อำเภอม่วงสามสิบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอม่วงสามสิบ
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอม่วงสามสิบ
ถิ่นคนดี ศรีธนญชัยสระโบราณ แหล่งกำเนิดมะขามหวาน พระโรจน์ไผ่ใหญ่ กราบไหว้หลวงพ่อเกษมสีมา ชมวัดป่าวิเวก เอนกค่าคุณธรรม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอม่วงสามสิบ
อักษรโรมัน Amphoe Muang Sam Sip
จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3414
รหัสไปรษณีย์ 34140
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 917.5 ตร.กม.
ประชากร 84,634 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 92.24 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ หมู่ที่ 5 ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
พิกัด 15°30′36″N 104°43′36″E / 15.51000°N 104.72667°E / 15.51000; 104.72667
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4548 9006
หมายเลขโทรสาร 0 4548 9132

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอม่วงสามสิบ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอม่วงสามสิบตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอม่วงสามสิบแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 14 ตำบล 158 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ม่วงสามสิบ (Muang Sam Sip) 12 หมู่บ้าน 8. หนองไข่นก (Nong Khai Nok) 8 หมู่บ้าน
2. เหล่าบก (Lao Bok) 12 หมู่บ้าน 9. หนองเหล่า (Nong Lao) 15 หมู่บ้าน
3. ดุมใหญ่ (Dum Yai) 13 หมู่บ้าน 10. หนองฮาง (Nong Hang) 9 หมู่บ้าน
4. หนองช้างใหญ่ (Non Chang Yai) 8 หมู่บ้าน 11. ยางโยภาพ (Yang Yo Phap) 13 หมู่บ้าน
5. หนองเมือง (Nong Mueang) 14 หมู่บ้าน 12. ไผ่ใหญ่ (Phai Yai) 12 หมู่บ้าน
6. เตย (Toei) 12 หมู่บ้าน 13. นาเลิง (Na Loeng) 9 หมู่บ้าน
7. ยางสักกระโพหลุ่ม (Yang Sak Krapho Lum) 11 หมู่บ้าน 14. โพนแพง (Phon Phaeng) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอม่วงสามสิบประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลม่วงสามสิบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงสามสิบ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าบกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดุมใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเมืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเตย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเตยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางสักกระโพหลุ่มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไข่นกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเหล่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองฮางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางโยภาพทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเลิงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนแพงทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอม่วงสามสิบ พ.ศ. 2558[1] พ.ศ. 2557[2] พ.ศ. 2556[3] พ.ศ. 2555[4] พ.ศ. 2554[5] พ.ศ. 2553[6] พ.ศ. 2552[7] พ.ศ. 2551[8]
1 ม่วงสามสิบ 10,006 9,985 9,994 9,936 9,832 9,792 9,788 10,108
2 ยางโยภาพ 7,947 7,917 7,904 7,940 7,952 7,916 7,884 7,838
3 เตย 7,834 7,839 7,836 7,837 7,798 7,794 7,760 7,720
4 หนองเมือง 7,788 7,772 7,766 7,759 7,771 7,773 7,772 7,761
5 หนองเหล่า 7,282 7,276 7,223 7,184 7,121 7,087 7,056 7,013
6 ยางสักกระโพหลุ่ม 6,717 6,704 6,668 6,638 6,581 6,546 6,517 6,432
7 ดุมใหญ่ 5,949 5,918 5,921 5,894 5,870 5,868 5,872 5,764
8 เหล่าบก 5,576 5,602 5,629 5,638 5,656 5,672 5,683 5,653
9 หนองช้างใหญ่ 4,812 4,822 4,781 4,772 4,760 4,736 4,716 4,683
10 ไผ่ใหญ่ 4,800 4,798 4,774 4,799 4,793 4,751 4,744 4,751
11 หนองฮาง 4,493 4,468 4,460 4,447 4,433 4,410 4,393 4,332
12 นาเลิง 4,161 4,170 4,135 4,127 4,117 4,093 4,080 4,040
13 โพนแพง 3,723 3,721 3,702 3,689 3,672 3,652 3,630 3,594
14 หนองไข่นก 3,665 3,642 3,609 3,585 3,591 3,559 3,531 3,491
รวม 84,753 84,634 84,402 84,245 83,947 83,649 83,426 83,180

โรงเรียนในอำเภอ[แก้]

 1. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58 .pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2559.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 5. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."203.113.86.149/stat/y_stat.htmlสืบค้น 30 มีนาคม 2553
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.