อำเภอวารินชำราบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอวารินชำราบ
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอวารินชำราบ
นมัสการหลวงปู่ชา มีปลาแซ่บหลาย
มากพันธุ์ไม้ดอก บ่งบอกวัฒนธรรม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอวารินชำราบ
อักษรโรมัน Amphoe Warin Chamrap
จังหวัด อุบลราชธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 619 ตร.กม.
ประชากร 162,583 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 262.65 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3415
รหัสไปรษณีย์ 34190, 34310 (เฉพาะตำบลท่าลาด บุ่งหวาย และห้วยขะยุง)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ ถนนทหาร ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
พิกัด 15°12′9″N 104°52′3″E / 15.20250°N 104.86750°E / 15.20250; 104.86750
โทรศัพท์ 0 4532 3399, 0 4532 2347
โทรสาร 0 4532 1957

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

วารินชำราบ เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองอุบลราชธานี มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเพียง 2 กิโลเมตร อยู่คนละฝั่งของแม่น้ำมูล เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟอุบลราชธานีและสถาบันการศึกษาที่สำคัญของจังหวัด คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอวารินชำราบตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

อำเภอวารินชำราบ เดิมเรียกว่า บ้านน้ำคำเอือกก่อนจอ ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ ยกขึ้นเป็น เมืองวารินชำราบ ขึ้นกับเจ้านครจำปาศักดิ์ มีพระกำจรจัตุรงค์เป็นเจ้าเมือง ต่อมาเป็นส่วนหนึ่งของเขตการปกครองเมืองอุบลราชธานี ที่ว่าการอำเภอหลังแรกสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2451 ใช้ชื่อว่า อำเภอทักษิณูปนิคม ผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนแรกคือ ท้าวธรรมกิติกา (เป้ย สุวรรณกูฏ) ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2456 สมัยของขุนภูมิพิพัฒน์เขตร์ (แท่ง เหมะนัค) ซึ่งเป็นนายอำเภอคนที่ 2 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากฝั่งอำเภอเมืองอุบลราชธานี ข้ามแม่น้ำมูลมาตั้งอยู่ที่บ้านคำน้ำแซบ ตำบลธาตุ แล้วเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น อำเภอวารินชำราบ

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอวารินชำราบแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 ตำบล 190 หมู่บ้าน ได้แก่

1. วารินชำราบ (Warin Chamrap) - 9. คำขวาง (Kham Khwang) 10 หมู่บ้าน
2. ธาตุ (That) 10 หมู่บ้าน 10. โพธิ์ใหญ่ (Pho Yai) 13 หมู่บ้าน
3. ท่าลาด (Tha Lat) 12 หมู่บ้าน 11. แสนสุข (Saen Suk) 20 หมู่บ้าน
4. โนนโหนน (Non Non) 12 หมู่บ้าน 12. หนองกินเพล (Nong Kin Phen) 9 หมู่บ้าน
5. คูเมือง (Khu Mueang) 12 หมู่บ้าน 13. โนนผึ้ง (Non Phueng) 11 หมู่บ้าน
6. สระสมิง (Sa Saming) 16 หมู่บ้าน 14. เมืองศรีไค (Mueang Si Khai) 11 หมู่บ้าน
7. คำน้ำแซบ (Kham Nam Saep) 10 หมู่บ้าน 15. ห้วยขะยุง (Huai Khayung) 13 หมู่บ้าน
8. บุ่งหวาย (Bung Wai) 20 หมู่บ้าน 16. บุ่งไหม (Bung Mai) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอวารินชำราบประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวารินชำราบทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลห้วยขะยุง
 • เทศบาลตำบลแสนสุข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแสนสุขทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำน้ำแซบทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลคำขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำขวางทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองศรีไคทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลธาตุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธาตุทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบุ่งไหม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุ่งไหมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าลาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนโหนนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูเมืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระสมิงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุ่งหวายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกินเพลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนผึ้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยขะยุง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลห้วยขะยุง)

ประเพณี[แก้]

มีงานประเพณีที่สำคัญคือ เทศกาลงานไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งจะจัดในบริเวณพื้นที่ทุ่งคำน้ำแซบทุกปี

โรงเรียน[แก้]

โรงเรียนประถม[แก้]

 • โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
 • โรงเรียนเทศมบาลบ้านหนองตาโผ่น
 • โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
 • โรงเรียนอนุบาลงามจิตเด็กเล็กเท่านั้น
 • โรงเรียนเทพพิทักษ์

โรงเรียนมัธยม[แก้]

 • โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
 • โรงเรียนวารินชำราบ
 • โรงเรียนวิจิตราพิทยา
 • โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

โรงเรียนสาธิต[แก้]

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัย[แก้]

บุคคลสำคัญของอำเภอ[แก้]

สถานที่สำคัญของอำเภอ[แก้]