ข้ามไปเนื้อหา

อำเภอวังโป่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอวังโป่ง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Wang Pong
โรงพยาบาลวังโป่ง
โรงพยาบาลวังโป่ง
คำขวัญ: 
เพชรเม็ดที่ 9 อู่ข้าวอู่น้ำ แหล่งแร่ทองคำ
ถ้ำงามน้ำตก มรดกผ้าไทย
แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เน้นอำเภอวังโป่ง
แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เน้นอำเภอวังโป่ง
พิกัด: 16°20′28″N 100°47′36″E / 16.34111°N 100.79333°E / 16.34111; 100.79333
ประเทศ ไทย
จังหวัดเพชรบูรณ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด543.0 ตร.กม. (209.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด35,569 คน
 • ความหนาแน่น65.51 คน/ตร.กม. (169.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 67240
รหัสภูมิศาสตร์6710
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอวังโป่ง ถนนชนแดน-วังหิน ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

วังโป่ง เป็น 1 ใน 11 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมเป็นตำบลในอำเภอนครป่าหมาก (อำเภอวังทอง) ของจังหวัดพิษณุโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2451 ได้โอนมาขึ้นกับกิ่งอำเภอชนแดน[1] และเป็นตำบลในความปกครองของอำเภอชนแดนเรื่อยมา จากนั้นได้แยกเป็น "กิ่งอำเภอวังโป่ง"[2] และมีพระราชกฤษฎีกาตั้งเป็นอำเภอปี พ.ศ. 2533[3] เป็นอำเภอที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก

ประวัติ

[แก้]

อำเภอวังโป่ง เดิมอยู่ในการปกครองของอำเภอชนแดน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2526 ได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย แยกตำบลวังโป่ง ตำบลท้ายดงและตำบลซับเปิบ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อ "กิ่งอำเภอวังโป่ง" เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2526[2] และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอวังโป่ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 และตั้งตำบลวังหินและตำบลวังศาลเพิ่มขึ้นอีกสองตำบล[3]

ชื่ออำเภอวังโป่ง ตามประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่า ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นประมาณ ร.ศ. 20 (พ.ศ. 2345) ได้มีราษฎรจากบริเวณตัวเมืองเพชรบูรณ์แถบบ้านนายม จำนวน 40 ครอบครัว อพยพข้ามเทือกเขาไปทางทิศตะวันตกและได้เลือกเอาบริเวณที่ราบใกล้ลำน้ำ มีดินโป่ง เป็นที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน เรียกว่า "บ้านวังดินโป่ง" ต่อมากลายเป็น "บ้านวังโป่ง" ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของอำเภอในปัจจุบัน[4]

ที่ตั้งและอาณาเขต

[แก้]

อำเภอวังโป่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค

[แก้]

อำเภอวังโป่งแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 64 หมู่บ้าน ได้แก่

1. วังโป่ง (Wang Pong) 13 หมู่บ้าน
2. ท้ายดง (Thai Dong) 13 หมู่บ้าน
3. ซับเปิบ (Sap Poep) 9 หมู่บ้าน
4. วังหิน (Wang Hin) 17 หมู่บ้าน
5. วังศาล (Wang San) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

[แก้]

ท้องที่อำเภอวังโป่งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลท้ายดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท้ายดง
 • เทศบาลตำบลวังโป่ง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลวังโป่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังโป่ง (นอกเขตเทศบาลตำบลวังโป่ง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท้ายดง (นอกเขตเทศบาลตำบลท้ายดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับเปิบทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังศาลทั้งตำบล

เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน

[แก้]

เกษตรกรรม

[แก้]

ประชากรจำนวนร้อยละ 90 ของทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีพื้นที่การเพาะปลูกรวม 193,937 ไร่ แยกเป็น

ปศุสัตว์

[แก้]

การเลี้ยงสัตว์ในอำเภอวังโป่งมีลักษณะเป็นการเลี้ยงรายย่อยหรือเลี้ยงในครัวเรือน กระจายอยู่ทั่วไปในตำบลและมีการรวมกลุ่มกันบ้าง เช่น ชมรมอนุรักษณ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร เป็นต้น

การคมนาคม

[แก้]

มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ

 • ถนนสายชนแดน-วังหิน (หมายเลข 1205) เป็นถนนลาดยางอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง เชื่อมต่อระหว่างอำเภอวังโป่งกับอำเภอชนแดน ระยะทาง 20 กิโลเมตร
 • ถนนสายวังโป่ง-หนองขนาก (หมายเลข 1301) เป็นถนนลาดยางของกรมทางหลวง เชื่อมต่อกับจังหวัดพิจิตร ระยะทาง 24 กิโลเมตร
 • ถนนสายดงลึก-วังแช่กลอย เป็นถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ มีระยะทาง 12 กิโลเมตร
 • ถนนสายวังชะนาง-ดงขุย เป็นถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ เชื่อมต่อกับอำเภอชนแดน ระยะทาง 25 กิโลเมตร

ประชากรและสังคม

[แก้]

การศึกษา

[แก้]

อำเภอวังโป่ง มีสถานศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ดังนี้

 • ระดับประถมศึกษา จำนวน 21 แห่ง
 • ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 • การศึกษานอกระบบ ปัจจุบันมีครู/อาจารย์ 9 คน นักเรียน 740 คน
 • ห้องสมุด 1 แห่ง

ศาสนา

[แก้]

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 96 นับถือศาสนาพุทธ ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม

 • วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 31 แห่ง
 • ที่พักสงฆ์ จำนวน 18 แห่ง
 • โบสถ์คริสต์ จำนวน 3 แห่ง (ตำบลวังโป่ง,ตำบลวังหิน)
 • สุเหร่า จำนวน 1 แห่ง

การสาธารณสุข

[แก้]

อำเภอวังโป่ง มีการบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้

 • โรงพยาบาล 1 แห่ง ขนาด 30 เตียง มีแพทย์ 5 คน เภสัชกร 3 คน ทันตแพทย์ 3 คน พยาบาล 25 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆอีก 138 คน
 • สถานอนามัยประจำตำบล จำนวน 8 แห่ง มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 54 คน ผู้ช่วยพยาบาลอาสาอำเภอ 10 คน แพทย์แผนไทย 2 คน
 • คลินิก 6 แห่ง

การรักษาความสงบเรียบร้อย

[แก้]

ในพื้นที่อำเภอวังโป่ง ในสภาพปัจจุบัน ไม่ค่อยมีเหตุการณ์รุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมีอัตรากำลัง ดังนี้

 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังโป่ง มีอัตรากำลังทั้งสิ้น 62 นาย โดยแยกออกเป็น นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 22 นาย และตำรวจชั้นประทวน 40 นาย
 • กองร้อยอาสาอำเภอวังโป่ง มีอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น 8 นาย
 • ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบ กองพันทหารสื่อสารที่ 11 อำเภอวังโป่ง 6 นาย

รายชื่อนายอำเภอ

[แก้]
ทำเนียบปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอวังโป่ง
ลำดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายวัลลภ วรรณาดิเรก 1 ธันวาคม 2526 - 14 มิถุนายน 2530
2 นายชาญยุทธ ประเสริฐสิน 15 มิถุนายน 2530 - 1 เมษายน 2533
3 นายพยนต์ สุวรรณสม 2 เมษายน 2533 - 21 พฤษภาคม 2533
ทำเนียบนายอำเภอวังโป่ง
ลำดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายพยนต์ สุวรรณสม 22 พฤษภาคม 2533 - 11 ตุลาคม 2535
2 นายสมบัติ แสงสุข 12 ตุลาคม 2535 - 16 ตุลาคม 2537
3 นายสัญญา สันทัด 17 ตุลาคม 2537 - 17 พฤษภาคม2541
4 นายสถิตย์ ทำทัน 18 พฤษภาคม 2541 - 17 เมษายน 2543
5 นายดวงเด่น ไชยคุณ 18 เมษายน 2543 - 10 มิถุนายน 2544
6 นายประวิทย์ ประวัติเมือง 11 มิถุนายน 2544 - 5 ตุลาคม 2546
7 นายมานิตย์ เฉลิมภาค 6 ตุลาคม 2546 - 24 กันยายน 2547
8 นายยงยุทธ หงษ์ทอง 4 มกราคม 2548 - 25 ธันวาคม2548
9 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล 26 ธันวาคม 2548 - 11 พฤศจิกายน 2550
10 นายสำรวย คงสอน 12 พฤศจิกายน 2550 - 30 กันยายน 2553
11 นายกิตติศักดิ์ ศรีนพคุณ 1 มีนาคม 2554 - 12 ธันวาคม 2554
12 นายสมยศ รอดแช่ม 13 ธันวาคม 2554 - 12 มกราคม 2557
13 นายสุเมธ ธีรนิติ 13 มกราคม 2557 - 26 มกราคม 2558
14 นายสกล แก้วปวงคำ 2 เมษายน 2558 - 13 พฤศจิกายน 2558
15 นายปกรณ์ ตั้งใจตรง 16 พฤศจิกายน 2558 - 20 พฤศจิกายน 2559
16 นายชาครินทร์ อินอิ่ม 21 พฤศจิกายน 2559 - 15 ตุลาคม 2560
17 นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล 16 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน

อ้างอิง

[แก้]
 1. "ประกาศ [ยกเลิกหนังสือสำคัญเดิมสำหรับที่ดิน ตำบลดอนทอง ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านไร่ อำเภอในเมือง ตำบลหินลาด ตำบลพันโช้ง ตำบลท่างาม ตำบลวัดโบถ ตำบลตลุกกระเทียม ตำบลกกแรด อำเภอพรมพิราม ตำบลชุมภู ตำบลชัยนาม ตำบลวังโป่ง ตำบลสากเหล็ก อำเภอนครป่าหมาก ตำบลบึงกอก ตำบลหนองคุลา ตำบลบางระกำ ตำบลปรักแรด ตำบลหาดตรวด อำเภอชุมแสง แขวงเมืองพิษณุโลก]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 25 (0 ง): 372. วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2506
 2. 2.0 2.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังโป่ง [ออนไลน์], 15 พฤศจิกายน 2526 . แหล่งที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/179/4237.PDF เก็บถาวร 2012-02-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 3. 3.0 3.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอน้ำหนาว และกิ่งอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ [ออนไลน์],17 สิงหาคม 2533 . แหล่งที่มา www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/149/47.PDF
 4. บรรยายสรุป อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์, ที่ทำการปกครองอำเภอ ฝ่ายบริหารงานปกครอง,2560