อำเภอเกาะยาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอเกาะยาว
แผนที่จังหวัดพังงา เน้นอำเภอเกาะยาว
เกาะสามเมือง ลือเลื่องการท่องเที่ยว หนึ่งเดียวรังนก มรดกอันดามัน มหัศจรรย์น้ำทะเลจืด
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอเกาะยาว
อักษรโรมัน Amphoe Ko Yao
จังหวัด พังงา
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 141.1 ตร.กม.
ประชากร 14,132 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 100.15 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 8202
รหัสไปรษณีย์ 82160
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเกาะยาว ถนนกาลัญกุล ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
พิกัด 8°6′42″N 98°35′27″E / 8.11167°N 98.59083°E / 8.11167; 98.59083
โทรศัพท์ 0 7659 7003-4
โทรสาร 0 7659 7003

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอเกาะยาว ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เกาะยาว มีพื้นที่ประมาณ 137.6 ตร.กม. ประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ คือ เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ อีกทั้งยังถูกล้อมรอบด้วยเกาะเล็กๆ อีกมากมาย มีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

บรรพบุรุษของชาวเกาะยาวได้อพยพมาจากจังหวัดตรังตั้งถิ่นฐานที่เกาะยาวน้อย และ สตูล จะตั้งถิ่นฐานที่เกาะยาวใหญ่ และอื่น ๆ ที่อยู่แถบนั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2328) ขณะที่พม่าได้ยกทัพมาตีเมืองต่าง ๆ ผู้ที่หนีมาเห็นว่าเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่มีความเหมาะสมที่จะหลบภัย จึงได้ตั้งหลักแหล่งบริเวณนี้

พ.ศ. 2446 ทางราชการยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอเกาะยาว แยกออกมาจากอำเภอเมืองพังงา และขึ้นต่อเมืองพังงา ได้สร้างที่ว่าการกิ่งอำเภอหลังแรกเมื่อปี พ.ศ. 2463 ต่อมาได้ย้ายมาในที่ว่าการปัจจุบันในปี พ.ศ. 2508

ต่อมาข้าราชการและประชาชนต้องการให้ยกกิ่งอำเภอเกาะยาวเป็นอำเภอเกาะยาว ตลอดจนจังหวัดพังงาได้สนับสนุนให้ทางราชการยกฐานะให้ รวมได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย จนในที่สุดก็ได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอเกาะยาวเป็น อำเภอเกาะยาว ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 รวมระยะเวลาการเป็นกิ่งอำเภอ 85 ปี นับว่าเป็นกิ่งอำเภอที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทย

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเกาะยาวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เกาะยาวน้อย (Ko Yao Noi) 7 หมู่บ้าน
2. เกาะยาวใหญ่ (Ko Yao Yai) 4 หมู่บ้าน
3. พรุใน (Phru Nai) 7 หมู่บ้าน
Tambon 8202.png

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเกาะยาวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเกาะยาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเกาะยาวน้อย
 • เทศบาลตำบลพรุใน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรุในทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะยาวน้อย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเกาะยาว)

ประชากร[แก้]

 • เชื้อชาติ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย
 • อาชีพ ส่วนใหญ่เป็นชาวประมงและเกษตรกรรม
 • ศาสนา ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมร้อยละ 99.9 ชาวไทยพุทธและอื่น ๆ ร้อยละ 0.1

การเดินทางไปเกาะยาวน้อย[แก้]

 • จากจังหวัดพังงา

เที่ยวไป จากท่าเรือท่าด่านศุลกากร - เกาะยาวน้อย (ท่าเรือมาเนาะ หรือ ท่าเรือสุขาภิบาล ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลงด้วย) มีเรือออกวันละ 1 เที่ยว เวลาเที่ยงตรง เที่ยวกลับ จากเกาะยาวน้อย - ท่าเรือท่าด่านศุลกากร มีเรือออกเวลา 7 โมงเช้า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.ครึ่ง

 • จากจังหวัดภูเก็ต

เที่ยวไป จากท่าเรือบางโรง มีเรือโดยสารขนาดใหญ่และเรือโดยสารแบบติดเครื่องยนต์เร็ว ( Speed Boat )ออกวันละ 9 เที่ยว ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.50 นาฬิกา โมงเช้าถึง 17.40 นาฬิกา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที เที่ยวกลับ จากท่าเรือเกาะยาวน้อย - ท่าเรือบางโรง มีเรือออกวันละ 7 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น

 • จากจังหวัดกระบี่

ลงเรือที่ท่าเรือท่าเลน

การเดินทางไปเกาะยาวใหญ่[แก้]

 • จังหวัดภูเก็ต

เที่ยวไป

 1. 08.30 น. ท่าเรือเจียรวานิช (เรือเร็ว)
 2. 11.00 น. ท่าเรือเจียรวานิช (วันศุกร์เรือออก 10.30 น.)
 3. 14.00 น. ท่าเรือเจียรวานิช (เรือข้ามฟากเอารถยนต์ลงเรือได้)
 4. 17.00 น. ท่าเรือเจียรวานิช (เรือเร็ว)
 • จังหวัดพังงา

เที่ยวกลับ

 1. 07.20 น. ท่าเรือโละจาก (เรือเร็ว)
 2. 08.00 น. ท่าเรือโละจาก (เรือข้ามฟาก)
 3. 14.00 น. ท่าเรือโละจาก (เรือข้ามฟาก)
 4. 15.00 น. ท่าเรือโละจาก (เรือยนต์โดยสารไม้)
 • เที่ยวเรือเพิ่มใหม่

จากเกาะยาวใหญ่ออกจากท่าเรือแหลมใหญ่ เทียบท่าท่าเรือแหลมหิน จังหวัดภูเก็ต

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]