อำเภอลาดบัวหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอลาดบัวหลวง
แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน้นอำเภอลาดบัวหลวง
เมืองเกษตรปลอดภัย ให้อาหารข้าว
ทางใบเลื่องชื่อ OTOP ขึ้นชั้นบรรลือ
เขตร์นี้คือเมืองคนดีศรีอยุธยา
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอลาดบัวหลวง
อักษรโรมัน Amphoe Lat Bua Luang
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 199.9 ตร.กม.
ประชากร 39,156 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 195.88 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 1410
รหัสไปรษณีย์ 13230
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3537 9180
หมายเลขโทรสาร 0 3537 9180

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ลาดบัวหลวง เป็นอำเภอหนึ่งใน 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอลาดบัวหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ 65 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอลาดบัวหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน ได้แก่

รหัส อักษรไทย อักษรโรมัน ประชากร
(ธันวาคม 2550)
    
141001 ลาดบัวหลวง Lat Bua Luang 7,380
141002 หลักชัย Lak Chai 5,358
141003 สามเมือง Sam Mueang 6,264
141004 พระยาบันลือ Phraya Banlue 5,914
141005 สิงหนาท Singhanat 3,232
141006 คู้สลอด Khu Salot 4,896
141007 คลองพระยาบันลือ Khlong Phraya Banlue 3,999

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ภายในท้องที่อำเภอลาดบัวหลวงประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลาดบัวหลวง
 • เทศบาลตำบลสามเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามเมืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดบัวหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลักชัยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระยาบันลือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสิงหนาททั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคู้สลอดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพระยาบันลือทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
 • โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • วัดสุทธาวาส วิปัสสนา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๔๔ ไร่ โดยมีหลวงพ่อคล้าย เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง เดิมเรียกว่าวัดตะพังโคลน ตั้งอยู่ที่บ้านตะพังโคลน หมู่ ๔ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๒๔๙๒

วัดสุทธาวาส วิปัสสนา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๓ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม โดยสอนปฏิบัติธรรมแนวสติปัฏฐาน ๔ โดยจะมีการจัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปูชนียวัตถุสำคัญของวัดได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๙ องค์ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆปรินายก ทรงประธานให้กับวัดเมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]