตะมะยูง (Tamayung) 6 หมู่บ้าน
3. ศรีสาคร (Si Sakhon) 10 หมู่บ้าน
4. เชิงคีรี (Choeng Khiri) 4 หมู่บ้าน
5. กาหลง (Kalong) 4 หมู่บ้าน
6. ศรีบรรพต (Si Banphot) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอศรีสาครประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลศรีสาคร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศรีสาคร และตำบลซากอ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซากอ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลศรีสาคร)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะมะยูงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรึสาคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสาคร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลศรีสาคร)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชิงคีรีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกาหลงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีบรรพตทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งเป็นกิ่งอำเภอศรีสาคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (158 ง): 3589. September 24, 1974.
 2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองกุงศรี อำเภอไทรงาม อำเภอบ้านฝาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเวียงชัย อำเภอดอยเต่า อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนาหว้า อำเภอเสิงสาง อำเภอศรีสาคร อำเภอบึงสามพัน อำเภอนาดูน อำเภอค้อวัง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมืองสรวง อำเภอปลวกแดง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกาบเชิง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอกุดข้าวปุ้น พ.ศ. ๒๕๒๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (42 ก): (ฉบับพิเศษ) 19-23. March 25, 1979.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (27 ง): 493–495. February 17, 1981.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีสาครและอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (96 ง): 1798–1802. June 16, 1981.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (130 ง): 3668–3670. September 14, 1982.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (175 ง): (ฉบับพิเศษ) 112-118. October 10, 1986.
 7. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999.