เทศบาลตำบลอู่ทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°22′33.85″N 99°53′32.26″E / 14.3760694°N 99.8922944°E / 14.3760694; 99.8922944

เทศบาลตำบลอู่ทอง
U-Thong Town
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลอู่ทอง
ตรา
ประเทศ ธงชาติของไทย ไทย
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลอู่ทอง หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายนิยม ภานุมาสวิวัฒน์
เนื้อที่
 • ทั้งหมด 1.7 กม.2 (0.7 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2552)
 • ทั้งหมด 8,646 คน
 • ความหนาแน่น 5,100คน/กม.2 (13,000คน/ตร.ไมล์)
ISO 3166 code 7209
โทรศัพท์ 035-564530 และ 035-551999
โทรสาร 035-564530
เว็บไซต์ http://www.u-thongcity.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลอู่ทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถูกยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีจำนวนประชากร 8,646 คน โดยเป็นเพศชาย 4,093 คน เพศหญิง 4,553 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,102 ครัวเรือน[1] ในพื้นที่เพียง 1.7 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ทำให้เทศบาลตำบลอู่ทองมีความหนาแน่นประชากรถึง 5,085 คนต่อตารางกิโลเมตร นับเป็นชุมชนเทศบาลที่มีความหนาแน่นมากที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลอู่ทองตั้งอยู่ในบางส่วนของหมู่ที่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เดิมเป็นสุขาภิบาล ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านโคก ตำบลอู่ทอง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านกระจัน ตำบลอู่ทอง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านตลาดอู่ทอง ตำบลอู่ทอง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านเขาพระ และ บ้านศรีสรรเพชร ตำบลอู่ทอง

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลอู่ทองประกอบไปด้วยชุมชนต่างๆ 13 ชุมชน ดังนี้

1. ท่าพระตะวันออก 8. วัดอู่ทอง
2. ท่าพระฝั่งคลอง 9. เบญจรงค์พัฒนา
3. ทวารวดีพัฒนา 10. ชานนท์พัฒนา
4. ศรีสรรเพชรพัฒนา 11. พระยาจักรร่วมใจ
5. ต้นแจงพัฒนา 12. อู่ทองพัฒนา
6. สมถวิลพัฒนา 13. ตลาดสดเทศบาล
7. ทรัพย์ธนพัฒน์
ตลาดอู่ทอง

เศรษฐกิจ[แก้]

ตลาด[แก้]

TPJ Squre
 • ตลาดสดเทศบาลตำบลอู่ทอง
 • ตลาดสดอุทิศ-ลักขณา หิรัญรัตน์
 • TPJ Squre (จัตุรัสท่าพระยาจักร)

สถาบันการเงินและการธนาคาร[แก้]

ธุรกิจการค้า[แก้]

การศึกษา[แก้]

เทศบาลตำบลอู่ทองไม่มีโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ดังนี้ ระดับประถมศึกษา

 • โรงเรียนบ้านท่าพระยาจักร
 • โรงเรียนภาวนาพิมนฑ์พิทยา (โรงเรียนวัดอู่ทอง)
 • โรงเรียนปรีดาวิทย์ (เอกชน)
 • โรงเรียนอนุบาลสมถวิล

ระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
 • โรงเรียนอู่ทอง

สังคมและวัฒนธรรม[แก้]

ศาสนา[แก้]

ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ แต่เนื่องด้วยพื้นที่เทศบาลตำบลอู่ทองมีจำกัดทำให้วัดส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาล มีเพียง วัดอู่ทอง เท่านั้นที่อยู่ในเขตเทศบาล

อ้างอิง[แก้]