อำเภอน้ำยืน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นํ้ายืนเป็นหนึ่งในเขตการปกครองของจังหวัดศรีสะเกษเเบ่งเขตการปกครองเป็น20ตําบลดังนี้ 1ยาง 2หนองคําศรี 3หว้านไชย 4คูณ 5พลประจักษ์ 6ฉัตรวิไล 7คีรีบรรพต 8ราชวาปี 9นากระชุม 10นาเชียง 11นาสําโรง 12ชําโคก 13ผาสูง 14นางคอย 15ภูสะอาง 16โคกสว่าง 17พระธาตุ 18ดงเเล 19กุดนายาง 20ผลาญทอง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอน้ำยืนตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอน้ำยืนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 101หมู่บ้าน ได้แก่

1. โซง (Song) 12 หมู่บ้าน
2. ยาง (Yang) 13 หมู่บ้าน
3. โดมประดิษฐ์ (Dom Pradit) 21 หมู่บ้าน
4. บุเปือย (Bu Pueai) 15 หมู่บ้าน
5. สีวิเชียร (Si Wichian) 16 หมู่บ้าน
6. ยางใหญ่ (Yang Yai) 12 หมู่บ้าน
7. เก่าขาม (Kao Kham) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอน้ำยืนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลน้ำยืน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโซงและบางส่วนของตำบลสีวิเชียร
  • เทศบาลตำบลโซง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโซง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลน้ำยืน)
  • เทศบาลตำบลสีวิเชียร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสีวิเชียร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลน้ำยืน)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโดมประดิษฐ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุเปือยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางใหญ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเก่าขามทั้งตำบล

โรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมัธยม สพฐ.

โรงเรียนเอกชน สช.

ดูเพิ่ม[แก้]